לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4011327
לפני 11 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - אשרי השם מבטחו בהשם - פרשת בהעלתך, יוסף, בטחון, שר המשקים
11:44
פרשת בהעלתך, ליל ד´, תשס"ט: | צפיות: 652 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ט סיון תשע"ג

"אשרי השם מבטחו בהשם"
חיזוק בביטחון בהשם עפ"י מדרש על יוסף הצדיק ובטחונו בבורא.
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת בהעלתך - פרשת בהעלתך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי השיל מקראקא, חנוכת התורה, מרים, אהרון, ציפורה, האישה הכושית, והאיש משה ענו, א´ זעירא
02:20
פרשת בהעלתך, יום ו´, ט"ו סיון, תשע"ג: | צפיות: 484 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ז סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת בהעלתך"
ביאורו של רבי העשיל מקראקא זצ"ל לכך שהתורה ענתה לאחר דברי מרים על משה כי ´האיש משה ענו´ בכדי לחזק אחת משתי שיטות שבמדרש.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שבעים ושבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות, ברכה, כוונה בברכות, ברכות בלי כוונה
01:39
יום ו´, ט"ו סיון, תשע"ג: | צפיות: 845 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ז סיון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שבעים ושבע"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - אם שכח מילה בברכה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת בהעלתך - פרשת בהעלתך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:16
פרשת בהעלתך, יום ו´, ט"ו סיון, תשע"ג: | צפיות: 444 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ט סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת בהעלתך"
"מאמר קבלת נשמה יתרה בשבת" ומבואר בו כי במרה מסר משה לישראל את צווי השבת, ומכאן זכו ישראל לנשמה יתרה. אבל בחטא העגל, הערב רב קטרגו על כך שהם לא זכו לנשמה יתרה, וחטאו והחט...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בהעלתך - פרשת בהעלתך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי אברהם, מרים, אהרון, ציפורה, האישה הכושית, אלדד ומידד
03:19
פרשת בהעלתך, יום ה´, י"ד סיון, תשע"ג: | צפיות: 533 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ז סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בהעלתך"
ביאורו של ה´דברי אברהם´ זצ"ל, מדוע דיברו אהרון ומרים על האישה הכושית אשר לקח משה בפרשה זאת ולא כאשר לקחה עוד לפני יציאת מצרים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בהעלתך - פרשת בהעלתך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, טללי אורות, אלדד ומידד, המקנא אתה לי, תחיית המתים, מתי מדבר
03:09
פרשת בהעלתך, יום ד´, י"ג סיון, תשע"ג: | צפיות: 544 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ז סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בהעלתך"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל בעניין התרעמותו של יהושע על התנבאות אלדד ומידד, ותחיית המתים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בהעלתך - פרשת בהעלתך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי שאול מאמסטרדם, בנין אריאל, יתרו, חובב
03:13
פרשת בהעלתך, יום ג´, י"ב סיון, תשע"ג: | צפיות: 844 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ז סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בהעלתך"
ביאורו של ה´בנין אריאל´ זצ"ל, מדוע ביקש משה מיתרו שיסע איתם, לאחר שכבר נכתב שבני ישראל התחילו לנסוע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שבעים ושש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות, ברכה, כוונה בברכות, ברכות בלי כוונה
02:40
יום ה´, י"ד סיון, תשע"ג: | צפיות: 513 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ז סיון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שבעים ושש"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - כוונה בברכות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שבעים וחמש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות, ברכה, ברכות שלא לצורך, ברכה לבטלה, בשכמל"ו, מאה ברכות
01:50
יום ד´, י"ג סיון, תשע"ג: | צפיות: 808 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ז סיון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שבעים וחמש"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - ברכות שלא לצורך.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שבעים וארבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, דבר שטיבולו במשקה, נטילת ידיים, פירות רטובים, טופח על מנת להטפיח
02:47
יום ג´, י"ב סיון, תשע"ג: | צפיות: 825 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ז סיון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שבעים וארבע"
הלכות שבכל יום - דבר שטיבולו במשקה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035