לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4045677
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת מטות - פרשת מטות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:33
פרשת מטות-מסעי, יום א´, כ"ב תמוז, תשע"ג: | צפיות: 408 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ד תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת מטות"
"מאמר כל העולם ניזון בזכות ישראל" שבחם של ישראל הקדושים, שהקב"ה בחר בהם ובזכותם הוא מפרנס לעולם כולו. ומבאר כי בזמן המקדש היה יורד כל השפע לישראל, והם היו מחלקים שיי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ושבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, ברכת הריח, בשמים, היסח הדעת
01:25
יום ו´, כ´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 762 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ג תמוז תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ושבע"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - היסח הדעת בבשמים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ושש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, ברכת הריח, בשמים
01:52
יום ה´, י"ט תמוז, תשע"ג: | צפיות: 489 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ג תמוז תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ושש"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - קדימה בברכות הריח.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים וחמש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, ברכת הריח, בשמים
02:02
יום ד´, י"ח תמוז, תשע"ג: | צפיות: 793 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ג תמוז תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים וחמש"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - תנאים לברכת הריח.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת פנחס - פרשת פנחס, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, חלוקי אבנים, נחלה, בנות צלפחד, בבא בתרא
02:21
פרשת פנחס, יום ו´,כ´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 444 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ג תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת פנחס"
ביאורו של ה'חלוקי אבנים', מדוע נאמר על בנות צלפחד שהיו חכמות? והלא הן ביקשו דבר המתבקש.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת פנחס - פרשת פנחס, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, תפארת הגרשוני, בבא בתרא, עדת קרח, ייבום, יבום
02:11
פרשת פנחס, יום ה´, י"ט תמוז, תשע"ג: | צפיות: 889 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת פנחס"
פירוש מעלף של רבי גרשון בן יצחק אשכנזי זצ"ל על הפסוק "אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה... בעדת קרח", מה קשור עניין קרח לירושת צלופחד.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת פנחס - פרשת פנחס, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, אבני שוהם, בנות צלפחד, כלב, יהושע, בבא בתרא
02:33
פרשת פנחס, יום ד´, י"ח תמוז, תשע"ג: | צפיות: 451 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת פנחס"
ביאור מספר ´אבני שוהם´ על פשר הסמיכות בין הפסוק "ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון" לפסוק "ותקרבנה בנות צלפחד...".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת פנחס - פרשת פנחס, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:25
פרשת פנחס, יום ו´, כ´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 803 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת פנחס"
"מאמר סגולת נשמה יתרה בשבת" הבינה נקראת "שבת" בשעת עלייתה אל היחוד עם החוכמה, כי עולה מעוטרת עם חג"תהנרמזים בג´ ענפי אות "ש", והיא עצמה נק...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת פנחס - פרשת פנחס, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:05
פרשת פנחס, יום ה´, י"ט תמוז, תשע"ג: | צפיות: 773 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת פנחס"
"מאמר זהירות מלהזיק לעצמו" ומבואר בו כי שלשה הם גורמים רעה לעצמם, הראשון הוא מי שאינו נזהר מלקלל את עצמו, כי הממונים לוקחים את דבריו ומעלים אותם למעלה לדין, ויכול להזיק א...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת פנחס - פרשת פנחס, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
09:03
פרשת פנחס, יום ד´, י"ח תמוז, תשע"ג: | צפיות: 895 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת פנחס"
"מאמר חיוב בקשת הפרנסה בפותח את ידך" מה שאמרו חז"ל שהאומר אשרי ג´ פעמים בכל יום הוא בן עולם הבא, מטעם שיש בו הוראת האמונה בפרנסה. הנה שתי פעמים הם חיוב כנגד בק...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035