לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4050116
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת מקץ - פרשת מקץ, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, יוסף, קל וחומר, רש"י
04:27
פרשת מקץ, יום ד´, כ"ח כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1211 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ט כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת מקץ"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל על הפסוק "הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחתנו השיבנו אליך", מדוע פירש רש"י "זה אחד מעשרה קל וחומר האמורים בתורה".
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת מקץ" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ואחד - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, ציצית, טלית גדול, טלית קטן, לשם מצוות ציצית, קשירה, כריכות
04:07
יום ד´, כ"ח כסלו, תשע"ג: | צפיות: 914 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ט כסליו תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ואחד"
הלכות שבכל יום - הלכות ציצית - דיני קשירת הציצית.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ואחד" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ימי חנוכה - פרשת מקץ, חנוכה, אמת, חיזוק, מוסר
05:43
פרשת מקץ, צהרי ג´, תשע"ב: | צפיות: 933 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ט כסליו תשע"ג

"ימי חנוכה"
דברי חיזוק ומוסר להחזיק ביהדות בכל הכוחות, להבין שיש בורא המצווה אותנו לשמור את התורה, לחגוג את חג החנוכה כראוי, ולא להאמין לדיעות הכוזבות המציירות את היהדות בצורה עקומה וטעותית, ה...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת מקץ - פרשת מקץ, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, מדרש יהונתן, ירידה למצרים, יעקב, לאה, רחל, מדרשים
02:49
פרשת מקץ, יום ג´, כ"ז כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1190 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ו כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת מקץ"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל על המדרש בו יעקב אבינו סבר שנגזר עליו לרדת מצרימה בגלל שאחז את עקב עשו.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת מקץ" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, ציצית, טלית גדול, טלית קטן, ניפוץ, לשמה, טוויה
02:57
יום ג´, כ"ז כסלו, תשע"ג: | צפיות: 965 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ז כסליו תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים"
הלכות שבכל יום - הלכות ציצית - טווית חוטי הציצית.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - כח השפעת הסביבה - פרשת וישב, סביבה, חברים
43:19
פרשת וישב, צהרי א´ תשע"ב: | צפיות: 979 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ו כסליו תשע"ג

"כח השפעת הסביבה"
טבע האדם להיות מושפע מסביבתו לטובה או לרעה. והההשפעה הנגרמת אינה רק בגשמיות, אלא גם ברוחניות. אם יימצא במקום שהיו בו עוברי עבירה, אם ידבר עם אנשים עוברי עבירה, עליו להזהר ולהשמר כי...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חידושים בפרשת וישב - פרשת וישב, לימוד תורה, חידושים
49:21
פרשת וישב, אור ב´ תשע"ב: | צפיות: 894 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ו כסליו תשע"ג

"חידושים בפרשת וישב"
חידושים נפלאים בפרשה מספר "בית שמואל" ועוד.
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת מקץ - פרשת מקץ, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, ספר נפש יהונתן, בראשית רבה, מדרש רבה, חלומות, יוסף, פרעה
02:04
פרשת מקץ, יום ב´, כ"ו כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1070 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ו כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת מקץ"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל הנוגע למדרש "מה בין חלומות הצדיקים לחלומות הרשעים".
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת מקץ" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שלושים ותשע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, שיעור ציצית, טלית גדול, טלית קטן, כנף הבגד, הדגמה, רבי יוסף שובלי
02:28
יום ב´, כ"ו כסלו, תשע"ג: | צפיות: 481 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ו כסליו תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שלושים ותשע"
הלכות שבכל יום - הלכות ציצית - ראש הישיבה שליט"א מדגים את חלקי הציצית ושיעוריהם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת מקץ - פרשת מקץ, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי יהונתן, ויהי מקץ שנתיים ימים, מסכת בבא קמא, מסכת ברכות, רבי חייא בר אבא, למען ייטב לך, כיבוד אב ואם
07:51
פרשת מקץ, יום א´, כ"ה כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1181 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ה כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת מקץ"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל בקושיית סיבת הוספת המילה ´ימים´ לפסוק "ויהי מקץ שנתים ימים", ותירוצו על פי דברי הגמרא במסכת בבא קמא ומסכת ברכות.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת מקץ" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035