לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4050117
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת תזריע מצורע - פרשת תזריע מצורע, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, אמרי שפר, מילה, ברית מילה, אדם הראשון
01:50
פרשת תזריע מצורע, יום א´, כ"ז ניסן, תשע"ג: | צפיות: 1070 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ל' ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת תזריע מצורע"
ביאור מתוך ספר ´אמרי שפר´ מדוע אדם הראשון היה פטור ממצוות המילה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת תזריע מצורע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושמונה - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, תפילה, מנחה, זמני תפילה, מנחה קטנה, מנחה גדולה, אשרי
02:27
יום ג´, כ"ט ניסן, תשע"ג: | צפיות: 889 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ט ניסן תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושמונה"
הלכות שבכל יום - תפילה - זמן תפילת מנחה.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושמונה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, תפילה, תפילת תשלומין, תפילת תשלומים, תפילת נדבה
05:03
יום ב´, כ"ח ניסן, תשע"ג: | צפיות: 1019 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ט ניסן תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושבע"
הלכות שבכל יום - דיני תפילת נדבה ותשלומין למי שחיסר תפילה.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושבע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת תזריע - פרשת תזריע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:02
פרשת תזריע מצורע, יום ב´, כ"ח ניסן, תשע"ג: | צפיות: 803 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ט ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת תזריע"
"מאמר חומר איסור עוון אשת איש" בשבע הברכות שמתברכת הכלה, הוא כדמיון השכינה שמתברכת מהקב"ה, ובזה היא ראויה אל היחוד. ועל כן מי שבא על אשת איש הרי הוא כמפריד את היחוד ...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת תזריע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת מצורע - פרשת מצורע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:47
פרשת תזריע מצורע, יום ב´, כ"ח ניסן, תשע"ג: | צפיות: 488 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ט ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת מצורע"
"מאמר מעלת ושכר תומכי התורה" התורה מורה ומגלה על דברים הסתומים, והעוסקים בה זוכים לחיים ולשפע עליון. ומבאר כי התומכים בעוסקי תורה זוכים לבנים הראויים להיות נביאים אמתיים,...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת תזריע - פרשת תזריע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:03
פרשת תזריע מצורע, יום א´, כ"ז ניסן, תשע"ג: | צפיות: 833 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ט ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת תזריע"
"מאמר הולדת האדם" ומבואר בו כי בשעת המצווה רק הקב"ה יודע להבחין אם הוולד הוא זכר או נקבה, והקב"ה שיודע גוזר למלאך הממונה על ההריון להכניס נשמה בעובר. ומבאר כי ה...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת תזריע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת מצורע - פרשת מצורע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:05
פרשת תזריע מצורע, יום א´, כ"ז ניסן, תשע"ג: | צפיות: 448 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ט ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת מצורע"
"מאמר זהירות מכל חטא" צריך האדם להיזהר מאוד אפילו מחטא קל, כדי שלא ימשך לחטוא בחמורות. וזאת ישיג על ידי שיעסוק ביגיעה בתורה בעיון, שאז זוכה לשמירה עליונה מהמלאכים, והשכינ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שמיני - פרשת שמיני, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, רש"י, יערות דבש, נדב ואביהוא
01:56
פרשת שמיני, יום ו´, כ"ה ניסן, תשע"ג: | צפיות: 591 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ח ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שמיני"
ביאורו הנפלא של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל עפ"י שיטת רש"י, מדוע דווקא נכנסו שני חוטים של אש לתוך נדב ואביוא ושרפו נשמתם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שמיני - פרשת שמיני, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה סופר, פירוש, ביאור, ביאורים, חתם סופר, חת"ם סופר, וידום אהרון, וידם אהרון, רמב"ן, הרמב"ן
01:39
פרשת שמיני, יום ה´, כ"ד ניסן, תשע"ג: | צפיות: 971 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ח ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שמיני"
ביאורו של החת"ם סופר זצ"ל על פי שיטת הרמב"ן לפיה אהרון בכה לפני שנאמר בו "וידם אהרון".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שמיני - פרשת שמיני, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי צבי הירש מוואדיסלאב, פירוש, ביאור, ביאורים, וידם אהרון, וידום אהרון, ספר עשרה למאה, אין השכינה שורה אלה מתוך שמחה, שמחה, המגיד מוואדיסלאב
01:32
פרשת שמיני, יום ד´, כ"ג ניסן, תשע"ג: | צפיות: 852 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ח ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שמיני"
ביאור מתוך ספר ´עשרה למאה´ בעניין שבחו של אהרון ושכרו לאחר מותם של בניו- נדב ואביהוא.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035