לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4011148
לפני 11 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וילך - פרשת וילך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי מאיר שמחה הכהן, פירוש, ביאור, ביאורים, משך חכמה, אור שמח, ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ
02:17
פרשת וילך, יום ב´, א´ תשרי, תשע"ג: | צפיות: 1187 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ט אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וילך"
ביאורו של רבי מאיר שמחה הכהן זצ"ל בעל מחבר ספר משך חכמה על פסוק "ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וילך" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וילך - פרשת וילך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי שלמה יצחקי, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב יוסף מפולנאה, רבי אברהם מרדכי אלתר מגור, לא אוכל עוד לצאת ולבוא
02:43
פרשת וילך, יום א´, כ"ט אלול, תשע"ב: | צפיות: 1219 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ט אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וילך"
פירושם של רבי יעקב יוסף מפולנאה זצ"ל ורבי אברהם מרדכי אלתר מגור זצ"ל על פסוק "לא אוכל עוד לצאת ולבוא"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וילך" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - למוצ"ש פרשת נצבים - פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי שלמה יצחקי, פירוש, ביאור, ביאורים, זוהר הקדוש, חוטוב עציך, שואב מימיך, רש"י, ספר הזוהר, אתם נצבים היום כלכם
03:04
פרשת נצבים, מוצ"ש, כ"ח אלול, תשע"ב: | צפיות: 1309 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ח אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - למוצ"ש פרשת נצבים"
פירושו של רש"י על פסוק "אתם נצבים היום כלכם"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - למוצ"ש פרשת נצבים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת נצבים - פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי שלמה יצחקי, פירוש, ביאור, ביאורים, אחיה של התורה, רש"י, אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, ובחרת בחיים
02:17
פרשת נצבים, יום ו´, כ"ז אלול, תשע"ב: | צפיות: 1171 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ז אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת נצבים"
פירוש רש"י על פסוק "ובחרת בחיים..."
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת נצבים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת נצבים - פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, מוהרנ"ת, פירוש, ביאור, ביאורים, ליקוטי הלכות, רבי נתן מברסלב, חושן משפט, העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ
02:47
פרשת נצבים, יום ה´, כ"ו אלול, תשע"ב: | צפיות: 1104 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ו אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת נצבים"
פירושו של רבי נתן מברסלב זי"ע על פסוק "העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ" עפ"י ספר לקוטי הלכות, חושן משפט הלכות עדות.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת נצבים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת נצבים - פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, מוהרנ"ת, פירוש, ביאור, ביאורים, גמרא ברכות, ליקוטי הלכות, רבי נתן מברסלב, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע
03:34
פרשת נצבים, יום ד´, כ"ה אלול, תשע"ב: | צפיות: 1172 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת נצבים"
פירושו של רבי נתן מברסלב זי"ע על פסוק "ראה נתתי לפניך היום, את החיים ואת הטוב, ואת המוות, ואת הרע"; "אשר אנוכי מצווך, היום, לאהבה את ה´ אלוהיך ללכת בדרכי...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת נצבים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תקציר מוצאי ראש השנה מירון תשע"ב - פרשת האזינו, ראש השנה, תשובה, מירון, שמחה, ריקודין, ריקודים, מעמד, רצון השם, התחזקות, חיזוק, תשובה מאהבה
13:05
פרשת האזינו, מוצאי ראש השנה, מירון, תשע"ב: | צפיות: 4392 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה אלול תשע"ב

"תקציר מוצאי ראש השנה מירון תשע"ב"
דברי חיזוק חוצבי להבות מתוך דרשה של מוצאי ראש השנה תשע"ב, בעניין עשיית תשובה בשמחה וריקודין, שעל ידי כך אנו עושים את רצון המלך - מלך מלכי המלכים וכל העוונות מתהפכים לזכויות. ומ...
לצפייה בשיעור תורה "תקציר מוצאי ראש השנה מירון תשע"ב" באיכות HD
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת נצבים - פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי נחמן, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן, ושבתה עד ה´ אלהיך, ושב ה´ אלהיך את שבותך
03:08
פרשת נצבים, יום ג´, כ"ד אלול, תשע"ב: | צפיות: 1600 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ד אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת נצבים"
פירושו של רבי נחמן מברסלב על פסוקים "ושבתה עד ה´ אלהיך" ; "ושב ה´ אלהיך את שבותך וריחמך" על פי ספר ליקוטי מוהר"ן תורה כ"ה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת נצבים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - להתחדש בעבודת השם - פרשת ניצבים, פרשת וילך, התחדשות, ייאוש, מוסר, תכלית, רבי נתן, ליקוטי הלכות
21:34
פרשת נצבים וילך אור ג´, תשס"ד: | צפיות: 1677 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ג אלול תשע"ב

"להתחדש בעבודת השם"
בעניין חובתו של היהודי להתחדש בעבודת השם כל יום ורגע מימי חייו. כל מגמת היצר הרע - עמלק, היא לשבור את היהודי ולייאשו, אך צריך להמשיך הלאה ולא ליפול בדעתו למרות כל המונעים והמעכבים ...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת נצבים - פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי נחמן, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן, ושבתה עד ה´ אלהיך
01:40
פרשת נצבים, יום ב´, כ"ג אלול, תשע"ב: | צפיות: 1802 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ג אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת נצבים"
פירושו של רבי נחמן מברסלב זי"ע על פסוק "ושבתה עד ה´ אלהיך" על פי ספר ליקוטי מוהר"ן תורה מ"ח.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת נצבים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035