לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3391831
לפני 6 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - קרח יום חמישי - פרשת קרח, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:50
קרח, יום ה´, כ"א סיוון, תשע"ד: | צפיות: 386 | פרטים
לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - קרח יום חמישי"
"ומדוע תתנשאו על קהל יי". סיפור מפי רבי ´שמואל גריינמן´ על ´החפץ חיים´, כיצד אזר מתניו ויצא ללחום את מלחמת השם על גזירת המלכות כנגד היהדות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - קרח יום רביעי - פרשת קרח, שתי דקות חפץ חיים, שאול המלך, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:21
קרח, יום ד´, כ´ סיוון, תשע"ד: | צפיות: 325 | פרטים
לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - קרח יום רביעי"
"מדוע תתנשאו על קהל יי". ´החפץ חיים´ מבאר את טענת קרח וחשדותיו במשה ואהרן, ומסביר שבזכות מעלתם הרוחנית, יכלו להתעלות על קהל השם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - קרח יום שלישי - פרשת קרח, שתי דקות חפץ חיים, דואג האדומי, אחיתופל, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:05
קרח, יום ג´, י"ט סיוון, תשע"ד: | צפיות: 313 | פרטים
לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - קרח יום שלישי"
"ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם". ´החפץ חיים´ מבאר לנו על הפסוק, שככל שהאדם יהיה בעל מעמד חשוב יותר ויחטא, כך עונשו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - קרח יום שני - פרשת קרח, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:44
קרח, יום ב´, י"ח סיוון, תשע"ד: | צפיות: 303 | פרטים
לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - קרח יום שני"
סיפור על ה´חפץ חיים´, שמבאר לנו, ש´פיקחות´ ללא ´צדקות´, שמירת המצוות ויראת שמיים, היא לא בדיוק ´פיקחות אמיתית´, ואפילו יתכן, שהיא יכ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - קרח יום ראשון - פרשת קרח, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:01
קרח, יום א´, י"ז סיוון, תשע"ד: | צפיות: 291 | פרטים
לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - קרח יום ראשון"
"ויקח קרח". פתגם: "כל טיפש הוא פיקח בענייניו". החפץ חיים מסביר לנו, שבחיים אפשר לראות את הדברים קצת אחרת.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום שישי - פרשת קרח, חכמי המזרח, רבי עזרא עטיה, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:16
קרח, יום ו´, כ"ב סיוון, תשע"ד: | צפיות: 298 | פרטים
לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום שישי"
"ויקהל עליהם קרח את כל העדה". סיפור על רבי עזרא עטיה, איך הלך להשכין שלום בין שני רבנים, הפך מקרח שקם ועשה מחלוקת.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום חמישי - פרשת קרח, חכמי המזרח, ספר טוב טעם, רבי אברהם דיין, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:38
קרח, יום ה´, כ"א סיוון, תשע"ד: | צפיות: 300 | פרטים
לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום חמישי"
מדוע משה רבנו ע"ה לא רצה לקחת חמור? רבי אברהם דיין, בספר ´טוב טעם´, מביא שני תירוצים על הפסוק "לא חמור אחד מהם נשאתי".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום רביעי - פרשת קרח, חכמי המזרח, רבי יצחק אבולעפיה, שו"ת פני יצחק, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
02:01
קרח, יום ד´, כ´ סיוון, תשע"ד: | צפיות: 257 | פרטים
לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום רביעי"
רבי יצחק אבולעפיה, בספר שו"ת ´פני יצחק´ על הפסוק "המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבד את עבדת משכן יי ולעמד לפני העדה לשרתם&quo...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום שלישי - פרשת קרח, חכמי המזרח, רבי אברהם מונסה, פדה את אברהם, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:25
קרח, יום ג´, י"ט סיוון, תשע"ד: | צפיות: 309 | פרטים
לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום שלישי"
רבי אברהם מונסה בספרו ´פדה את אברהם´, על הפסוק "רב לכם בני לוי", מביא את פירוש רש"י "וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זה".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום שני - פרשת קרח, חכמי המזרח, תוצאות חיים, רבי שמואל ויטאל, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:46
קרח, יום ב´, י"ח סיוון, תשע"ד: | צפיות: 317 | פרטים
לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום שני"
"בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן". רבי שמואל ויטאל מבאר את פירוש רש"י על הפסוק. מדוע יעקב אבינו ע"ה ביקש רחמים שלא יזכר דווקא ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 906