לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3386087
לפני 6 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת משפטים - פרשת משפטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי נחמן מברסלב, פירוש, ביאור, ביאורים, ואתם ידעתם את נפש הגר, תפילה, ליקוטי תנינא, ליקוטי מוהר"ן, גרים, ברסלב
04:05
פרשת משפטים, יום ד´, כ"ו שבט, תשע"ג: | צפיות: 476 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ו שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת משפטים"
ביאורו של רבנו נחמן מברסלב זצ"ל, על הפסוק "ואתם ידעתם את נפש הגר", מעניין תפילת הצדיק וראש השנה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שמונים ותשע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, קדושה, קדיש, בר מצווה, בר מצוה
02:14
יום ד´, כ"ו שבט, תשע"ג: | צפיות: 460 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ו שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שמונים ותשע"
הלכות שבכל יום - דיני דבר שבקדושה - מאיזה גיל אפשר להצטרף לדבר שבקדושה במניין.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תשובה בעניין הוצאת ממון לדברים שבקדושה - פרשת משפטים, תשובה, ממון, חולין, כשרות
06:32
פרשת משפטים, אור ג´, תשס"ה: | צפיות: 1066 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה שבט תשע"ג

"תשובה בעניין הוצאת ממון לדברים שבקדושה"
תשובה בעניין כיצד על היהודי לראות ולחשב הוצאותיו לדברים שבקדושה לעומת הוצאות לדברי חולין של העולם הזה.
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - מזבח אבנים תעשה לי - פרשת משפטים, הבעל שם טוב, רבי ישראל בן אליעזר, עישון, מדרש פליאה, לשון הרע, מזבח אבנים
63:55
פרשת משפטים, אור ב´, תשס"ה: | צפיות: 782 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה שבט תשע"ג

"מזבח אבנים תעשה לי"
סיפור מעשה מהבעל שם טוב הקדוש המלמד על מעלתו הנוראה כיצד ברא שמים חדשים במעשה העישון שלו. עוד, ביאור נפלא על מדרש פליאה בפרשת השבוע וחידושים וחיזוקים נפלאים נוספים בפרשה. חיזוק בענ...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת משפטים - פרשת משפטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אלעזר מן שך, פירוש, ביאור, ביאורים, נעשה ונשמע, לימוד, מלאכים
03:38
פרשת משפטים, יום ג´, כ"ה שבט, תשע"ג: | צפיות: 504 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת משפטים"
ביאורו של הרב שך זצ"ל על הפסוק "נעשה ונשמע", בעניין התשוקה לשמוע דברי תורה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שמונים ושמונה - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, סדר יומו של איש ישראל, קדושת בית הכנסת, בית כנסת
02:13
יום ג´, כ"ה שבט, תשע"ג: | צפיות: 744 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שמונים ושמונה"
הלכות שבכל יום - קדושת בית הכנסת - איסור עשיית דברי חול בבית הכנסת.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור שמונים ושמונה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת יתרו - פרשת יתרו, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
02:13
פרשת יתרו, יום ו´, כ"א שבט, תשע"ג: | צפיות: 782 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה שבט תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת יתרו"
מעלת יום השבת, בו מבואר כי סעודת השבת הם כנגד האבות הקדושים הרומזים למידות העליונות, ומן החובה על היהודי להשתתף ולהשלים את שמחת השבת, וביום השבת קודש מתמלאים שפע כל הספירות בעליונו...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת יתרו" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת יתרו - פרשת יתרו, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:15
פרשת יתרו, יום ה´, כ´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 692 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה שבט תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת יתרו"
מעלת הבנים הנולדים מזיווג ליל שבת קודש, אשר הם זוכים להיום מוקפים ונשמרים על ידי מחנות השכינה, ויש להם חלק בשלימות השכינה.
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת יתרו" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת יתרו - פרשת יתרו, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:02
פרשת יתרו, יום ד´, י"ט שבט, תשע"ג: | צפיות: 400 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה שבט תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת יתרו"
מעלת היחוד בליל שבת קודש, שאז הוא זמן כנגד יחוד העליון, ועל ידי זה זוכים להמשיך לעולם נשמות קדושות המוקפות בקדושה כחומת מגן, ואין יצר הרע שולט בהם, ותפילתם מקובלת ונקראים בנים לקב&...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - דרשה ואזכרה - צדיק ורע לו - מדוע? - פרשת משפטים, צדיק ורע לו, אזכרה, הספד, שלחן ערוך, טורי זהב, מסכת קידושין, שכר מצוה בהאי עלמא ליכא
33:27
פרשת משפטים, תשס"ד: | צפיות: 891 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ד שבט תשע"ג

"דרשה ואזכרה - צדיק ורע לו - מדוע?"
דרשה בבית אבלים הפותחת בהלכה משולחן ערוך סעיף שמ"ד, בירור ההלכה מי הוא הראוי להספיד את הנפטר וכיצד לעשות זאת בצורה הנכונה שלא לגרום רעה לעצמו ולנפטר חלילה. עוד, הדרשה נאמרה בש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 904