לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841591
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישב יום שני - פרשת וישב, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:41
וישב, יום ב´, ט"ו כסלו, תשע"ד: | צפיות: 436 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישב יום שני"
"מאמר שכר העוסקים בתורה" העוסק בתורה זוכה לחיים בשני עולמות, ומפרש כי העוסק בתורה לשמה זוכה לשכר בעולם הבא ששם הוא ברכת אריכות ימים האמיתי, אבל מי שעוסק בתורה שלא לשמה הנ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישב יום ראשון - פרשת וישב, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:41
וישב, יום א´, י"ד כסלו, תשע"ד: | צפיות: 431 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישב יום ראשון"
"מאמר טעם לחנך הילדים למצוות" היצר הטוב נקרא ילד לעומת היצר הרע שנקרא זקן, כי היצר הרע מקדים להיכנס באדם מיום שנולד כדי שיקנה טבע אצל האדם, ואחר כך כשיכנס אצל האדם היצר ה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישלח יום שישי - פרשת וישלח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
01:39
וישלח, יום ו´, י"ב כסלו, תשע"ד: | צפיות: 407 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישלח יום שישי"
"מאמר שבת שקולה ככל התורה" שבחם של ישראל הקדושים, שהקב"ה בחר בנו מכל העמים וקרבנו לעבודתו, ונתן לנו מאהבתו את יום השבת, שהוא קדוש משאר הימים, ויש בו מנוחה ושמחה, והו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישלח יום חמישי - פרשת וישלח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:09
וישלח, יום ה´, י"א כסלו, תשע"ד: | צפיות: 469 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישלח יום חמישי"
"מאמר מעלת וסגולת ספר תהלים" כל השונאים והצוררים העליונים והתחתונים שיש לאדם, הם מכח היצר הרע המחטיא לאדם ומקטרג. כי האדם ההולך בדרך הישר הנה השכינה מסתרת אותו בצל כנפיה ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישלח יום רביעי - פרשת וישלח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:19
וישלח, יום ד´, י´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 471 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישלח יום רביעי"
"מאמר כל פעולות הצדיק הם לשם שמים" יעקב השתחווה לשכינה ולא לעשו, וכן דוד ברך לקב"ה ולא לנבל, והגם שעמדו מול אלו הרשעים הנה הם נתכוונו לגבוה. ומסיק מכאן שפשוט הוא שאס...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישלח יום שלישי - פרשת וישלח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:38
וישלח, יום ג´, ט´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 530 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישלח יום שלישי"
"מאמר מעלת תפילת רבים" המלאכים השאירו ליעקב בפרוט את גודל כח עשו, כדי שיכנס הפחד בלבו ויתעורר להתפלל, וזאת לפי שהקב"ה חפץ בתפילת הצדיקים. והגם שיעקב היו עמו מלאכים ע...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישלח יום שני - פרשת וישלח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:52
וישלח, יום ב´, ח´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 454 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישלח יום שני"
"מאמר מעלת הנוהג בהכנעה ובענוה" שיעקב בטח בקב"ה עם כל זה הנה השתדל בדרך הטבע להתפייס עם עשו, כי צריך האדם לעשות השתדלות ולא לסמוך על ישועה בדרך נס. ומבאר כי דרכו של ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישלח יום ראשון - פרשת וישלח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:19
וישלח, יום א´, ז´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 396 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישלח יום ראשון"
"מאמר כניסת היצרם באדם, ופעולתם" משעה שנולד האדם כבר אז מתחבר עמו יצר הרע שהוא מלאך, ומסיתו לחטוא. והוא אינו סר מהאדם עד יום מותו. ובזמן שנעשה האדם בן י"ג שנים ומתחי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויצא יום שישי - פרשת ויצא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:09
ויצא, יום ו´, ה´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 459 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויצא יום שישי"
"מאמר סוד ויהי נועם במוצאי שבת" עצמות הארת מידת הבינה נקראת "נועם", לפי שהארת קדושת השבת נמשכת ממידת הבינה, ומכח זה נמשך חירות ושמחה בכל העולמות עד שאפילו הרשעי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויצא יום חמישי - פרשת ויצא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:32
ויצא, יום ה´, ד´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 423 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויצא יום חמישי"
"מאמר מעלת הנושא אישה" התורה מכרזת שכל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד בה, ואם אטום ליבו הנה התורה תאלפו חכמה ודעה. ומבאר עוד כי כל דבר תורה שאפשר לבארו כפשוטו וגם כסודו, וכמו שה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035