לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4023732
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - ויגש יום שני - פרשת ויגש, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:55
ויגש, יום ב´, כ"ט כסלו, תשע"ד: | צפיות: 463 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - ויגש יום שני"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - ויגש יום ראשון - פרשת ויגש, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:28
ויגש, יום א´, כ"ח כסלו, תשע"ד: | צפיות: 472 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - ויגש יום ראשון"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בא יום שישי - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, פסח, קורבן פסח, קניין,  ראש דוד, החיד´א
02:28
בא, יום ו´, ב´ שבט, תשע"ד: | צפיות: 995 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בא יום שישי"
ספר "ראש דוד" לרב החיד´א על הפסוק "משכו וקחו לכם צאן למשפחתיכם ושחטו הפסח", שואל מדוע כפלה התורה "משכו" "וקחו" ומסביר מהו קניין משיכה ...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת בא יום שישי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בא יום חמישי - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, שתי ידות, כרת, פסח, חמץ
02:05
בא, יום ה´, א´ שבט, תשע"ד: | צפיות: 1578 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בא יום חמישי"
ספר "שתי ידות" שואל מדוע בפסוק זה קדם "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם" ואח´כ "כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל" ואילו בפסוק זה קדם &qu...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת בא יום חמישי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בא יום רביעי - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי,  הרב משה סופר, החתם סופר, יציאת מצרים
01:46
בא, יום ד´, כ"ט טבת, תשע"ד: | צפיות: 795 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בא יום רביעי"
"החתם סופר" על הפסוק "גם מקננו ילכו עימנו" אמר משה לפרעה המקנה והצאון יצאו עימנו, שילכו מרצונם, שלא ירצו להישאר בתועבת ארץ מצרים.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת בא יום רביעי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בא יום שלישי - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, רבי העשיל מקראקא, השיל מקראקא, חנוכת התורה, עשרת המכות
02:03
בא, יום ג´, כ"ח טבת, תשע"ד: | צפיות: 990 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בא יום שלישי"
ספר "חנוכת התורה" על הפסוק "נטה ידך על השמים ויהי חושך על ארץ מצרים", במדרש שאל ה´ מהמלאכים אם ראוים הם ללקות בחושך ענו כן, שואל מדוע שאל מהמלאכים. ומסביר...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת בא יום שלישי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בא יום שני - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, דברי חיים, הרב חיים מאיר הגר, בחירה, חינוך, מצוות חינוך, עשרת המכות
02:41
בא, יום ב´, כ"ז טבת, תשע"ד: | צפיות: 975 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בא יום שני"
ספר "דברי חיים" על הפסוק "בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו", שואל איך יכול להכביד את ליבו וגם להכות אותו, איפה הבחירה. מסביר מהו הטבע שברא ה´ את העולם ומתי...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת בא יום שני" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בא יום ראשון - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, זרע קודש, בחירה, עשרת המכות
03:17
בא, יום א´, כ"ו טבת, תשע"ד: | צפיות: 741 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בא יום ראשון"
ספר "זרע קודש" על הפסוק "בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו", "ולמען תספר באזני בנך". מבאר מדוע כתוב "בא" ולא "לך אל פרעה" ומה הקשר ב...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת בא יום ראשון" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וארא יום שישי - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, דברי אברהם, ערוב, חיות השדה, חיות בר
01:58
וארא, יום ו´, כ"ד טבת, תשע"ד: | צפיות: 821 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ט טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וארא יום שישי"
ספר "דברי אברהם" על הפסוק "ומלאו בתי מצרים את הערב וגם האדמה אשר הם עליה". מסביר שכל חייה לא יכולה לחיות אלא במקום גידולה, כגון חיות החיים בעמק או חיות החיים בה...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת וארא יום שישי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וארא יום חמישי - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, שארית יעקב, ירושלמי, טבע, ערוב, הרב יעקב ישראל אלגאזי
01:58
וארא, יום ה´, כ"ג טבת, תשע"ד: | צפיות: 917 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ט טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וארא יום חמישי"
ספר "שארית יעקב" "ומלאו בתי מצרים את הערב וגם האדמה אשר הם עליה" מבאר ביאור נפלא על טבע החיות שתוקפים רק בסביבה שהם מצויים בה לכן הביא גם את "האדמה אשר הם...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת וארא יום חמישי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035