לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3386177
לפני 6 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך - פרשת פנחס, פרנסה, השגחה, לימוד תורה
11:43
פרשת פנחס, אור ו´, תשס"ד: | צפיות: 2169 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ח תמוז תשע"ג

"יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך"
אדם העוסק בפרנסה גשמית צריך להבין שזו היא לא תכלית חייו, אמת הדבר שצריך לעסוק בפרנסה גשמית להביא טרף לביתו, אך הכל צריך לעשות מתוך אמונה ויראת שמים ותמיד מחשבתו צריכה להיות דבוקה ב...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת פנחס - פרשת פנחס, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:03
פרשת פנחס, יום ג´, י"ז תמוז, תשע"ג: | צפיות: 407 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ח תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת פנחס"
"מאמר מעשה האדם הם לבושו בעולם הבא" צריך האדם להתעורר ולידע, שבכל מעשה טוב זוכה למליצי זכות, ובכל חטא בורא מקטרגים. שכן מצינו אפילו ביהושע כהן הגדול שראה מלאך מקטרג עומד ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת פנחס - פרשת פנחס, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:49
פרשת פנחס, יום ב´, ט"ז תמוז, תשע"ג: | צפיות: 385 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ח תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת פנחס"
"מאמר שומר הברית מקושר ודבוק בשכינה" דוד התפלל להקב"ה שיסייעו לקום בחצות, ובטח בקב"ה שיסייעו. ועוד ביקש מהקב"ה שהשכינה תשמור על נפשו מן המקטרגים כשיעלה לעו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת פנחס - פרשת פנחס, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:25
פרשת פנחס, יום א´, ט"ו תמוז, תשע"ג: | צפיות: 472 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ח תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת פנחס"
"מאמר זהירות גדולה במידת הברית" שבח העוסקים בתורה שנקראת "מוסר" כי יש בה תוכחות המייסרות את האדם שלא יחטא, ושישמור המצוות, וזוכה בקיום התורה שפותחים לפניו שערי ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת פנחס - פרשת פנחס, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי ישעיה הלוי הורוביץ, רש"י, השל"ה הקדוש, השל"ה, שני לוחות הברית, כתובות
01:21
פרשת פנחס, יום ג´, י"ז תמוז, תשע"ג: | צפיות: 519 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ח תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת פנחס"
ביאורו של ´השל"ה הקדוש´, מדוע ´משפחת האוזני´ בפרשה היא באמת משפחת ´אצבון´ כפי שפירש רש"י.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת פנחס - פרשת פנחס, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אלימלך מליז´נסק, נועם אלימלך, נעם אלימלך, כי צוררים הם לכם
01:34
פרשת פנחס, יום ב´, ט"ז תמוז, תשע"ג: | צפיות: 501 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ח תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת פנחס"
ביאורו של ´הנועם אלימלך´ זצ"ל, מדוע נכתבה בפסוק ""צרור את המדינים והכיתם אותם כי צוררים הם לכם" המילה צוררים בהווה, בעוד שהמעשה כבר נעשה בעבר.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת פנחס - פרשת פנחס, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:40
פרשת פנחס, יום א´, ט"ו תמוז, תשע"ג: | צפיות: 440 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ח תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת פנחס"
2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת פנחס
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת בלק - פרשת בלק, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי ברוך ממז´יבוז´, בוצינא דנהורא, בלעם
01:05
פרשת בלק, יום ו´, י"ג תמוז, תשע"ג: | צפיות: 469 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ז תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת בלק"
ביאורו של רבי ברוך ממז´יבוז´ זצ"ל, מדוע בלעם לא קלל את ישראל בגלל שפתחי אהליהם אינם מכוונים זה כנגד זה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ואחד - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, ברכה אחרונה, בורא נפשות, מעין שלוש, יין, גפן
01:28
יום ו´, י"ג תמוז, תשע"ג: | צפיות: 402 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ז תמוז תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ואחד"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - הזמן המותר לברכת בורא נפשות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת בלק - פרשת בלק, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה סופר, חתם סופר, חת"ם סופר, בלעם
01:22
פרשת בלק, יום ו´, י"ג תמוז, תשע"ג: | צפיות: 488 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ג תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת בלק"
ביאורו של ה´חת"ם סופר´ זצ"ל, מדוע אמר בלק לבלעם "גם קב לא תקבנו"?
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 904