לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3821507
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויגש - פרשת ויגש, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה סופר שרייבר, פירוש, ביאור, ביאורים, חתם סופר, חת"ם סופר, מתורגמן, מליץ, יהודה, יוסף, מסכת מגילה
03:46
פרשת ויגש, יום ד´, ו´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 430 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ח' טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויגש"
פירושו של ´החת"ם סופר´ זצ"ל על דברי יהודה "..כי כמוך כפרעה.." וכיצד ראו אחי יוסף את סיבת שימושו במתורגמן ביניהם.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויגש - פרשת ויגש, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב, פירוש, ביאור, ביאורים, אגרא דכלה, בני יששכר, ועל יחר אפך בעבדך, מסכת פסחים, כעס
02:05
פרשת ויגש, יום ג´, ה´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 502 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ח' טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויגש"
פירוש נפלא של בעל ה´בני יששכר´, רבי צבי אלימלך מדינוב זצ"ל מספרו אגרא דכלה על הפסוק "ועל יחר אפך בעבדך…"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ויגש - פרשת ויגש, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי , פירוש, ביאור, ביאורים, מאיר נתיבים, הבעל שם טוב, במה יזכה נער את ארחו לשמר כדברך, כעס
03:40
פרשת ויגש, יום ב´, ד´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 524 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ויגש"
פירוש נהדר של רבי מאיר מרגליות מאוסטראה, מבוסס על סגולה לביטול הכעס שקיבל מרבו הבעל שם טוב, על סיבת המילים היתרות לכאורה בדבריו של יהודה עם יוסף.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ויגש - פרשת ויגש, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה אלשיך, האלשיך הקדוש, פירוש, ביאור, ביאורים, תורת משה, יהודה, יוסף, בנימין
02:11
פרשת ויגש, יום א´, ג´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 514 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ויגש"
פירושו של רבי משה אלשיך זצ"ל על מדוע דיבר יהודה קשות עם יוסף, לאחר שכבר הסכים לפני כן למכירתם של האחים לעבדים.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת מקץ - פרשת מקץ, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יהודה רוזאניס, פירוש, ביאור, ביאורים, ספר פרשת דרכים, מדרש תנחומא, בנימין, בין כתפיו ישכן
02:28
פרשת מקץ, יום ו´, א´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 518 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת מקץ"
ביאורו של רבי יהודה רוזאניס זצ"ל על המדרש - מדוע היכו האחים את בנימין על כתפיו כאשר נמצא אצלו הגביע.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת מקץ - פרשת מקץ, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, אמרי שפר, יתן לכם רחמים לפני האיש, ושלח לכם את אחיכם, מסכת שבת, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמים
02:25
פרשת מקץ, יום ה´, כ"ט כסלו, תשע"ג: | צפיות: 510 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת מקץ"
פירושו של בעל מחבר ספר ´אמרי שפר´, על הפסוק "..יתן לכם רחמים לפני האיש, ושלח לכם את אחיכם.." עפ"י מאמר חז"ל "כל המרחם על הבריות, מרחמין עליו מן...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת מקץ - פרשת מקץ, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, יוסף, קל וחומר, רש"י
04:27
פרשת מקץ, יום ד´, כ"ח כסלו, תשע"ג: | צפיות: 484 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת מקץ"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל על הפסוק "הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחתנו השיבנו אליך", מדוע פירש רש"י "זה אחד מעשרה קל וחומר האמורים בתורה".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת מקץ - פרשת מקץ, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, מדרש יהונתן, ירידה למצרים, יעקב, לאה, רחל, מדרשים
02:49
פרשת מקץ, יום ג´, כ"ז כסלו, תשע"ג: | צפיות: 490 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ו כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת מקץ"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל על המדרש בו יעקב אבינו סבר שנגזר עליו לרדת מצרימה בגלל שאחז את עקב עשו.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת מקץ - פרשת מקץ, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, ספר נפש יהונתן, בראשית רבה, מדרש רבה, חלומות, יוסף, פרעה
02:04
פרשת מקץ, יום ב´, כ"ו כסלו, תשע"ג: | צפיות: 483 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ו כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת מקץ"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל הנוגע למדרש "מה בין חלומות הצדיקים לחלומות הרשעים".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת מקץ - פרשת מקץ, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי יהונתן, ויהי מקץ שנתיים ימים, מסכת בבא קמא, מסכת ברכות, רבי חייא בר אבא, למען ייטב לך, כיבוד אב ואם
07:51
פרשת מקץ, יום א´, כ"ה כסלו, תשע"ג: | צפיות: 429 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת מקץ"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל בקושיית סיבת הוספת המילה ´ימים´ לפסוק "ויהי מקץ שנתים ימים", ותירוצו על פי דברי הגמרא במסכת בבא קמא ומסכת ברכות.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035