לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841583
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת עקב - פרשת עקב, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:07
פרשת עקב, יום ד´, י"ז אב, תשע"ג: | צפיות: 577 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת עקב"
"מאמר מעלת אוהבי ה´ ומקדשי שם שמים" המקדשים שם שמים באהבתם להקב"ה, שכרם רב ועצום יותר מהכל, ומספר שכך ראה רבי יוסי בחלומו כשהיה חולה. ומבאר בפנימיות את מקור שפ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת עקב - פרשת עקב, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:19
פרשת עקב, יום ג´, ט"ז אב, תשע"ג: | צפיות: 539 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ז אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת עקב"
"מאמר חומר הפוגם בבריתו בגויה" ומבואר בו כי הגויות נקראות "בורים נשברים" כי יונקים שפע מהחיצונים, אבל בנות ישראל נקראות "באר" כי יונקות שפע קודש מהשכי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת עקב - פרשת עקב, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:52
פרשת עקב, יום ב´, ט"ו אב, תשע"ג: | צפיות: 366 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ז אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת עקב"
"מאמר זכות שמירת מזוזה" בזכות המזוזה שבפתח, הנה המקטרג העומד בפתח אינו מזיק לאדם, ועוד שהוא שומר ומגן על האדם. ומבאר עוד כי גם הקב"ה שומר לאדם תמיד בזכות המזוזה שבפת...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת עקב - פרשת עקב, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:01
פרשת עקב, יום א´, י"ד אב, תשע"ג: | צפיות: 516 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ז אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת עקב"
"מאמר סגולת פרשיות המזוזה" ומבואר בו כי מצד הסטרא אחרא נמשכים כמה מזיקים ומקטרגים, והקב"ה ברחמיו לישראל, מבקש שנשתדל בעבודתו, והוא ישמור אותנו מהם. וכן הוא בפתח הבית...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת ואתחנן - פרשת ואתחנן, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
02:02
פרשת ואתחנן, יום ו´, י"ב אב, תשע"ג: | צפיות: 449 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת ואתחנן"
"מאמר אבידת הנפש במוצאי שבת" הנשמה יתירה היא בחינת רוח השכינה השורה כתוספת על נפשו על האדם, ובצאת השבת מסתלקת אותו הארת הרוח, ונשארת הנפש שבאדם חסרה, וזה הוא מה שאמרו חז&...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת ואתחנן - פרשת ואתחנן, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:28
פרשת ואתחנן, יום ה´, י"א אב, תשע"ג: | צפיות: 405 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת ואתחנן"
"מאמר סגולת המזוזה" לפני מזוזת הבית שורה מזיק, ולכן צריך להיזהר שלא לשפוך מים שאינם נקיים, או נקיים ובביזיון, בין שתי דלתות הפתח. ומבאר כי כנגד כל יום בשנה יש מזיק מיוחד ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת ואתחנן - פרשת ואתחנן, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:50
פרשת ואתחנן, יום ד´, י´ אב, תשע"ג: | צפיות: 421 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ב אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת ואתחנן"
"מאמר מעלת היוצא מביתו לבית הכנסת מעוטף בטלית ותפילין" הקם בחצות לילה ועוסק בתורה עד שיאיר היום, והולך לבית הכנסת כשהוא מעוטף בטלית והניח תפילין, ועובר דרך מזוזות הבית, ה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת ואתחנן - פרשת ואתחנן, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:01
פרשת ואתחנן, יום ג´, ט´ אב, תשע"ג: | צפיות: 488 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת ואתחנן"
"מאמר מעלת וסגולת לימוד תורה בדרך" צריך האדם לקיים שויתי ה´ לנגדי תמיד, ולכן גם בלכתו בדרך יעסוק בתורה ובזה ישתתף עם השכינה וינצל מכל פגע רע. ומביא מעשה ברבי אלעזר ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת ואתחנן - פרשת ואתחנן, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:43
פרשת ואתחנן, יום ב´, ח´ אב, תשע"ג: | צפיות: 415 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת ואתחנן"
"מאמר מעלת העוסק בתורה מחצות, וסדר התפילה- ב" אחר הקורבנות והזמירות יסדר אדם תפילת יוצר ותפילת העמידה שבה יבקש שאלתו. ואחר כך יאמר נפילת אפים במסירות נפש. ומבאר כי כשמסיי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת ואתחנן - פרשת ואתחנן, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:58
פרשת ואתחנן, יום א´, ז´ אב, תשע"ג: | צפיות: 423 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט' אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת ואתחנן"
"מאמר מעלת העוסק בתורה מחצות, וסדר התפילה- א" העוסק בתורה בכל זמן זוכה לשמירה ושפע עליון, וניצל מחטא ועוון, ומתבטלים ממנו גזרות רעות, ומוסיף חיים. ומכאן נמשך לבאר כי כשהו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035