לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4011147
לפני 11 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת אמור - פרשת אמור, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה סופר, חת"ם סופר, החתם סופר, רש"י, כהן, לחם אלהיך
01:59
פרשת אמור, יום ב´, י"ב אייר, תשע"ג: | צפיות: 462 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ד אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת אמור"
ביאורו של ה´חת"ם סופר´ זצ"ל, מדוע נאמר בפסוק "וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב" דייקא ´לחם אלהיך´ בעוד שבשאר הפסוקים נכתב ´לחם אלה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת אמור - פרשת אמור, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יוסף חיים מבבל, בן איש חי, אמרי בינה, לאמו ולאביו לא יטמא, טומאה, כהן, כהן גדול
03:26
פרשת אמור, יום א´, י"א אייר, תשע"ג: | צפיות: 465 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ד אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת אמור"
ביאור נפלא של ה´בן איש חי´ זצ"ל, מדוע נאמר בכהן הדיוט שלא יטמא קודם לאמו ואח"כ לאביו, ואילו בכהן גדול הקדים הפסוק את האב לאם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה חמישים ואחד - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ראש חודש, ראש חדש, ברכת המזון, יעלה ויבוא
02:25
יום ד´, י"ד אייר, תשע"ג: | צפיות: 438 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ב אייר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה חמישים ואחד"
הלכות שבכל יום - יעלה ויבוא בברכת המזון בראש חודש.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה חמישים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ראש חודש, ראש חדש, מוסף, תפילת מוסף
03:03
יום ג´, י"ג אייר, תשע"ג: | צפיות: 410 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ב אייר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה חמישים"
הלכות שבכל יום - תפילת מוסף של ראש חודש.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת אמור - פרשת אמור, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:01
פרשת אמור, יום ג´, י"ג אייר, תשע"ג: | צפיות: 697 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ד אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת אמור"
"מאמר איסור לימוד תורה לערלים" ישראל קדושים הם, כי על ידי המילה הם מתדבקים בקב"ה והולכים בדרכיו. ומבאר כי בשעת מתן תורה כשהציע הקב"ה את התורה לגוים, השכינה הקדו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת אמור - פרשת אמור, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:39
פרשת אמור, יום ב´, י"ב אייר, תשע"ג: | צפיות: 433 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ד אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת אמור"
"מאמר איסור הוצאת זרע לבטלה" על ידי עוון זה הוא פוגם בזרעו, ומשפיע כח בחיצונים שיתרבו, ואינו זוכה לראות פני השכינה. ומבאר שאיסור זה הוא גם באופן שנמצא עם אישה שאינה כשרה ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת אמור - פרשת אמור, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:32
פרשת אמור, יום א´, י"א אייר, תשע"ג: | צפיות: 396 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ד אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת אמור"
"מאמר איסור הלנת המת" יום הפטירה הוא יום הדין לאדם, שבו מחזיר את הנשמה שהיתה אצלו בפיקדון, והצדיק זוכה לראות לשכינה ומתדבק בה ויוצאת נפשו. ומכאן מבאר שהגוף הנשאר בלא נשמה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה ארבעים ותשע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ראש חודש, ראש חדש, קריאת התורה, קריאה בתורה, עליות ראש חודש, עלייה לתורה
03:09
יום ב´, י"ב אייר, תשע"ג: | צפיות: 478 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ב אייר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה ארבעים ותשע"
הלכות שבכל יום - קריאת התורה בראש חודש.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה ארבעים ושמונה - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ראש חודש, ראש חדש, הלל
02:26
יום א´, י"א אייר, תשע"ג: | צפיות: 719 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ב אייר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה ארבעים ושמונה"
הלכות שבכל יום - הלל בראש חודש.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת קדושים - פרשת קדושים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:41
פרשת אחרי מות-קדושים, יום ב´, ה´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 498 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ב אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת קדושים"
"מאמר לימוד התורה גדול מקרבנות" התורה מכפרת יותר מכל הקרבנות, כי בקרבן הכהן היה מכפר על האדם, אבל בתורה האדם מכפר על עצמו. ומבאר עוד כי כח לימוד התורה הוא לבטל גזרות ועונ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035