לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3819907
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בלק - פרשת בלק, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי ברוך פרנקל תאומים, ברוך טעם, עטרת חכמים, בלעם
02:01
פרשת בלק, יום ד´, י"א תמוז, תשע"ג: | צפיות: 350 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ג תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בלק"
ביאורו של בעל ´ברוך טעם´ זצ"ל, על הפסוק "ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום אחר אשר תראנו משם אפס קצהו תראה וכלו לא תראה". מדוע לקח את בלעם למקום שלא רואים...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בלק - פרשת בלק, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אליעזר הורוביץ מטארניגראד, נועם מגדים וכבוד התורה, שיתוף, ייחוד השם
03:16
פרשת בלק, יום ג´, י´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 378 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בלק"
ביאורו של רבי אליעזר הורוביץ מטארניגראד זצ"ל על הפסוק "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב". מעניין ייחוד השם והיתר אמונה ב"שיתןף" לגויים.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בלק - פרשת בלק, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי ישראל בן אליעזר, הבעל שם טוב, הבעש"ט, בלעם
01:05
פרשת בלק, יום ב´, ט´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 374 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בלק"
סיפור מהבעל שם טוב זצוק"ל שעל פיו ביאר את הפסוק "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בלק - פרשת בלק, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:33
פרשת בלק, יום א´, ח´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 319 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בלק"
ביאורו של רבי יואל טייטלבוים זצ"ל על הפסוק "מה אקוב לא קבה אל".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי לוי יצחק מברדיצ´ב, קדושת לוי, מהרש"א, מסכת סוטה, רש"י
01:05
פרשת חקת, יום ו´, ו´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 357 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת חקת"
ביאורו של רבי לוי יצחק מברדיצ´ב זצ"ל, על דברי רש"י, על הפסוק "יען אשר לא האמנתם בי".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, ספר דעת זקנים, חומת אריאל שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:26
פרשת חקת, יום ה´, ה´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 342 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת חקת"
ביאור מספר "דעת זקנים", מדוע משה רבנו הכה את הסלע פעמיים, על דרך הרמז. על הפסוק "ויך את הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי מנדל מרימנוב, דברי שאול, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:16
פרשת חקת, יום ד´, ד´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 362 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת חקת"
"וירם משה את ידו ויך את הסלע". התורה כותבת לנו ´וירם משה את ידו´ למרות שבהמשך הפסוק רשום ´ויך את הסלע´. לכאורה תחילת הפסוק מיותרת, ספר ´דבר...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:34
פרשת חקת, יום ג´, ג´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 367 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת חקת"
"איש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה הנפש ההוא מתוך הקהל". ביאור על פי ספר ´מלא עומר´
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, החתם סופר, מדרש רבה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:21
פרשת חקת, יום ב´, ב´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 379 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת חקת"
החת"ם סופר מסביר את כוונת ה´מדרש רבה´ על הפסוק "זאת חקת התורה"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, ליקוטי כרם שלמה, רבי שלמה הלברשטאם, באבוב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:05
פרשת חקת, יום א´, א´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 350 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת חקת"
"זאת חקת התורה" בספר ´ליקוטי כרם שלמה´ מסביר, רבי שלמה מבאבוב, שטעם פרה אדומה נעלם מאיתנו בגלל שבבריאת העולם, הקב"ה גנז את האור שבו נברא היום הראשון לצדי...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035