לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4045548
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חשיבות התורה וגנות הגאוה - פרשת כי תשא, רב יוסף, כמה יוסף איכא בשוקא,מעשה העגל, חג השבועות, שבועות, פסח, מסכת פסחים, שבירת הלוחות
23:49
פרשת כי תשא, צהרי א´, תשע"א: | צפיות: 848 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ט"ו אדר תשע"ג

"חשיבות התורה וגנות הגאוה"
ביאור אמרתו של רב יוסף בפסחים ס"ח ע"ב על חג השבועות- ´אי לאו האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא´ בעניין חשיבות ומעלת התורה גם כשנשתכחת מהאדם. עוד ביאור מדר...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חידושים בפרשת כי תשא - פרשת כי תשא, מדרשים, חידוש, חידושים, מדרש, ראה ויתר גויים
35:49
פרשת כי תשא, אור ב´, תשע"ב: | צפיות: 757 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ט"ו אדר תשע"ג

"חידושים בפרשת כי תשא"
ביאור מדרש על הפרשה על פסוק "ראה ויתר גויים.." ופירושים נוספים על הפרשה.
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - נאלמתי דומיה - פרשת כי תשא, ליקוטי הלכות, רבי נתן מברסלב, התבודדות, רבי נחמן מברסלב, חסידות
23:55
פרשת כי תשא, אור ו´, תשס"ה: | צפיות: 838 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ט"ו אדר תשע"ג

"נאלמתי דומיה"
חיזוק מליקוטי הלכות בעניין התבודדות ולפרש שיחתו לפני הבורא בכל יום ויום שעל ידי כך עיקר תקנת היהודי הרוצה לרחם על עצמו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה וארבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות תפילה, ברכת הכהנים, כהנים, כהן
02:01
יום א´, י"ד אדר, תשע"ג: | צפיות: 522 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ט"ו אדר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה וארבע"
הלכות שבכל יום - ברכת הכהנים - דיני נטילת ידים ועוד.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יהונתן אייבשיץ, ביאור, ביאורים, מדרש יהונתן, רבי יונתן אייבשיץ, מחצית השקל, פדיון, צדקה, ערבות
01:44
פרשת כי תשא, יום א´, י"ד אדר, תשע"ג: | צפיות: 578 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ט"ו אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת כי תשא"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל, מדוע בנתינת מחצית השקל, לא יוכל העשיר להרבות כפי יכולתו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:19
פרשת כי תשא, יום א´, י"ד אדר, תשע"ג: | צפיות: 487 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ט"ו אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת כי תשא"
"מאמר האמונה האמיתית תיכון לעד" ישראל קדושים המאמינים באמונת ה´ שהיא אמת, יש להם קיום לעד, והגם שעתה הם מטולטלים בגלות. אבל האומות הגם שעתה בם יושבים בשלוה ובמנוחה,...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת תצוה - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי פנחס הלוי איש הורוביץ פירוש, ביאור, ביאורים, פנים יפות, אבן עזרא, רמב"ן, מסכת יומא
02:10
פרשת תצוה, יום ו´, י"ב אדר, תשע"ג: | צפיות: 554 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ב אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת תצוה"
ביאורו של בעל "ההפלאה" על הפסוק "והקרבת את הפר לפני אהל מועד", מדוע עניין מיקום הפר נכפל פעמיים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה ושלוש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות תפילה, ברכת הכהנים, כהנים, כהן
02:25
יום ו´, י"ב אדר, תשע"ג: | צפיות: 578 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ב אדר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה ושלוש"
הלכות שבכל יום - דיני ברכת הכהנים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת תצוה - פרשת תצוה, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:21
פרשת תצוה, יום ו´, י"ב אדר, תשע"ג: | צפיות: 515 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ב אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת תצוה"
"מאמר שבת עונג הנשמות" הארות גדולים נשפעות ביום שבת, ועל כן צריך האדם לזכור את היום השבת ולהכין את עצמו להיות כלי לקבל את ברכת השבת. ומבאר עוד כי נשמות הצדיקים הנחים בגן ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת תצוה - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אליהו מוילנא, פירוש, ביאור, ביאורים, קול אליהו, פיתוחי חתם, הגר"א, הגאון מוילנא
01:25
פרשת תצוה, יום ה´, י"א אדר, תשע"ג: | צפיות: 590 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"א אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת תצוה"
ביאורו הנפלא של הגר"א זצ"ל על הפסוק "פיתוחי חתם קודש לה´".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035