לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4010265
לפני 11 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שישים ותשע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, תפילת שמונה עשרה, כוונות, ברכת אבות, תפילת החזרה
02:53
יום ב´, ג´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 490 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ב' שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שישים ותשע"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - אם לא כיוון אדם בתפילתו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בא - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אברהם יהושע העשל מקראקא, פירוש, ביאור, ביאורים, חנוכת התורה, מכת חושך
02:04
פרשת בא, יום ב´, ג´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 546 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ב' שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בא"
ביאורו של רבי העשיל מקראקא זצ"ל, מדוע המצרים היו ראויים למכת חשך, אעפ"י שלדברי המדרש היה ניתן לכאורה לפטורם מן הדין.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בא - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי פנחס הלוי איש הורוביץ, פירוש, ביאור, ביאורים, מכת ארבה, פנים יפות, בעל ההפלאה, וכסה את עין הארץ, מכת חושך, הסומא אין לו שובע
02:34
פרשת בא, יום א´, ב´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 586 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ב' שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בא"
ביאורו של ´בעל ההפלאה´, מדוע נכתב על הארבה "וכסה את עין הארץ, ולא יוכל לראות את הארץ" שממילא אחריו מגיעה מכת חשך וממילא הארץ לא תיראה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שישים ושמונה - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, תפילת שמונה עשרה, כוונות, עיון תפילה
02:21
יום א´, ב´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 737 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ב' שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שישים ושמונה"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - כוונות תפילת העמידה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת וארא - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יוסף הלוי איטינגא, פירוש, ביאור, ביאורים, עדות ביוסף, צפרדעים, מכת צפרדע
02:26
פרשת וארא, יום ו´, כ"ט טבת, תשע"ג: | צפיות: 509 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ב' שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת וארא"
תירוץ קושייתו של בעל ´עדות ביוסף´, מדוע ציינה התורה שהצפרדעים עלו על ארץ מצרים, ולא יצאו מגבולותיה כלל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שישים ושבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, תפילת שמונה עשרה, תפילת הלחש, תפילת י"ח
01:53
יום ו´, כ"ט טבת, תשע"ג: | צפיות: 758 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ב' שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שישים ושבע"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - תפילת העמידה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת וארא - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רש"י, כישוף, ויקהל שלמה, זהר
03:19
פרשת וארא, יום ה´, כ"ח טבת, תשע"ג: | צפיות: 574 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ח טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת וארא"
ביאורו של הרבי מחבר ספר ´ויקהל שלמה´, מהי הסיבה שרש"י ז"ל מבאר את המילה "בלטיהם" במכת הדם דווקא, כאשר מילה זאת כבר הופיעה לפני כן.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שישים ושש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, קריאת שמע, אמת ויציבR34;,R36; גאל ישראל, ברכו, עניית אמן, קדיש
03:27
יום ה´, כ"ח טבת, תשע"ג: | צפיות: 483 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ח טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שישים ושש"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - עניית קדיש, קדושה וברכו בברכות וקריאת שמע ועוד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת וארא - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, נועם מגדים, הצדיק הקדוש מאליק, אונס רחמנא פטריה
02:41
פרשת וארא, יום ד´, כ"ז טבת, תשע"ג: | צפיות: 588 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ח טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת וארא"
ביאורו של הרבי הקדוש מאליק זצ"ל, כיצד יתכן שהשם מעניש את פרעה לאחר שהקשה את לבבו, והלא אנוס פטור מן הדין.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שישים וחמש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, קריאת שמע, פרשת ציצית, ציציות, אמת ויציב
02:55
יום ד´, כ"ז טבת, תשע"ג: | צפיות: 468 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ח טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שישים וחמש"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - פרשת ציצית וברכת אמת ויציב.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035