לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3394185
לפני 7 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת בהר בחוקותי - פרשת בהר בחוקותי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רש"י, רבי גרשון בן יצחק אשכנזי, תפארת הגרשוני, לילי שבתות
02:00
פרשת בהר בחוקותי, יום ו´, כ"ג אייר, תשע"ג: | צפיות: 440 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת בהר בחוקותי"
ביאורו של רבי גרשון בן יצחק אשכנזי זצ"ל על רש"י לפסוק "ונתתי גשמיכם בעתם" כי הכוונה ´בעתם´ היא לגשמים בלילי שבתות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בהר בחוקותי - פרשת בהר בחוקותי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין מקראקא, מאור ושמש, רש"י, מסכת ברכות, חפץ השם, חפץ ה´
03:19
פרשת בהר בחוקותי, יום ה´, כ"ב אייר, תשע"ג: | צפיות: 459 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בהר בחוקותי"
ביאורו של ´המאור ושמש´ זצ"ל על דברי רש"י לפסוק "אם בחוקותי תלכו", בעניין עמל הפרנסה לשם שמים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שישים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, סעודה, לחם, הנהגות בעת הסעודה, הלכות דרך ארץ, זכירת ירושלים
02:37
יום א´, כ"ה אייר, תשע"ג: | צפיות: 420 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה אייר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שישים"
הלכות שבכל יום - הלכות סעודה - הנהגות בעת הסעודה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה חמישים ותשע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, סעודה, לחם, נטילת ידיים לסעודה, המוציא, המוציא לחם מן הארץ, לחם, הפסק בין ברכה למצוה
04:57
יום ו´, כ"ג אייר, תשע"ג: | צפיות: 465 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה אייר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה חמישים ותשע"
הלכות שבכל יום - הלכות סעודה - ברכת ´המוציא לחם מן הארץ´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת בהר - פרשת בהר, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:02
פרשת בהר בחוקותי, יום ו´, כ"ג אייר, תשע"ג: | צפיות: 392 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת בהר"
"מאמר קדושת והארת השבת" כשמגיע שבת נטהר האוויר העולם הזה להיות בבחינת עולם הנשמות, וזאת על ידי סוד הנשמות היתרות היורדות מגן עדן להתלבש בישראל קדושים בעולם הזה. ומבאר בפ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת בהר - פרשת בהר, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:59
פרשת בהר בחוקותי, יום ה´, כ"ב אייר, תשע"ג: | צפיות: 375 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת בהר"
"מאמר צדקה מצילה ממות" מעשה נורא שראו תלמידי הרשב"י לאדם שנתן צדקה, ונעשה לו נס וניצל ממות. ומבאר כי לפעמים נגזרה על האדם גזירה, ורוצים מהשמים להצילו, ולכן מזמנים לו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה חמישים ושמונה - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, סעודה, לחם, נטילת ידיים לסעודה, על נטילת ידיים, הפסק בין ברכה למצוה
02:25
יום ה´, כ"ב אייר, תשע"ג: | צפיות: 446 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ב אייר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה חמישים ושמונה"
הלכות שבכל יום - הלכות סעודה - ברכת ´על נטילת ידיים´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בהר בחוקותי - פרשת בהר בחוקותי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רש"י, כתנות אור, עבירה מכבה מצוה
02:50
פרשת בהר בחוקותי, יום ד´, כ"א אייר, תשע"ג: | צפיות: 494 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ב אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בהר בחוקותי"
ביאורו של ספר ´כתנות אור´ על הקשר בין "אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמורו" לבין "ונתתי גשמכם בעתם".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בהר בחוקותי - פרשת בהר בחוקותי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי אברהם, גאווה, ענווה, שמיטה
01:53
פרשת בהר בחוקותי, יום ג´, כ´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 505 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ב אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בהר בחוקותי"
ביאור מתוך ספר ´דברי אברהם´ על ´מה עניין שמיטה להר סיני?´ בעניין הגאווה והענווה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה חמישים ושבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, סעודה, לחם, נטילת ידיים לסעודה, נטלה, כלי לנטילה, מים לנטילת ידיים
02:02
יום ד´, כ"א אייר, תשע"ג: | צפיות: 466 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"א אייר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה חמישים ושבע"
הלכות שבכל יום - הלכות סעודה - מים הכשרים לנטילת ידיים וסדר הנטילה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 907