לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4023046
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - וירא יום ראשון - פרשת וירא, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:23
וירא, יום א´, ט´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 362 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ט' חשון תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - וירא יום ראשון"
"וירא אליו ה´ באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום". רבי שמואל ויטאל מתרץ קושיה: אברהם אבינו היה מגייר את כל העולם, אז איך הוא היה צריך עצה לברית המילה מ´ממ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - וירא יום ראשון - פרשת וירא, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:04
וירא, יום א´, ט´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 548 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ט' חשון תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - וירא יום ראשון"
"וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות". סיפור מעשה בו החפץ חיים חרג ממנהגו, ובכך מלמד אותנו מוסר מפרשת השבוע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - וירא יום ראשון - פרשת וירא, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:01
וירא, יום א´, ט´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 344 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ט' חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - וירא יום ראשון"
"וירא אליו ה´ באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום". ה´ מתגלה לאברהם בפרשת השבוע פעמיים, אך פעם אחת לא נאמר שמו של אברהם אלא - ´אליו´. הרבי מסבי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - וירא יום ראשון - פרשת וירא, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
01:57
וירא, יום א´, ט´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 563 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ט' חשון תשע"ה

"ברסלב על הפרשה - וירא יום ראשון"
"וירא אליו ה´ באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום". מתוך הלכות השכמת הבוקר בליקוטי הלכות, הרב מדבר ממצוות ביקור חולים בקישור לפרשת וירא.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לחטוף דבר תורה קצר - וירא יום שני - פרשת וירא, תורה, דבר תורה קצר, חלומות, פירוש חלומות, פיל בחלום, הרב יוסף שובלי, דברי מוסר, חכמי ישראל
02:16
וירא, יום ב´, י´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 483 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ה

"לחטוף דבר תורה קצר - וירא יום שני"
"כל מי שרואה פיל בחלום - יעשו לו נפלאות", ככה אומרים חז"ל. בקישור לפרשת השבוע ולחיי היומיום שלנו, הרב מבאר את האימרה הנפלאה הזו ומאיר את עינינו לנפלאות הבורא.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לחטוף דבר תורה קצר - וירא יום ראשון - פרשת וירא, תורה, דבר תורה קצר, שלמה המלך, הרב יוסף שובלי, דברי מוסר, חכמי ישראל
00:43
וירא, יום א´, ט´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 497 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ט' חשון תשע"ה

"לחטוף דבר תורה קצר - וירא יום ראשון"
בתחילת פרק ב´ של משלי, שלמה המלך מלמד אותנו עצות נבונות מנסיון עשיר, כיצד להשיג את התורה. והפעם על ידי היושר והתמימות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לחטוף דבר תורה קצר - לך לך יום שישי ב´ - פרשת לך לך, תורה, דבר תורה קצר, הרב יוסף שובלי, דברי מוסר, חכמי ישראל
01:21
לך לך, יום ו´, ז´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 545 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ז' חשון תשע"ה

"לחטוף דבר תורה קצר - לך לך יום שישי ב´"
"את ארץ ישראל לא עוזבים סתם, עוזבים רק מתוך סיבה הכרחית ואילוץ" כך הרב מלמד מתוך פרשת השבוע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לחטוף דבר תורה קצר - לך לך יום שישי - פרשת לך לך, תורה, דבר תורה קצר, שלמה המלך, הרב יוסף שובלי, דברי מוסר, חכמי ישראל
01:46
לך לך, יום ו´, ז´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 521 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ז' חשון תשע"ה

"לחטוף דבר תורה קצר - לך לך יום שישי"
אם אדם רוצה ללמוד תורה, הוא חייב לדעת שבשביל לזכות להיות תלמיד חכם - צריך לחפש תורה כמו שאנשים מחפשים ומתאמצים בשביל כסף.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - לך לך יום שישי - פרשת לך לך, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:14
לך לך, יום ו´, ז´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 432 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ז' חשון תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - לך לך יום שישי"
"וילך אברם כאשר דבר אליו ה´..." רבי שמואל לניאדו מבאר שני עיניניים בפעולתו של אברהם אבינו עקב ציווי השם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - לך לך יום שישי - פרשת לך לך, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:27
לך לך, יום ו´, ז´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 469 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ז' חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - לך לך יום שישי"
"ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך". מפסוק זה אנו לומדים דרך בעבודת הבורא. הרבי מסביר את הענין יותר לעומק.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035