לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4011151
לפני 11 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שלושים ושמונה - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, שיעור ציצית, טלית גדול, טלית קטן, כנף הבגד, צמר רחלים, גודלים
02:10
יום א´, כ"ה כסלו, תשע"ג: | צפיות: 495 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה כסליו תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שלושים ושמונה"
הלכות שבכל יום - הלכות ציצית - שיעורי חלקי הציצית.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת וישב - פרשת וישב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, רשי, תפארת יהונתן, בכורה, מחשבה, מעשה, יוסף, עשו, רצה יעקב לישב בשלוה
02:57
פרשת וישב, יום ו´, כ"ג כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1134 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת וישב"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל על מדוע קפץ עליו רוגזו של יוסף כאשר ביקש לישב בשלוה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת וישב" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת וישב - פרשת וישב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, פירוש, ביאור, ביאורים, החיד"א, החידא, ספר נחל קדומים, מה בצע כי נהרוג את אחינו, אין המת משתכח מהלב אלא לאחר שנים עשר חודש, מסכת ברכות
02:04
פרשת וישב, יום ה´, כ"ב כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1188 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת וישב"
פירוש מעלף של החיד"א זצ"ל על מדוע לא רצה יהודה שיהרגו את יוסף.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת וישב" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת וישב - פרשת וישב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, פירוש, ביאור, ביאורים, וישמע ראובן ויצילהו מידם, החיד"א, החידא, רבי יצחק בר מריון, מדרש רבה, ספר עבודת הקודש, ספר כלילת יופי, מחשבה טובה מצרפה הקב"ה למעשה
04:04
פרשת וישב, יום ד´, כ"א כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1129 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת וישב"
פירוש מכתבי החיד"א זצ"ל על המדרש "אלו היה ראובן יודע שהקב"ה מכתיב עליו... בכתפו היה מוליכו אצל אביו", על עשיית מצוות בלבב שלם, ושמחשבה טובה מצרפה הקב"...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת וישב" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת וישב - פרשת וישב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, פירוש, ביאור, ביאורים, ספר נחל קדומים, החיד"א, החידא, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, קנאה
02:26
פרשת וישב, יום ג´, כ´ כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1092 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת וישב"
ביאוריו של רבנו החיד"א זצ"ל הניסוב על אהבתו של ישראל את יוסף יותר משאר השבטים.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת וישב" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וישב - פרשת וישב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי צבי פסח פרנק, רבי צבי פסח פראנק, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ´יק, בית הלוי, והתענג על ה´ ויתן לך משאלות לבך, תהילים, סיפור
03:03
פרשת וישב, יום ב´, י"ט כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1112 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וישב"
סיפור ששמע רבי צבי פסח פרנק זצ"ל מהגאון בעל ´בית הלוי´ מבריסק בעניין הפסוק "והתענג על ה´ ויתן לך משאלות לבך" והקשרו לפרשה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וישב" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וישב - פרשת וישב, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי  שלמה זלמן ליפשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, חמדת שלמה, חובת הלבבות, רבי העשל מקראקא, עולם הבא, צדיקים, צדיק, יעקב, יוסף
03:38
פרשת וישב, יום א´, י"ח כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1119 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וישב"
ביאור נפלא של רבי שלמה זלמן ליפשיץ זצ"ל על המדרש "ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף".
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וישב" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבת - שיעור אחד עשר - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, הלכות שבת, מלאכת בורר, בורר בשבת, אכל מתוך פסולת, פסולת מתוך אוכל, דיני סעודה
03:28
יום ו´, כ"ג כסלו, תשע"ג: | צפיות: 523 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"הלכות שבת - שיעור אחד עשר"
הלכות שבת - מלאכת בורר - דיני בורר באוכלים ובכלים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבת - שיעור עשירי - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, הלכות שבת, מלאכת בורר, בורר בשבת, אכל מתוך פסולת, פסולת מתוך אוכל, דיני סעודה
02:07
יום ה´, כ"ב כסלו, תשע"ג: | צפיות: 726 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"הלכות שבת - שיעור עשירי"
הלכות שבת - מלאכת בורר - דיני בורר בסעודה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבת - שיעור תשיעי - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, הלכות שבת, מלאכת בורר, בורר בשבת, אכל מתוך פסולת, פסולת מתוך אוכל, דיני סעודה
02:21
יום ד´, כ"א כסלו, תשע"ג: | צפיות: 771 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"הלכות שבת - שיעור תשיעי"
הלכות שבת - מלאכת בורר.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035