לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4039026
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבת - שיעור שמיני - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, הלכות שבת, מלאכת זורה, בורר, מרקד, רחת, קליפה בשבת, יריקה בשבת, מטהר אויר בשבת
02:35
יום ג´, כ´ כסלו, תשע"ג: | צפיות: 515 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"הלכות שבת - שיעור שמיני"
הלכות שבת - מלאכת זורה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבת - שיעור שביעי - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, הלכות שבת, מלאכת דש, מפרק בשבת, חליבה בשבת, צער בעלי חיים, אמירה לנכרי, אמירה לגוי
01:52
יום ב´, י"ט כסלו, תשע"ג: | צפיות: 816 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"הלכות שבת - שיעור שביעי"
הלכות שבת - מלאכת דש - דיני חליבה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבת - שיעור שישי - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, הלכות שבת, מלאכת דש, סחיטה בשבת, מיץ בשבת, לימון בשבת, מפרק בשבת
03:19
יום א´, י"ח כסלו, תשע"ג: | צפיות: 814 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"הלכות שבת - שיעור שישי"
הלכות שבת - מלאכת דש - דיני סחיטה בפירות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת וישלח - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי יעקב בן זאב וולף קרנץ, פירוש, ביאור, ביאורים, אהל יעקב, רבי יעקב קראנץ, המגיד מדובנא,המגיד מדובנה, כיבוד הורים, שכם, דינה
03:19
פרשת וישלח, יום ו´, ט"ז כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1115 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת וישלח"
ביאורו של ´המגיד מדובנא´, כיצד ייתכן היה שבניו של יעקב אבינו השיבו לשכם וחמור לפני אביהם בפניו, שלא כדרך ארץ כביכול.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת וישלח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי חלק א´ פרשת וישלח - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, דברי אברהם , פירוש, ביאור, ביאורים, החתם סופר, חתם סופר, שמעון, לוי, שכם, דינה
03:04
פרשת וישלח, יום ו´, ט"ז כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1047 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי חלק א´ פרשת וישלח"
ביאורו של בעל ´הדברי אברהם´, מבוסס מפי רבו ´החת"ם סופר´, לסיבת הגעירה של יעקב אבינו בשמעון ולוי בגין הריגת אנשי שכם.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שישי חלק א´ פרשת וישלח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי חלק ב´ פרשת וישלח - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי לוי יצחק רוסקוב מברדיצ´ב, פירוש, ביאור, ביאורים, ספר טהור עינים, בכל דרכך דעהו
02:08
פרשת וישלח, יום ה´, ט"ו כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1034 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי חלק ב´ פרשת וישלח"
פירושו של רבי לוי יצחק מברדיצ´ב, מדוע נסע יעקב סוכותה, אע"פ שדרכו הייתה לבאר שבע.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי חלק ב´ פרשת וישלח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי חלק א´ פרשת וישלח - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי שבתי כהן, פירוש, ביאור, ביאורים, שפתי כהן, ש"ך, השך על התורה, גיד הנשה, ג´ תשרי, י´ טבת, י"ז בתמוז, ט´ באב, תשעה באב, ארבעת הצומות, תענית, צום
01:50
פרשת וישלח, יום ה´, ט"ו כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1260 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי חלק א´ פרשת וישלח"
פירושו של רבי שבתי כהן זצ"ל על הקשר בין איסור אכילת גיד הנשה לארבעת הצומות.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי חלק א´ פרשת וישלח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת וישלח - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי שאול לויטיבאך, רבי יוסף שאול נתנזון, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי שאול, נהר דינור, עבודה שרה, שמש, ירח, כוכבים
02:16
פרשת וישלח, יום ד´, י"ד כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1196 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת וישלח"
ביאורו של בעל ספר ´דברי שאול´ על הקושייה שכיצד יעקב אבינו התרפא מצליעתו ע"י השמש הנעבדת לעבודה זרה ע"י אומות העולם.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת וישלח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת וישלח - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי שמעון סופר, פירוש, ביאור, ביאורים, ספר דבש וחלב, רש"י, מסכת סנהדרין, הבא להורגך השכם להורגו, חסידות ערלוי
02:38
פרשת וישלח, יום ג´, י"ג כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1121 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת וישלח"
ביאורו של רבי שמעון סופר זצ"ל הי"ד, על מדוע הצטער יעקב שמא יהרוג אחרים בפגישתו עם עשו, אעפ"י שמצד הדין היה מותר לו.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת וישלח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וישלח - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי יעקב יצחק הלוי הורוביץ, פירוש, ביאור, ביאורים, החוזה מלובלין, זכרון זאת, הצילני מיד אחי מיד עשו, שיר השירים, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה
02:41
פרשת וישלח, יום ב´, י"ב כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1219 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וישלח"
ביאורו של ´החוזה מלובלין´ רבי יעקב יצחק הורוביץ זצ"ל מעניין הכפילות בפסוק "הצילני מיד אחי מיד עשו".
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וישלח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035