לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3894003
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת וזאת הברכה - פרשת וזאת הברכה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:58
פרשת הברכה, יום ו´, ט´ תשרי, תשע"ד: | צפיות: 585 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ד תשרי תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת וזאת הברכה"
"מאמר חשיבות סעודת שבת על סעודות יום טוב" כשחל יום טוב בשבת, עולה סעודות שבת גם בשביל יום טוב, ואין עורכים סעודה נוספת ליום טוב, כי סעודות שבת משפיעה חלק גם ליום טוב. ומב...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת וזאת הברכה - פרשת וזאת הברכה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
09:03
פרשת הברכה, יום ה´, ח´ תשרי, תשע"ד: | צפיות: 584 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ב תשרי תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת וזאת הברכה"
"מאמר סוד ארבעת המינים" ארבעת המינים רומזים למידות העליונות, הנה האתרוג הוא בסוד המלכות, והלולב בסוד היסוד, וההדסים בסוד חג"ת, והערבות בסוד נצח והוד, ובשלימות אלו ה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת וזאת הברכה - פרשת וזאת הברכה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:16
פרשת הברכה, יום ד´, ז´ תשרי, תשע"ד: | צפיות: 493 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ב תשרי תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת וזאת הברכה"
"מאמר חלק וברכת האושפיזין" חלק האושפיזין שייך לעניים, והם נהנים בזה שהאדם מאכיל לעניים, ולכן צריך האדם לשמח את העניים ולהאכילם. ומבאר כי מי שאינו מאכיל לעניים בסוכות גורם...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת וזאת הברכה - פרשת וזאת הברכה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:08
פרשת הברכה, יום ג´, ו´ תשרי, תשע"ד: | צפיות: 505 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"א תשרי תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת וזאת הברכה"
"מאמר אושפיזין קדישין" השכינה שהיתה הולכת עם ישראל במדבר, זכתה שהאירו בה סוד אורות החסדים שהם ענני הכבוד. ומכאן נמשך לבאר כי כשהאדם יושב בסוכה בצל האמונה, אזי שבעת הרועים...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת וזאת הברכה - פרשת וזאת הברכה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:01
פרשת הברכה, יום ב´, ה´ תשרי, תשע"ד: | צפיות: 564 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"א תשרי תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת וזאת הברכה"
"מאמר טעם לענני כבוד, וסגולת הישיבה בסוכה" על ידי ישיבת ישראל במדבר תחת ענני הכבוד שהיו בסוד הארת אור המקיף של הבינה, זכו לישב בצל האמונה והיו קשורים בקדושת הקב"ה, ו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת וזאת הברכה - פרשת וזאת הברכה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:17
פרשת הברכה, יום א´, ד´ תשרי, תשע"ד: | צפיות: 391 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"א תשרי תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת וזאת הברכה"
"מאמר סוד סוכה כנגד ענני הכבוד" לשלוש מתנות זכו ישראל בזכות שלושת הרועים, ומפרש כי: בזכות משה היה מרכבה לתפארת, זכו למן. ובזכות אהרון שהיה מרכבה לחסד, זכו לשבעה ענני כבוד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת האזינו - פרשת האזינו, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:17
פרשת האזינו, יום ד´, כ"ט אלול, תשע"ג: | צפיות: 389 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' תשרי תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת האזינו"
"מאמר סדר תפלת מוצאי השבת וסגולתה" צריכים ישראל להתעכב ולהוסיף מחול על הקודש בצאת השבת, ולהורות בזה שאינם דוחקים להוציא את השבת קודש. ומבאר עוד שלפי שהיו החיצונים אסורים ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת האזינו - פרשת האזינו, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:41
פרשת האזינו, יום ד´, כ"ט אלול, תשע"ג: | צפיות: 436 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' תשרי תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת האזינו"
"מאמר הקב"ה והשכינה עם ישראל בגלות" מאהבת הקב"ה לישראל, הנה אף על פי שחטאו ישראל וירדו לגלות, הקב"ה אינו עוזב את ישראל לכלותם, ונמצא עם ישראל בגלות להשגיח ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת האזינו - פרשת האזינו, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:32
פרשת האזינו, יום ד´, כ"ט אלול, תשע"ג: | צפיות: 397 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' תשרי תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת האזינו"
"מאמר שכר עניית אמן בכוונה" בעניית אמן בכוונה מתקדש שמו של הקב"ה ומתייחד, והנמנע עונשו יורד לגיהנם, אבל העונה אמן בכוונה עולה ממדרגה למדרגה בגן עדן. ומכאן נמשיך לבאר...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת האזינו - פרשת האזינו, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:20
פרשת האזינו, יום ג´, כ"ח אלול, תשע"ג: | צפיות: 376 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' תשרי תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת האזינו"
"מאמר עונשו של המזלזל בכוונת אמן" מי שאינה חשובה בעיניו כוונת עניית אמן, הרי זה מזלזל בכבוד הקב"ה, וכשם שהוא אינו פותח וממשיך שפע מלמעלה כך ננעלים בפניו שערי השפע. ו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035