לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3821507
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת כי תבוא - פרשת כי תבוא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אברהם שמואל בנימין סופר, מסכת מגילה, הכתב סופר
02:20
פרשת כי תבוא, יום א´, י"ב אלול, תשע"ג: | צפיות: 340 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת כי תבוא"
ביאורו של ה´כתב סופר´ זצ"ל על הגמרא במגילה, שאומר רבי אלעזר שהקב"ה משיש אחרים על צרות ישראל.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב בן אהרון מקארלין, משכנות יעקב, שו"ת משכנות יעקב, לא תדרוש בשלומם, מואב, עמון, חסידות קארלין
01:44
פרשת כי תצא, יום ו´, י´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 332 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ג אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת כי תצא"
ביאורו של ´משכנות יעקב´ מקארלין זצ"ל מדוע כתוב בעניין מואב "לא תדרוש בשלומם", למרות שבגללם נתברכו בני ישראל ע"י בלעם הרשע.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי  יהונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, רבי יונתן אייבשיץ, יערות דבש, מכות, ל"ט מכות
02:17
פרשת כי תצא, יום ה´, ט´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 366 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ג אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת כי תצא"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל מדוע כתוב בתורה "ארבעים יכנו, לא יוסיף" בעוד שרבנן העמידו את מספר המכות על שלושים ותשע.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי  יהונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, רבי יונתן אייבשיץ, אשת יפת תואר, עקרות, עקרה, תפילתן של צדיקים
02:03
פרשת כי תצא, יום ד´, ח´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 352 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ג אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת כי תצא"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל על פרשת ב´ הנשים, ומי היא בעצם האישה השנואה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יצחק מאיר שוורץ, משפחת הכהן שווארץ, אמרי יצחק, בינה לעתים, רבי עזריה פיגו
02:27
פרשת כי תצא, יום ג´, ז´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 331 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ג אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת כי תצא"
כמה ביאורים מה´אמרי יצחק´ זצ"ל מדוע כתוב "כי תצא" בלשון יחיד. גם ביאור משם ספר "בינה לעתים".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי חיים טירר, רבי חיים מצ´רנוביץ, הצ´רנוביצר, באר מים חיים, יונתן, יהונתן
01:04
פרשת כי תצא, יום ב´, ו´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 360 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ח' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת כי תצא"
ביאורו של ה´באר מים חיים´ זצ"ל על הפסוק "כי תצא...", מדוע לא נאמר כי תבוא? מתוך סיפור יונתן בן שאול שהלך לפלישתים.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה אלשיך, האלשיך, כי תצא למלחמה, ליקוטי כרם שלמה, תורת משה, קדושת ציון, רבי בן ציון מבאבוב, קדושת ציון, חסידות באבוב
04:09
פרשת כי תצא, יום א´, ה´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 352 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ח' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת כי תצא"
ביאור הפסוק "כי תצא למלחמה" בעניין תכסיסי מלחמת יצר הרע. עפ"י ספר ´ליקוטי כרם שלמה´ מדברי האלשיך הקדוש רבי בן ציון מבאבוב זי"ע.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שופטים חלק ב´ - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה בן נחמן, הרמב"ן, הרמבן, הלכות מלכים, שום תשים, מלך
02:37
פרשת שופטים, יום ו´, ג´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 331 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ז' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שופטים חלק ב´"
ביאורו של הרמב"ן למדוע מצוות המלכת מלך זקוקה ל´אמירה´ שנאמר "ואמרת אשימה עלי מלך".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שופטים חלק א´ - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, רבי יונתן אייבשיץ, הלכות מלכים, שום תשים, מלך
02:44
פרשת שופטים, יום ו´, ג´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 376 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ז' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שופטים חלק א´"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל מדוע ציוותה התורה להמליך מלך רק לאחר כיבוש הארץ ולא לפני.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינובה, עגלה ערופה, חסידות שינווא, שינאווא, דברי יחזקאל
02:37
פרשת שופטים, יום ה´, ב´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 308 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שופטים"
ביאורו של האדמו"ר משינאווא זצ"ל, מדוע נקרא דם הנרצח בפרשת ´עגלה ערופה´ "דם נקי".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035