לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841074
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:28
פרשת כי תצא, יום ו´, י´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 372 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ג אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת כי תצא"
"מאמר גודל הארת יום השבת" בשבת יש שחמה בכל העולמות, והשכינה עולה אל היחוד בתופסת שבעים עטרות. וביום השבת בבוקר כשמקדימים ישראל בתפילה, זוכים לתוספת נשמה מבחינת היום, השיר...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:04
פרשת כי תצא, יום ה´, ט´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 406 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ג אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת כי תצא"
"מאמר מעלות וסגולות התשובה" החוטא גורם נזק לו ולכל העולם, ועם כל זה אם חוזר בתשובה מתקן הכל, כי מעורר מחדש את הנהגת הבינה הנקראת תשובה, מה שאין בכח צדיק גמור לתקן, בהארת ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:19
פרשת כי תצא, יום ד´, ח´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 445 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט' אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת כי תצא"
"מאמר מעלת המזדרז לשוב בתשובה" ומבואר בו כי מהפסוק מפני שיבה תקום, אנו לומדים מצוות קימה לפני תלמיד חכם וספר תורה וכן זקן. אכן הזוהר דורש שיש כאן רמז להתעורר לקום ולשוב ב...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:39
פרשת כי תצא, יום ג´, ז´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 462 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט' אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת כי תצא"
"מאמר מעביר ראשון ראשון" לגודל אהבת הקב"ה לישראל, הוא דן להם, וברחמנותו הגדולה הוא מעביר ומוחק ג´ עוונות ראשונים, ואינו דן עליהם. אבל אם חוטא האדם עוון רביעי א...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:39
פרשת כי תצא, יום ב´, ו´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 425 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ח' אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת כי תצא"
"מאמר מקום שבעלי תשובה עומדים" צריך להשתדל שתמיד הקדושה תתגבר על הסטרא אחרא, והרשעים התוהים ומתחרטים על מעשיהם הטובים גורמים ההיפך, ומפרידים את היחוד, ומסתלקים את השגחת ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
10:03
פרשת כי תצא, יום א´, ה´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 375 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ח' אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת כי תצא"
מאמר התשובה ממתקת את הדינים" בזמן בית המקדש היה הדין, מתעורר בעולם בארבע תקופות השנה, ועתה בגלות מתעורר הדין בכל יום, ובתשובה מתמתקים הדינים, וניתן שפע בשכינה הקדושה. ומבאר עו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת שופטים - פרשת שופטים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:15
פרשת שופטים, יום ו´, ג´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 568 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ז' אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת שופטים"
"מאמר השמירה מצויה בשבת" צריך האדם ליזהר שלא לילך יחידי בלילי רבעיות, שאז השכינה חסרה, ויש רשות למזיקים, אבל מה שאמרו חז"ל שצריך ליזהר שלא לילך יחידי במקומות שאין ב...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת שופטים - פרשת שופטים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:16
פרשת שופטים, יום ה´, ב´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 367 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת שופטים"
"מאמר חובת הזהירות מכל חטא" צריך האדם לשמור עצמו מכל חטא, כי כשחוטא פעם אחת פוגם בנפשו, ופעם שניה פוגם גם ברוחו, ופעם שלישית פוגם גם בנשמתו, והפגם נשלם ועושה רושם גדול, ע...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת שופטים - פרשת שופטים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:01
פרשת שופטים, יום ד´, א´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 533 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת שופטים"
"מאמר סדר תיקון התפילה הראוי" צריך האדם לסדר את שבחו של הקב"ה ואחר כך יתפלל ויבקש בקשתו, והגם שאין דעתו מיושבת כל כך לכוין בבקשת שאלתו, הנה עם כל זה אם יכול ראוי לו ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת שופטים - פרשת שופטים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:57
פרשת שופטים, יום ג´, ל´ אב, תשע"ג: | צפיות: 441 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת שופטים"
"מאמר סוד היסורים ותועלתם לאדם" הקב"ה מצוה לישראל להתרחק מכל טומאה, כי אמרו חז"ל שהמטמא עצמו מלמטה מטמאים אותו מלמעלה, לפי שעבירה גוררת עבירה, ומסתלקת ממנו הקדו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035