לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3819896
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת משפטים - פרשת משפטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אלעזר מן שך, פירוש, ביאור, ביאורים, מראש אמנה, דעת תורה, אבי עזרי, אחרי רבים להטות, אם תחפשנה ככסף
03:03
פרשת משפטים, יום א´, כ"ג שבט, תשע"ג: | צפיות: 414 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ד שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת משפטים"
מדבריו של הרב שך זצ"ל, כיצד לזכות לדעת תורה עפ"י הפסוק "…אחרי רבים להטות".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת יתרו - פרשת יתרו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יוסף שובלי, פירוש, ביאור, ביאורים, מסכת יבמות, אין מקבלים גרים לימות המשיח, גר, גרים, גיור
04:19
פרשת יתרו, יום ו´, כ"א שבט, תשע"ג: | צפיות: 1728 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ג שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת יתרו"
ביאורו של ראש הישיבה שליט"א, כיצד קיבלו את יתרו לגר לאחר יציאת מצרים, מאחר ששנינו במסכת יבמות "אין מקבלים גרים לימות המשיח".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת יתרו - פרשת יתרו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יחיאל אריה מונק, פירוש, ביאור, ביאורים, רש"י, שפתי חכמים, בעל הטורים, קול התורה, רבי שבתי משורר בס, רבי יעקב בן אשר, גימטריא
04:23
פרשת יתרו, יום ה´, כ´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 392 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ג שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת יתרו"
מעניין מספר שמותיו של יתרו ופירושם עפ"י רש"י, ´שפתי חכמים´ ו´בעל הטורים´, ומוסר השכל מהפרשה עפ"י דברי רבי יחיאל אריה מונק זצ"ל.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת יתרו - פרשת יתרו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה,רבי יוסף לייב ננדיק , פירוש, ביאור, ביאורים, שמעו עמים ירגזון, מה שמועה שמע
01:05
פרשת יתרו, יום ד´, י"ט שבט, תשע"ג: | צפיות: 422 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ג שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת יתרו"
מדבריו של רבי יוסף לייב ננדיק זצ"ל, מדוע אע"פ שרבים שמעו את אותה שמועה על יציאת מצרים, רק יתרו בא. על כיצד אנשים שונים מגיבים לדברים אחרת.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת יתרו - פרשת יתרו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי שלמה אפרים מלונטשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, רש"י, כלי יקר, גמרא
03:38
פרשת יתרו, יום ג´, י"ח שבט, תשע"ג: | צפיות: 390 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת יתרו"
ביאורו של ה´כלי יקר´ על דברי הגמרא בענין מה השמועה ששמע יתרו.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת יתרו - פרשת יתרו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי בחיי בן אשר אבן חלואה, פירוש, ביאור, ביאורים, גיור, עמלק, גאולה, מתן תורה
02:03
פרשת יתרו, יום ב´, י"ז שבט, תשע"ג: | צפיות: 373 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ז שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת יתרו"
ביאורו של רבנו בחיי, מדוע פרשת יתרו נמצאת בין פרשת עמלק לפרשת מתן תורה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת יתרו - פרשת יתרו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אברהם אבן עזרא, פירוש, ביאור, ביאורים, אבן עזרא, עמלק
03:13
פרשת יתרו, יום א´, ט"ז שבט, תשע"ג: | צפיות: 396 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ז שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת יתרו"
ביאורו של רבי אברהם אבן עזרא זצ"ל, מדוע נסמכה פרשת יתרו לפרשת עמלק.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי חלק שני פרשת בשלח - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי מנחם מנדל מרימנוב, פירוש, ביאור, ביאורים, החוזה מלובלין, צדיק, צדיקים,רבי יעקב יצחק הלוי הורוביץ
02:09
פרשת בשלח, יום ו´, י"ד שבט, תשע"ג: | צפיות: 403 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי חלק שני פרשת בשלח"
פירוש על הפסוק "ולא יכלו לשתת מים ממרה כי מרים הם" על פי רבי מנחם מנדל מרימנוב זצ"ל והרבי הקדוש מלובלין זצ"ל.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ראשון פרשת בשלח - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי R35;שלמה אפרים מלונטשיץR36;, פירוש, ביאור, ביאורים, כלי יקר, ביזת מצרים, עשירות
02:05
פרשת בשלח, יום ו´, י"ד שבט, תשע"ג: | צפיות: 433 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ראשון פרשת בשלח"
ביאור של ´הכלי יקר´ על הפסוק "וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים", בעניין הקשר בין התורה לעשירות ממון.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בשלח - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, מרים הנביאה, שירת הים
01:53
פרשת בשלח, יום ה´, י"ג שבט, תשע"ג: | צפיות: 383 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ג שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בשלח"
ביאור עפ"י דברי הראשונים על הפסוק "ותען להם מרים…", מדוע המילה להם בלשון זכר, מאחר שמרים הנביאה שרה רק עם הנשים.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035