לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841574
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת שמיני - פרשת שמיני, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:01
פרשת שמיני, יום ד´, כ"ג ניסן, תשע"ג: | צפיות: 475 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת שמיני"
"מאמר סוד איסור אכילת בהמות ועופות טמאות" כי כל אלו הנאסרים שאין בהם סימני טהרה, שורשם בקליפות הטמאות, ואלו המותרים שורשם במדרגת הטהרה, כי זה לעומת זה עשה האלוהים. ונמשך ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת שמיני - פרשת שמיני, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
10:32
פרשת שמיני, יום ג´, כ"ב ניסן, תשע"ג: | צפיות: 451 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת שמיני"
"מאמר סוד איסור שתיית יין גוים" יין שורשו במידת הבינה הקדושה, והיא משפעת השפע לקב"ה שהוא במידת ז"א, ועל כן כל הברכות שאנו מברכים לקב"ה כגון קידוש והבדלה וב...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת שמיני - פרשת שמיני, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
09:58
פרשת שמיני, יום ב´, כ"א ניסן, תשע"ג: | צפיות: 525 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת שמיני"
"מאמר מעלת הלומד תורה בקול רם" התורה נמשלה ליין, וכשם שיין טוב אינו שותק כשהוא תוסס, כך העוסקים התורה צריכים להרים קול בלימודה. ושכרם הוא כשישנים בלילה, וכן כשנפטרים מהעו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת שמיני - פרשת שמיני, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
13:57
פרשת שמיני, יום א´, כ´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 455 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ד ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת שמיני"
"מאמר העוסק בתורה מכניע את הדינים" כי התורה כולה היא שם של אחד של הקב"ה, ועל ידה נברא העולם ונברא האדם. כי התורה מלמדת את האדם שלא יחטא, ואם חטא הנה התשובה לפניו. ומ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת צו - פרשת צו, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
02:38
פרשת צו, יום ו´, י"א ניסן, תשע"ג: | צפיות: 618 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ד ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת צו"
"מאמר השבת היא בסוד מידת היסוד" שבת היא בסוד ברית קודש ששורשו במידת היסוד, וכשם שבמידת היסוד כלול כל שפע הספירות העליונות ממנו, כן היא השבת שבה כוללת התורה ומצוות, ועל כן...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת צו - פרשת צו, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
09:47
פרשת צו, יום ה´, י´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 515 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ד ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת צו"
"מאמר סוד הריח והעשן" כי היות ובמוצאי השבת מסתלקים מן האדם בחינות נר"ן שבאו כתוספת נשמה, ויש התגברות הדינים, לכן צריך אז להריח בבשמים כדי להמתיק את הדינים ולהחזיק את...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת צו - פרשת צו, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
10:47
פרשת צו, יום ד´, ט´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 506 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ג ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת צו"
"מאמר מעלתם הגדולה של העוסקים בתורה" העוסקים בתורה ומוציאם בשפתיהם את מה שלומדים, הנה הם גורמים יחוד קוב"ה ושכינתה, והקב"ה מכסה עליהם ומצילם מן המקטרגים, והשכינ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת צו - פרשת צו, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
10:40
פרשת צו, יום ג´, ח´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 510 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ח' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת צו"
"מאמר סוד הושענה רבה וחבטת ערבות" ימי הדין מתחילים בראש השנה, וסיומם הוא ביום הושענא רבה, שאז נמסרים הפתקים. ולפי שביום זה יש התעוררות הגבורות, לכן אנו מעוררים על גבורות ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת צו - פרשת צו, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
09:17
פרשת צו, יום ב´, ז´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 506 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ז' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת צו"
"מאמר המקדש עצמו מלמטה מקדשים אותו מלמעלה" מבואר בו כי יחוד יסוד ומלכות יהיה בשלמות לעתיד לבוא. ומבאר כי המתרחק מכל חטא גורם לעורר עליו את מידת הקדושה מלמעלה, וזוכה להתקד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת צו - פרשת צו, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:29
פרשת צו, יום א´, ו´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 481 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ז' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת צו"
"מאמר לעולם יקדים אדם תפלה לצרה" כ בכל יום נידון העולם, אם בכלל ואם בפרט, וכדי להינצל מהדין ראוי אדם להקדים תפלה ולעורר רחמים תמיד, ובזה ינצל מכל נזק. וזו עבודת הצדיקים, ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035