לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4049491
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה גלאנטי, רבי משה גלנטי, לקט יוסף, רמב"ם, מרגלים, פרי הארץ
01:17
פרשת שלח לך, יום ו´, כ"ב סיון, תשע"ג: | צפיות: 543 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ד סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת שלח לך"
ביאורו של רבי משה גלאנטי זצ"ל על הפסוק "והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ", וכי איזה התחזקות צריך בשביל לקחת פרי?
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רש"י, יהושע, יה יושיעך מעצת מרגלים, רבי יהונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן
01:05
פרשת שלח לך, יום ו´, כ"ב סיון, תשע"ג: | צפיות: 891 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ד סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שלח לך"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל בעניין הוספת אות ה´ לשמו של יהושע בן נון, וביאור דברי רש"י "יה יושיעך מעצת מרגלים", מדוע דייקא אותיות י"ה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שמונים ושלוש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, פת הבאה בכיסנין, מיני מזונות, ברכת מזונות, מעין שלוש
04:02
יום ו´, כ"ב סיון, תשע"ג: | צפיות: 836 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ד סיון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שמונים ושלוש"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - פת הבאה בכיסנין.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שמונים ושתים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, אמן, עניית אמן, כוונה באמן, כוונות
02:09
יום ה´, כ"א סיון, תשע"ג: | צפיות: 849 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ד סיון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שמונים ושתים"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - כוונות בעניית אמן ועוד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
02:04
פרשת שלח לך, יום ו´, כ"ב סיון, תשע"ג: | צפיות: 873 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ד סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת שלח לך"
"מאמר סוד ברכת מאורי האש במוצאי שבת" ביום השישי לפנות ערב סמוך לשבת, רוצה קליפת נגה להכלל בקדושה, ועל ידי שאנו עורכים את שולחן השבת אזי יוצאת שלהבת אש ודוחה אותה לתהום הג...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי אברהם, יוסף, שבט מנשה, שבט אפרים
01:45
פרשת שלח לך, יום ה´, כ"א סיון, תשע"ג: | צפיות: 542 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שלח לך"
ביאורו של ה´דברי אברהם´ זצ"ל, מדוע בשבט מנשה נכתב ´למטה יוסף למטה מנשה´, בעוד שאת שבט אפרים לא ייחס הכתוב ליוסף כלל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, מרגלים
02:26
פרשת שלח לך, יום ד´, כ´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 575 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שלח לך"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל על המדרש "שלח לך - לטובתך ולהנאתך", וכי איזה טובה צמחה למשה מהמרגלים?
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי שאול, פת בסלו, מרגלים, גדול המצוה ועושה
02:38
פרשת שלח לך, יום ג´, י"ט סיון, תשע"ג: | צפיות: 885 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שלח לך"
ביאורו של ה´דברי שאול´, למה אמר הקב"ה למשה "שלח לך - לדעתך, אני אינני מצוך (רש"י)". לכאורה אם ירצה הקב"ה יצוה, ואם לאו, לאו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שמונים ואחד - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, אמן, עניית אמן, ברכה שאינה צריכה, מסכת שבת, אל מלך נאמן
02:56
יום ד´, כ´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 474 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שמונים ואחד"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - דיני עניית אמן.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שמונים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, אם שכח לברך, הפסק בברכות, מעין שלוש, סעודה
01:44
יום ג´, י"ט סיון, תשע"ג: | צפיות: 402 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שמונים"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - אם אכל ושכח לברך.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035