לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4045546
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור חמישים וחמש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, פסוקי דזימרה, מאחר לתפילה, דילוג בתפילה
03:39
יום ו´, ט"ו טבת, תשע"ג: | צפיות: 807 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: כ"א טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור חמישים וחמש"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - כיצד ינהג המאחר לתפילה.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור חמישים וחמש" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויחי - פרשת ויחי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יחיאל איכל פיש ממעליטץ, פירוש, ביאור, ביאורים, מגיד תהילות, נוטריקון, יעקב
02:13
פרשת ויחי, יום ה´, י"ד טבת, תשע"ג: | צפיות: 1085 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י"ז טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויחי"
ביאורו של רבי יחיאל אייכל ממעליץ זצ"ל, למה באמת התכוון יעקב אבינו ששאל את יוסף "מי אלה?" לפני שבירך את מנשה ואפרים.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויחי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור חמישים וארבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, פסוקי דזימרה, שירת הים, הפסק בתפילה
04:02
יום ה´, י"ד טבת, תשע"ג: | צפיות: 948 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י"ז טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור חמישים וארבע"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - עוד מדיני פסוקי דזמרה.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור חמישים וארבע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויחי - פרשת ויחי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי מאיר הורוביץ מדז´יקוב, פירוש, ביאור, ביאורים, אמרי נועם, רחל, יעקב, יוסף
03:04
פרשת ויחי, יום ד´, י"ג טבת, תשע"ג: | צפיות: 991 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י"ז טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויחי"
ביאורו של בעל ה´אמרי נועם´, לסיבת התנצלותו של יעקב אבינו לפני יוסף, לכך שקבר את רחל בדרך על פי הדיבור.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויחי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ושלוש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, קורבנות, פרשת התמיד, איזהו מקומן, אנא בכח, ברייתא דרבי ישמעאל, למנצח בצ
02:43
יום ד´, י"ג טבת, תשע"ג: | צפיות: 940 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י"ז טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ושלוש"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - המשך דיני קורבנות, אנא בכח, איזהו מקומן ועוד…
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ושלוש" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויחי - פרשת ויחי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, בנין דוד, אל נא תקברני במצרים, אור החיים, ספורנו, מכת כינים, מסכת נזיר, מסכת בבא בתרא
02:04
פרשת ויחי, יום ג´, י"ב טבת, תשע"ג: | צפיות: 1000 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י"ז טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויחי"
ביאור יפה של הרב בעל ´בניין דוד´, מדברי הגמרא בנזיר ובבא בתרא, מדוע לא רצה יעקב אבינו להקבר במצרים.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויחי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ושתיים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, קרבנות, פרשת העקידה, שמע דרבנן, קריאת שמע, פיטום הקטרת
07:03
יום ג´, י"ב טבת, תשע"ג: | צפיות: 911 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י"ז טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ושתיים"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - דיני קורבנות, קריאת שמע דרבנן ועוד...
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ושתיים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ואחד - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, ברוך שאמר, פסוקי דזימרה, פסוקי דזמרה, ברכת ישתבח
02:38
יום ב´, י"א טבת, תשע"ג: | צפיות: 868 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י"ז טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ואחד"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - דיני פסוקי דזמרה, ברוך שאמר וברכת ישתבח.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ואחד" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ויחי - פרשת ויחי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי שאול, פרשה סתומה, רש"י, ויקרא, נסתמו עיניהם ולבם של ישראל
02:01
פרשת ויחי, יום ב´, י"א טבת, תשע"ג: | צפיות: 1064 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י' טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ויחי"
ביאורו של בעל ספר ´דברי שאול´, למה פרשה זו סתומה, מתוך דברי רש"י בתחלית ספר ויקרא.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ויחי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ויחי - פרשת ויחי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינובה, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי יחזקאל, פרשה סתומה, רש"י, חסידות שינאווא, האדמו"ר משינאווא, יעקב אבינו לא מת
02:20
פרשת ויחי, יום א´, י´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 1138 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י' טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ויחי"
ביאורו של האדמו"ר משינאווא, מספרו ´דברי יחזקאל´, למה פרשה זו סתומה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ויחי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035