לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4046440
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת בלק - פרשת בלק, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:26
פרשת בלק, יום ב´, ט´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 886 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת בלק"
"מאמר סגולה שהתפילה לא תשוב ריקם" מי שמתחיל לערוך ולסדר את תפילתו בארבע בחינות, שהם: עבד, מסירות נפש, עני, חסיד. מובטח הוא שאין תפילתו חוזרת ריקם. ומפרט את סדר תפילת שחרי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת בלק - פרשת בלק, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:38
פרשת בלק, יום א´, ח´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 389 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת בלק"
"מאמר מעלת וסגולת תפילת העני" יש שלש בחינות בתפילה: תפילת כל אדם, שלשלמותיה זכה משה. תפילת המלך שלשלמותיה זכה דוד. ותפילת העני שהיא חשובה מכולם, וכל אדם יכול לזכות לה אם ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי לוי יצחק מברדיצ´ב, קדושת לוי, מהרש"א, מסכת סוטה, רש"י
01:05
פרשת חקת, יום ו´, ו´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 574 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת חקת"
ביאורו של רבי לוי יצחק מברדיצ´ב זצ"ל, על דברי רש"י, על הפסוק "יען אשר לא האמנתם בי".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, ספר דעת זקנים, חומת אריאל שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:26
פרשת חקת, יום ה´, ה´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 563 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת חקת"
ביאור מספר "דעת זקנים", מדוע משה רבנו הכה את הסלע פעמיים, על דרך הרמז. על הפסוק "ויך את הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי מנדל מרימנוב, דברי שאול, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:16
פרשת חקת, יום ד´, ד´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 991 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת חקת"
"וירם משה את ידו ויך את הסלע". התורה כותבת לנו ´וירם משה את ידו´ למרות שבהמשך הפסוק רשום ´ויך את הסלע´. לכאורה תחילת הפסוק מיותרת, ספר ´דבר...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:34
פרשת חקת, יום ג´, ג´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 948 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת חקת"
"איש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה הנפש ההוא מתוך הקהל". ביאור על פי ספר ´מלא עומר´
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, החתם סופר, מדרש רבה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:21
פרשת חקת, יום ב´, ב´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 896 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת חקת"
החת"ם סופר מסביר את כוונת ה´מדרש רבה´ על הפסוק "זאת חקת התורה"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, ליקוטי כרם שלמה, רבי שלמה הלברשטאם, באבוב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:05
פרשת חקת, יום א´, א´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 475 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת חקת"
"זאת חקת התורה" בספר ´ליקוטי כרם שלמה´ מסביר, רבי שלמה מבאבוב, שטעם פרה אדומה נעלם מאיתנו בגלל שבבריאת העולם, הקב"ה גנז את האור שבו נברא היום הראשון לצדי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה תשעים וארבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, ברכה אחרונה, בורא נפשות
01:05
יום ה´, ה´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 798 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה תשעים וארבע"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - שתיית רביעית משקה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה תשעים ושלוש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, ברכה אחרונה, בורא נפשות
02:02
יום ד´, ד´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 428 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה תשעים ושלוש"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - ברכה אחרונה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035