לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4049491
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יהונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה
02:58
פרשת ראה, יום ה´, כ"ח מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1268 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ז אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ראה"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל את פס´ "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ראה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - מעלת אמירת תהלים - פרשת ראה, תהלים, תהילים, רבי נחמן מברסלב, רפואה, פחד, סגולה
23:17
מוצאי שבת, פרשת ראה, תשס"ד: | צפיות: 1139 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב

"מעלת אמירת תהלים"
שיחות הר"ן ע"ט, ק"ע, בעניין מעלתו של רבנו הקדוש מוהר"ן, ובעניין מעלת ההתקרבות לצדיק האמיתי ולתורות רבנו הקדוש המזכך ומברר את הנפשות המתקרבים אליו מכל רע עד כדי ...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - צדקה והתחזקות - פרשת ראה, חסידות, צדקה, דעת אמיתיית, הסתרה, תיקון, מסיתים
69:04
פרשת ראה, אור ו´, תשס"ד: | צפיות: 950 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב

"צדקה והתחזקות"
גמרא בבא בתרא דף י´ בעניין מעלת מצוות הצדקה וסגולותיה הרבות. עוד, כל יהודי עובר ירידות וההסתרות בזה העולם המייאשות ושוברות אותו, אך אסור לו לשמוע ליצר הרע ולכל המסיתים ומדיח...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי איסר יהודה מאלין מבריסק, פירוש, ביאור, ביאורים, ועשית הטוב והישר למען ייטב לך ולבניך אחריך
03:03
פרשת ראה, יום ד´, כ"ז מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1430 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ראה"
ביאורו של רבי איסר יהודה מאלין מבריסק זצ"ל את הפס´ "ועשית הטוב והישר למען ייטב לך ולבניך אחריך.."
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ראה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ´יק, פירוש, ביאור, ביאורים, וסרתם מהר מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם
03:02
פרשת ראה, יום ג´, כ"ו מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1277 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ראה"
ביאורו של הרב מבריסק, רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ´יק, את פס´ "וסרתם מהר מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם.."
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ראה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, הגאון מוילנא, פירוש, ביאור, ביאורים, ראה אנכי נותן לפניכם היום
02:21
פרשת ראה, יום ב´, כ"ה מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1205 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ראה"
פירוש הגאון - רבינו אליהו מוילנא על הפס´ "ראה אנכי נותן לפניכם היום.."
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ראה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יוסף מסולוצק, פירוש, ביאור, ביאורים, ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה
02:02
פרשת ראה, יום א´, כ"ד מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1241 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ראה"
פירושו של רבי יוסף מסולוצק על הפס´ "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ראה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - למוצ"ש פרשת עקב - פרשת עקב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה מרדכי אפשטיין, ביאור, ביאורים, ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם
02:17
פרשת עקב, יום שבת, כ"ג מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1249 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - למוצ"ש פרשת עקב"
פירושו של רבי משה מרדכי עפשטיין זצ"ל על הפס´ "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - למוצ"ש פרשת עקב" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת עקב - פרשת עקב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יוסף לייב, ביאור, ביאורים, ולמדתם אותם את בניכם
01:50
פרשת עקב, יום ו´, כ"ב מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1215 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת עקב"
ביאורו של רבי יוסף לייב זצ"ל על הפס´ בפרשה "ולמדתם אותם את בניכם.." - ביאור ב´.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת עקב" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת עקב - פרשת עקב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יוסף לייב, ביאור, ביאורים, ושמתם את דברי אלה על לבבכם
01:59
פרשת עקב, יום ה´, כ"א מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1115 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת עקב"
ביאורו של רבי יוסף לייב זצ"ל על הפסוק "ושמתם את דברי אלה על לבבכם.." - ביאור א´.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת עקב" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035