לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841593
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת נצבים - פרשת נצבים, פרשת ניצבים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:11
פרשת נצבים וילך, יום ד´, כ"ב אלול, תשע"ג: | צפיות: 340 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ו אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת נצבים"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת נצבים - פרשת נצבים, פרשת ניצבים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:57
פרשת נצבים וילך, יום ג´, כ"א אלול, תשע"ג: | צפיות: 449 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ד אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת נצבים"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת ניצבים - פרשת ניצבים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:19
פרשת ניצבים וילך, יום ב´, כ´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 419 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת ניצבים"
"מאמר תנאי השליח ציבור והתוקע הראויים" העיקר הוא ידיעת הסודות והכוונות של התקיעה, ועל כן ביום הראש השנה צריכים הקהל לקחת שליח ציבור ובעל תוקע השלמים במעשיהם יותר מכל הקהל...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת ניצבים - פרשת ניצבים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:43
פרשת ניצבים וילך, יום א´, י"ט אלול, תשע"ג: | צפיות: 532 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת ניצבים"
"מאמר זהירות מן המקטרגים" ביום ראש השנה עומדים מן המקטרגים לפני הקב"ה להעיד על מעשה בני ישראל. ומבואר שלפי שישראל קדושים הם תכלית הבריאה ובמעשיהם הם מקיימים את העולם...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת כי תבוא - פרשת כי תבוא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:03
פרשת כי תבוא, יום ו´, י"ז אלול, תשע"ג: | צפיות: 485 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת כי תבוא"
"מאמר סוד שלוש תפילות בשבת" שלוש תפילות בשבת הם בסוד בינה וז"א ומלכות. ומבאר כי לגודל קדושת התפילות אסור לעסוק בשבת בבית הכנסת אפילו בצרכי רבים המותרים בחול, וכל שכן...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת כי תבוא - פרשת כי תבוא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:38
פרשת כי תבוא, יום ה´, ט"ז אלול, תשע"ג: | צפיות: 445 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ז אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת כי תבוא"
"מאמר תועלת התפילה בציבור בראש השנה" בראש השנה העולם נידון, וישראל קדושים תוקעים בשופר ומעוררים רחמים לבלבל את המקטרג. והמקטרג משגיח על אלו שאינם שבים, ונחתמים ביום הכיפו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת כי תבוא - פרשת כי תבוא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:03
פרשת כי תבוא, יום ד´, ט"ו אלול, תשע"ג: | צפיות: 365 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ו אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת כי תבוא"
"מאמר סוד שני ימי ראש השנה, וסוד תרועה ושברים" ישראל נידונים ביום הראשון של ראש השנה, והגם שיום הראשון הוא דין קשה בסוד לאה, ויום השני הוא דין רפה בסוד רחל, עם כל זאת הוא...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת כי תבוא - פרשת כי תבוא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:39
פרשת כי תבוא, יום ג´, י"ד אלול, תשע"ג: | צפיות: 398 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ו אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת כי תבוא"
"מאמר בארבעה פרקים העולם נידון" ומבואר בו כי העולם נידון בארבעה זמנים: בפסח על התבואה, בעצרת על הפירות, ובחג סוכות על המים, ובראש השנה כל בני העולם. ומבאר שאלו הארבעה הם ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת כי תבוא - פרשת כי תבוא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:21
פרשת כי תבוא, יום ב´, י"ג אלול, תשע"ג: | צפיות: 560 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת כי תבוא"
"מאמר השופר ממתיק את הדינים" חסד גדול עשה הקב"ה עם ישראל, שבחר באבות הקדושים ונתן בהם נשמות עליונות שהם בסוד חג"ת, והם מרכבה למידת הבינה שהיא שורש החג"ת. ו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת כי תבוא - פרשת כי תבוא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:29
פרשת כי תבוא, יום א´, י"ב אלול, תשע"ג: | צפיות: 375 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת כי תבוא"
"מאמר החטא הראשון הנידון בראש השנה" בכל מקום שכתוב "ויהי היום" הוא יום ראש השנה שבו העולם הצער גדול לפי שבו דנים את העולם. ומבואר שראש השנה הוא שני ימים בכל זמן...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035