לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4045397
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - קדושים יום רביעי - פרשת קדושים, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
04:02
קדושים, יום ד´, כ"ג ניסן, תשע"ד: | צפיות: 328 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ז' סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - קדושים יום רביעי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - קדושים יום שלישי - פרשת קדושים, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
02:37
קדושים, יום ג´, כ"ב ניסן, תשע"ד: | צפיות: 331 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ז' סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - קדושים יום שלישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - קדושים יום שני - פרשת קדושים, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:29
קדושים, יום ב´, כ"א ניסן, תשע"ד: | צפיות: 329 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ז' סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - קדושים יום שני"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - קדושים יום ראשון - פרשת קדושים, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
03:03
קדושים, יום א´, כ´ ניסן, תשע"ד: | צפיות: 317 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ז' סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - קדושים יום ראשון"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - אחרי מות יום שישי - פרשת אחרי מות, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
02:27
אחרי מות, יום ו´, י"א ניסן, תשע"ד: | צפיות: 391 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ז' סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - אחרי מות יום שישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - אחרי מות יום חמישי - פרשת אחרי מות, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:01
אחרי מות, יום ה´, י´ ניסן, תשע"ד: | צפיות: 348 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ז' סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - אחרי מות יום חמישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - אחרי מות יום רביעי - פרשת אחרי מות, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
02:08
אחרי מות, יום ד´, ט´ ניסן, תשע"ד: | צפיות: 349 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ז' סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - אחרי מות יום רביעי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - אחרי מות יום שלישי - פרשת אחרי מות, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
03:01
אחרי מות, יום ג´, ח´ ניסן, תשע"ד: | צפיות: 363 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ז' סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - אחרי מות יום שלישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - אחרי מות יום שני - פרשת אחרי מות, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
02:23
אחרי מות, יום ב´, ז´ ניסן, תשע"ד: | צפיות: 360 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ז' סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - אחרי מות יום שני"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - קדושים יום שישי ב´ - פרשת קדושים, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהרן
02:51
קדושים, יום ו´, כ"ה ניסן, תשע"ד: | צפיות: 366 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ז' סיון תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - קדושים יום שישי ב´"
"קדשים תהיו כי קדוש אני". ע"פ ליקוטי מוהר"ן חלק א´ סימן ל"ו. בשביל לקבל קדושה, צריך להתרחק מדבר ערווה. עיקר הנסיון הוא, לבטל הרהורי ניאוף. מבואר, כי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו