לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4046445
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וישלח יום ראשון - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, התוועדות, עבודת השם, שליחות, גאולה, הרבי מליובאוויטש
02:21
וישלח, יום א´, ז´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 484 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וישלח יום ראשון"
מסביר ´הרבי מליובאוויטש´ על דרך החסידות, על שלושת הפרשות הקשורות ליעקב ´ויצא וישלח וישב´, דרך בעבודת השם איך יהודי צריך לעבוד את השם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום חמישי ב´ - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
06:28
ויצא, יום ה´, ד´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 475 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום חמישי ב´"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום רביעי ב´ - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
09:33
ויצא, יום ד´, ג´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 449 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום רביעי ב´"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שישי ב´ - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אליהו דסלר, מכתב מאליהו, סולם יעקב, אמת, תפילה
06:50
ויצא, יום ו´, ה´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 475 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שישי ב´"
ביאור נפלא של ´המכתב מאליהו´, מדוע יעקב אבינו עבר במקום המקדש ולא רצה להתפלל מתוך בחירה ולא כי שכח או לא שם לב, ומדוע חזר בו, וכיצד על כל אחד ללמוד ממעשיו הקדושים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שישי - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, וייקץ יעקב משנתו, ואנכי לא ידעתי, חנוכת התורה, חלום
01:46
ויצא, יום ו´, ה´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 494 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שישי"
"וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש יהוה במקום הזה ואנכי לא ידעתי" כותב בספר "חנוכת התורה" "אין אדם חולם חלום אלא מתוך הירהורי ליבו", ועל כן אומר "ואנ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום חמישי - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי,  חלום יעקב, חלום פרעה, חלום, צדיק
01:20
ויצא, יום ה´, ד´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 468 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום חמישי"
"ויחלם, והנה סלם מצב ארצה, וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו" להבדיל פרעה שחלם על "שבעה פרות", "רבי מאיר מפרמישלאן" כתב אמרו ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום רביעי - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, רשי, הכתב סופר, ויקח מאבני המקום, שבועה
01:38
ויצא, יום ד´, ג´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 515 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום רביעי"
"ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו", רש"י שהיה ירא מפני חיות רעות, שואל "הכתב" סופר "הרב אברהם שמואל בנימין סופר" מדוע פחד יעקב, מסביר "...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שלישי - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, מהרי א, זכרון אפרים, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, אליפז שרו של עשו
01:22
ויצא, יום ג´, ב´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 513 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שלישי"
מהרי"א בספר "זכרון אפרים" מבאר על הפסוק "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" איך רמוז בתיבות אלה על רדיפת אליפז שרו של עשו אחר יעקב ואת אשר עולל לו בדרך.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שני - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, וירד חרנה, נחל קדומים, ארץ ישראל, נשיאת אישה
02:22
ויצא, יום ב´, א´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 554 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שני"
"וירד חרנה" כותב רש"י רצה ללכת לחרן, בספר "נחל קדומים" מפרש על החילוק שבין אנשי ארץ ישראל שעשירים הם לבין אנשי בבל שעניים הם, והשוני לגבי נשיאת אישה שקיים ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום ראשון - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי,  ויצא יעקב מבאר שבע, יציאת צדיק ,   יציאה מהארץ, קדושת לוי
01:45
ויצא, יום א´, ל´ חשון, תשע"ד: | צפיות: 617 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום ראשון"
"ויצא יעקב מבאר שבע", מפרש רש"י מכאן שיציאת צדיק מין העיר עושה רושם, בספר "קדושת לוי" שואל מדוע נכתב "ויצא יעקב" ולא "וירד יעקב" כידוע ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035