לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3395422
לפני 7 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור חמישי, הלכות יוה"כ - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, יום הכיפורים, הלכות יום הכיפורים, יום כיפור, יום הכיפור, דברים האסורים ביום הכיפורים
02:03
עשי"ת, יום ג´, ט´ תשרי, תשע"ג: | צפיות: 839 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י' תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור חמישי, הלכות יוה"כ"
הלכות יום כיפור - בעניין דברים האסורים ביום הכיפורים - בעניין רחיצה במים ועוד...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור חמישי, הלכות יוה"כ" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור רביעי, הלכות יוה"כ - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, יום הכיפורים, הלכות יום הכיפורים, יום כיפור, דברים האסורים ביום הכיפורים
02:39
עשי"ת, יום ג´, ט´ תשרי, תשע"ג: | צפיות: 787 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י' תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור רביעי, הלכות יוה"כ"
הלכות יום כיפור - בעניין דברים האסורים ביום הכיפורים בעניין איסור עשיית מלאכות ביום זה ועוד...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור רביעי, הלכות יוה"כ" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור שלישי, הלכות יוה"כ - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, יום הכיפורים, הלכות יום הכיפורים, עריו"כ, ברכת הדלקת נר של יו"כ
02:52
עשי"ת, יום ג´, ט´ תשרי, תשע"ג: | צפיות: 770 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י' תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור שלישי, הלכות יוה"כ"
הלכות יום כיפור - הלכות לערב יום הכיפור בעניין שימת אוכל על פלטה לצאת הכיפור ועוד על הדלקת נר של יום הכיפורים הן אם חל בשבת והן אם לאו.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור שלישי, הלכות יוה"כ" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור שני, הלכות יום כיפור - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, יום הכיפורים, הלכות יום הכיפורים, צום יום הכיפורים, תפילות בעריו"כ
02:49
עשי"ת, יום ג´, ט´ תשרי, תשע"ג: | צפיות: 880 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י' תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור שני, הלכות יום כיפור"
הלכות יום כיפור - הלכות ומנהגי ערב יום הכיפורים, ובעניין סליחות, וידויי, נפילת אפיים בעריו"כ ועוד...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור שני, הלכות יום כיפור" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור ראשון, הלכות יום כיפור - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, יום הכיפורים, הלכות יום הכיפורים, צום יום הכיפורים
01:32
עשי"ת, יום ג´, ט´ תשרי, תשע"ג: | צפיות: 875 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י' תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור ראשון, הלכות יום כיפור"
הלכות יום כיפור - בעניין מצוות אכילה בערב יום הכיפורים.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור ראשון, הלכות יום כיפור" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת האזינו - פרשת האזינו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי זעליג ראובן בנגיס, פירוש, ביאור, ביאורים, בינו שנות דור ודור שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך
02:55
פרשת האזינו, יום ד´, י´ תשרי, תשע"ג: | צפיות: 1132 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י' תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת האזינו"
פירושו של רבי זעליג ראובן בענגיס זצ"ל על פסוק "בינו שנות דור ודור שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת האזינו" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת האזינו - פרשת האזינו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי שלמה זלמן זאב וולף, פירוש, ביאור, ביאורים, אונקולוס, עמא דקבילו אורייתא ולא חכימו, הלה´ תגמלו זאת עם נבל ולא חכם
02:59
פרשת האזינו, יום ג´, ט´ תשרי, תשע"ג: | צפיות: 868 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת האזינו"
פירושו של רבי שלמה זלמן זאב וולף זצ"ל על פסוק "הלה´ תגמלו זאת עם נבל ולא חכם"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת האזינו" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור אחד-עשר ליום ט´ דעשי"ת - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, מה זה פדיון כפרות, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, פדיון כפרות, עשרת ימי תשובה, כפרות, פדיון נפש, פדיון לתשרי, מנהג ישראל
04:41
עשי"ת, פדיון כפרות, יום ג´, ט´ תשרי, תשע"ג: | צפיות: 1675 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור אחד-עשר ליום ט´ דעשי"ת"
הלכות עשי"ת - על עניין מנהג עשיית כפרות בעשי"ת - פדיון כפרות.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור אחד-עשר ליום ט´ דעשי"ת" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור עשירי ליום ט´ דעשי"ת - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, רמב"ם, הרמבם, הרמב"ם, מחילה
01:32
עשרת ימי תשובה, יום ג´, ט´ תשרי, תשע"ג: | צפיות: 969 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור עשירי ליום ט´ דעשי"ת"
הלכות עשי"ת - הלכות עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים - הלכות תשובה לרבנו הרמב"ם.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור עשירי ליום ט´ דעשי"ת" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור תשיעי ליום ט´ דעשי"ת - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכה יומית, עשרת ימי תשובה, ימי התשובה, הלכות תשובה, ריבית, רמב"ם, הרמבם, הרמב"ם
02:28
עשרת ימי תשובה, יום ג´, ט´ תשרי, תשע"ג: | צפיות: 894 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור תשיעי ליום ט´ דעשי"ת"
הלכות עשי"ת - עוד מהלכות תשובה בעניין מחילה ופיוס בין אדם לחבירו.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור תשיעי ליום ט´ דעשי"ת" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 907