לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3924244
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לחטוף דבר תורה קצר - כי תצא יום שני - פרשת כי תצא, תורה, דבר תורה קצר, הרבי מליכוויטש, הרבי מלכוביץ, הרב יוסף שובלי, דברי מוסר, חכמי ישראל
00:57
כי תצא, יום ב´, ו´ אלול, תשע"ד: | צפיות: 389 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ו' אלול תשע"ד

"לחטוף דבר תורה קצר - כי תצא יום שני"
"מעלת חבר טוב". חברים טובים הם כמו אבנים, או שהם דוממים, או שביחד - הם מוציאים ניצוצות של אש! (הרבי מליכוויטש)
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לחטוף דבר תורה קצר - כי תצא יום ראשון - פרשת כי תצא, תורה, דבר תורה קצר, מהרבי מרוז´ין, רבי ישראל פרידמן מרוז´ין, הרב יוסף שובלי, דברי מוסר, חכמי ישראל
01:01
כי תצא, יום א´, ה´ אלול, תשע"ד: | צפיות: 342 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ד

"לחטוף דבר תורה קצר - כי תצא יום ראשון"
"לפני שבא האור, חייבים לעבור בחושך". אימרה חסידית נוספת בעניין ביאת משיח צדקינו, והפעם מהרבי מרוז´ין, הקב"ה לא מפציע את האור, אם אין לפניו חושך...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לחטוף דבר תורה קצר - שופטים יום שישי - פרשת שופטים, תורה, דבר תורה קצר, הרב יוסף שובלי, דברי מוסר, חכמי ישראל
01:01
שופטים, יום ו´, ג´ אלול, תשע"ד: | צפיות: 484 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' אלול תשע"ד

"לחטוף דבר תורה קצר - שופטים יום שישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - שופטים יום שישי - פרשת שופטים, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:01
שופטים, יום ו´, ג´ אלול, תשע"ד: | צפיות: 346 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' אלול תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - שופטים יום שישי"
"שום תשים עליך מלך". ידוע מדברי רב אשי ´מלך שמוחל על כבודו אין כבודו מחול´. רבי אברהם הררי רפול מפרש מדוע כבודו של המלך אינו מחול ומסביר מהו ההבדל בין כבודו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - שופטים יום שישי - פרשת שופטים, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:33
שופטים, יום ו´, ג´ אלול, תשע"ד: | צפיות: 331 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' אלול תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - שופטים יום שישי"
"לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל". בפסוק זה אנו מוצאים את אחד הלאוים מהתורה. ביאור של ´החפץ חיים´ מספרו ´ספר המצוות הקצר´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - שופטים יום שישי - פרשת שופטים, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:04
שופטים, יום ו´, ג´ אלול, תשע"ד: | צפיות: 388 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' אלול תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - שופטים יום שישי"
"והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו". הרבי מסביר כיצד הקב"ה מייחס את דברי הצדיקים לתורה הקדושה ממש.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - שופטים יום שישי - פרשת שופטים, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
01:10
שופטים, יום ו´, ג´ אלול, תשע"ד: | צפיות: 340 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' אלול תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - שופטים יום שישי"
"והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את יי אלהיו". פירוש על הפסוק, שמדגיש את חשיבות עצותיהם של הצדיקים ויישומם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לחטוף דבר תורה קצר - שופטים יום חמישי - פרשת שופטים, תורה, דבר תורה קצר, רבי יהושע מאוסטרובצא, רבי יהושע מאוסטרובצה, הרב יוסף שובלי, דברי מוסר, חכמי ישראל
01:08
שופטים, יום ה´, ב´ אלול, תשע"ד: | צפיות: 426 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' אלול תשע"ד

"לחטוף דבר תורה קצר - שופטים יום חמישי"
"תהיה אתה". מוסר נפלא מהרבי מאוסטרובצא, המלמד את האדם ´אל תנסה לתקן את מה שלא צריך תיקון´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - שופטים יום חמישי - פרשת שופטים, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:38
שופטים, יום ה´, ב´ אלול, תשע"ד: | צפיות: 370 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' אלול תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - שופטים יום חמישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - שופטים יום חמישי - פרשת שופטים, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
00:55
שופטים, יום ה´, ב´ אלול, תשע"ד: | צפיות: 374 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' אלול תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - שופטים יום חמישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035