לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3821507
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת וישב - פרשת וישב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, רשי, תפארת יהונתן, בכורה, מחשבה, מעשה, יוסף, עשו, רצה יעקב לישב בשלוה
02:57
פרשת וישב, יום ו´, כ"ג כסלו, תשע"ג: | צפיות: 460 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת וישב"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל על מדוע קפץ עליו רוגזו של יוסף כאשר ביקש לישב בשלוה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת וישב - פרשת וישב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, פירוש, ביאור, ביאורים, החיד"א, החידא, ספר נחל קדומים, מה בצע כי נהרוג את אחינו, אין המת משתכח מהלב אלא לאחר שנים עשר חודש, מסכת ברכות
02:04
פרשת וישב, יום ה´, כ"ב כסלו, תשע"ג: | צפיות: 478 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת וישב"
פירוש מעלף של החיד"א זצ"ל על מדוע לא רצה יהודה שיהרגו את יוסף.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת וישב - פרשת וישב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, פירוש, ביאור, ביאורים, וישמע ראובן ויצילהו מידם, החיד"א, החידא, רבי יצחק בר מריון, מדרש רבה, ספר עבודת הקודש, ספר כלילת יופי, מחשבה טובה מצרפה הקב"ה למעשה
04:04
פרשת וישב, יום ד´, כ"א כסלו, תשע"ג: | צפיות: 461 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת וישב"
פירוש מכתבי החיד"א זצ"ל על המדרש "אלו היה ראובן יודע שהקב"ה מכתיב עליו... בכתפו היה מוליכו אצל אביו", על עשיית מצוות בלבב שלם, ושמחשבה טובה מצרפה הקב"...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת וישב - פרשת וישב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, פירוש, ביאור, ביאורים, ספר נחל קדומים, החיד"א, החידא, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, קנאה
02:26
פרשת וישב, יום ג´, כ´ כסלו, תשע"ג: | צפיות: 502 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת וישב"
ביאוריו של רבנו החיד"א זצ"ל הניסוב על אהבתו של ישראל את יוסף יותר משאר השבטים.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וישב - פרשת וישב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי צבי פסח פרנק, רבי צבי פסח פראנק, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ´יק, בית הלוי, והתענג על ה´ ויתן לך משאלות לבך, תהילים, סיפור
03:03
פרשת וישב, יום ב´, י"ט כסלו, תשע"ג: | צפיות: 487 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וישב"
סיפור ששמע רבי צבי פסח פרנק זצ"ל מהגאון בעל ´בית הלוי´ מבריסק בעניין הפסוק "והתענג על ה´ ויתן לך משאלות לבך" והקשרו לפרשה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וישב - פרשת וישב, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי  שלמה זלמן ליפשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, חמדת שלמה, חובת הלבבות, רבי העשל מקראקא, עולם הבא, צדיקים, צדיק, יעקב, יוסף
03:38
פרשת וישב, יום א´, י"ח כסלו, תשע"ג: | צפיות: 459 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וישב"
ביאור נפלא של רבי שלמה זלמן ליפשיץ זצ"ל על המדרש "ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת וישלח - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי יעקב בן זאב וולף קרנץ, פירוש, ביאור, ביאורים, אהל יעקב, רבי יעקב קראנץ, המגיד מדובנא,המגיד מדובנה, כיבוד הורים, שכם, דינה
03:38
פרשת וישלח, יום ו´, ט"ז כסלו, תשע"ג: | צפיות: 480 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת וישלח"
ביאורו של ´המגיד מדובנא´, כיצד ייתכן היה שבניו של יעקב אבינו השיבו לשכם וחמור לפני אביהם בפניו, שלא כדרך ארץ כביכול.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי חלק א´ פרשת וישלח - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, דברי אברהם , פירוש, ביאור, ביאורים, החתם סופר, חתם סופר, שמעון, לוי, שכם, דינה
03:04
פרשת וישלח, יום ו´, ט"ז כסלו, תשע"ג: | צפיות: 465 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי חלק א´ פרשת וישלח"
ביאורו של בעל ´הדברי אברהם´, מבוסס מפי רבו ´החת"ם סופר´, לסיבת הגעירה של יעקב אבינו בשמעון ולוי בגין הריגת אנשי שכם.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי חלק ב´ פרשת וישלח - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי לוי יצחק רוסקוב מברדיצ´ב, פירוש, ביאור, ביאורים, ספר טהור עינים, בכל דרכך דעהו
02:08
פרשת וישלח, יום ה´, ט"ו כסלו, תשע"ג: | צפיות: 438 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי חלק ב´ פרשת וישלח"
פירושו של רבי לוי יצחק מברדיצ´ב, מדוע נסע יעקב סוכותה, אע"פ שדרכו הייתה לבאר שבע.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי חלק א´ פרשת וישלח - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי שבתי כהן, פירוש, ביאור, ביאורים, שפתי כהן, ש"ך, השך על התורה, גיד הנשה, ג´ תשרי, י´ טבת, י"ז בתמוז, ט´ באב, תשעה באב, ארבעת הצומות, תענית, צום
01:50
פרשת וישלח, יום ה´, ט"ו כסלו, תשע"ג: | צפיות: 465 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי חלק א´ פרשת וישלח"
פירושו של רבי שבתי כהן זצ"ל על הקשר בין איסור אכילת גיד הנשה לארבעת הצומות.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035