לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3821511
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שמות - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יוסף שובלי, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהרן, בת עין, השגות, צמצום
03:29
פרשת שמות, יום ג´, י"ט טבת, תשע"ג: | צפיות: 397 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שמות"
דברי ראש הישיבה שליט"א בעניין התגלות השם למשה בתחילה בלבת אש מתוך הסנה, וכיצד משיגים השגות גדולות. מבוסס על תורה ל´ בליקוטי מוהר"ן.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת שמות - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי נחמן מברסלב, פירוש, ביאור, ביאורים, ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי תנינא, ליקוטי תניינא, זיווג, ברסלב
03:04
פרשת שמות, יום ב´, י"ח טבת, תשע"ג: | צפיות: 449 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת שמות"
ביאורו של רבנו נחמן מברסלב, משום מה נאלץ משה רבינו ללכת עד מדין למצוא את זיווגו.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת שמות - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי נחמן מברסלב, פירוש, ביאור, ביאורים, צדיק האמת, תיקוני הזהר, ספר הזוהר, מניעות, קשיא, ליקוטי מוהר"ן, מוהרן
05:35
פרשת שמות, יום א´, י"ז טבת, תשע"ג: | צפיות: 418 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת שמות"
ביאור ועצת רבנו נחמן מברסלב, על פירוש תיקוני הזהר לכוונת הפסוק "וימררו את חייהם בעבודה קשה" הנוגע לכל יהודי.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ויחי - פרשת ויחי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יעקב יוסף כ"ץ מפולנאה, פירוש, ביאור,  ביאורים, תולדות יעקב יוסף, מסכת יומא
02:05
פרשת ויחי, יום ו´, ט"ו טבת, תשע"ג: | צפיות: 478 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ויחי"
ביאורו של רבי יעקב יוסף מפולנאה זצ"ל, מדוע דווקא הוכיח יעקב אבינו את בניו כשרצה לגלות להם את הקץ.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויחי - פרשת ויחי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יחיאל איכל פיש ממעליטץ, פירוש, ביאור, ביאורים, מגיד תהילות, נוטריקון, יעקב
02:13
פרשת ויחי, יום ה´, י"ד טבת, תשע"ג: | צפיות: 495 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ז טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויחי"
ביאורו של רבי יחיאל אייכל ממעליץ זצ"ל, למה באמת התכוון יעקב אבינו ששאל את יוסף "מי אלה?" לפני שבירך את מנשה ואפרים.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויחי - פרשת ויחי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי מאיר הורוביץ מדז´יקוב, פירוש, ביאור, ביאורים, אמרי נועם, רחל, יעקב, יוסף
03:04
פרשת ויחי, יום ד´, י"ג טבת, תשע"ג: | צפיות: 527 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ז טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויחי"
ביאורו של בעל ה´אמרי נועם´, לסיבת התנצלותו של יעקב אבינו לפני יוסף, לכך שקבר את רחל בדרך על פי הדיבור.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויחי - פרשת ויחי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, בנין דוד, אל נא תקברני במצרים, אור החיים, ספורנו, מכת כינים, מסכת נזיר, מסכת בבא בתרא
02:04
פרשת ויחי, יום ג´, י"ב טבת, תשע"ג: | צפיות: 499 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ז טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויחי"
ביאור יפה של הרב בעל ´בניין דוד´, מדברי הגמרא בנזיר ובבא בתרא, מדוע לא רצה יעקב אבינו להקבר במצרים.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ויחי - פרשת ויחי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי שאול, פרשה סתומה, רש"י, ויקרא, נסתמו עיניהם ולבם של ישראל
02:01
פרשת ויחי, יום ב´, י"א טבת, תשע"ג: | צפיות: 548 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ויחי"
ביאורו של בעל ספר ´דברי שאול´, למה פרשה זו סתומה, מתוך דברי רש"י בתחלית ספר ויקרא.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ויחי - פרשת ויחי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינובה, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי יחזקאל, פרשה סתומה, רש"י, חסידות שינאווא, האדמו"ר משינאווא, יעקב אבינו לא מת
02:20
פרשת ויחי, יום א´, י´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 467 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ויחי"
ביאורו של האדמו"ר משינאווא, מספרו ´דברי יחזקאל´, למה פרשה זו סתומה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויגש - פרשת ויגש, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה סופר שרייבר, פירוש, ביאור, ביאורים, חתם סופר, חת"ם סופר, מומר, ייבום, העוד אבי חי, אבני מילואים
03:39
פרשת ויגש, יום ה´, ז´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 452 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ח' טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויגש"
ביאורו של ´החת"ם סופר´ על הקושי בדבריו של יוסף לאחיו בעניינים שנראים לכאורה כמובנים מאליהם.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035