לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4011151
לפני 11 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ענייני גלגולים בפרשת שופטים - פרשת שופטים, גילגולי נשמות, גלגולי נשמות, גלגולים, האר"י, האריז"ל, הרמ"ע מפאנו
58:08
פרשת שופטים, מוצ"ש, תשס"ה: | צפיות: 738 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ג

"ענייני גלגולים בפרשת שופטים"
ענייני פרשת השבוע - כיצד מתגלגלות נפשות החוטאים דור אחר דור על מנת לתקן את שפגמו. עפ"י אור החיים הקדוש ועוד.
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תשובה והתחזקות בחודש אלול - פרשת שופטים, אלול, ראש השנה
13:15
פרשת שופטים, אור ד´, תשס"ה: | צפיות: 908 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ג

"תשובה והתחזקות בחודש אלול"
דברי חיזוק לחודש אלול, להתעורר בעבודת השם בהתבודדות, עשיית תשובה, חסדים ועוד. אלול זהו חודש העשייה וצריכים להתגבר בכל בכוחות לעשיית רצון אבינו שבשמים וכך יוצאים זכאים במשפט ביום רא...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינובה, עגלה ערופה, חסידות שינווא, שינאווא, דברי יחזקאל
02:37
פרשת שופטים, יום ה´, ב´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 802 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שופטים"
ביאורו של האדמו"ר משינאווא זצ"ל, מדוע נקרא דם הנרצח בפרשת ´עגלה ערופה´ "דם נקי".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ארבעים ושתיים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, בין אדם לחברו, לשון הרע, רכילות, לא תיטור, לא תיקום, נקמנות, נקמה
02:21
יום ה´, ב´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 771 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ארבעים ושתיים"
הלכות שבכל יום - מצוות שבין אדם וחבירו - איסור נקימה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת שופטים - פרשת שופטים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:16
פרשת שופטים, יום ה´, ב´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 367 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת שופטים"
"מאמר חובת הזהירות מכל חטא" צריך האדם לשמור עצמו מכל חטא, כי כשחוטא פעם אחת פוגם בנפשו, ופעם שניה פוגם גם ברוחו, ופעם שלישית פוגם גם בנשמתו, והפגם נשלם ועושה רושם גדול, ע...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ארבעים ואחד - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, בין אדם לחברו, לשון הרע, רכילות, לא תלך רכיל
01:37
יום ד´, א´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 399 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ארבעים ואחד"
הלכות שבכל יום - מצוות שבין אדם וחבירו - איסור רכילות ולשון הרע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת שופטים - פרשת שופטים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:01
פרשת שופטים, יום ד´, א´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 533 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת שופטים"
"מאמר סדר תיקון התפילה הראוי" צריך האדם לסדר את שבחו של הקב"ה ואחר כך יתפלל ויבקש בקשתו, והגם שאין דעתו מיושבת כל כך לכוין בבקשת שאלתו, הנה עם כל זה אם יכול ראוי לו ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי חיים מצאנז, דברי חיים, חסידות צאנז, מסכת מכות, עגלה ערופה, רבי יהושוע בן לוי
03:31
פרשת שופטים, יום ד´, א´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 401 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שופטים"
דברי מוסר מפי רבי חיים מצאנז זי"ע הנלמדים מפרשת עגלה ערופה, ומדרש על ריב"ל ואליהו ז"ל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יצחק מאיר שווארץ, אמרי יצחק, יציאת מצרים, אב כבודו מחול, אב שמחל, מלך שמחל
02:17
פרשת שופטים, יום ג´, ל´ אב, תשע"ג: | צפיות: 558 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שופטים"
ביאורו של רבי יצחק מאיר שווארץ זצ"ל בעל ´אמרי יצחק´, על הפסוק "כפר לעמך ישראל אשר פדית ה´" בדרך דרש.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי צבי הירש הלוי הורווביץ, מחנה לוי, בעל ההפלאה, לחמי תודה, תלמוד ירושלמי
01:46
פרשת שופטים, יום ב´, כ"ט אב, תשע"ג: | צפיות: 403 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת שופטים"
ביאורו של ה´לחמי תודה´ על הפסוק "על פי שניים או שלושה יומת המת לא יומת על פי עד אחד".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035