לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4049491
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שישים ושש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, סעודה, לחם, מים אמצעיים, בשר ודג, איסור והיתר, חלב ובשר
01:04
יום א´, ג´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 794 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שישים ושש"
הלכות שבכל יום - הלכות סעודה - מים אמצעים בתוך הסעודה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת נשא - פרשת נשא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:43
פרשת נשא, יום ו´, ח´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 451 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת נשא"
"מאמר סוד סגולת תענית חלום בשבת" ומבואר בו כי תמיד תשוקת מידת הבינה לשמח את השכינה, וכאשר אדם מוריד דמעות בתפילתו, הנה השכינה מצטערת עמו, ומידת הבינה ממלאת את בקשתו כדי ל...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת נשא - פרשת נשא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:02
פרשת נשא, יום ה´, ז´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 410 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת נשא"
"מאמר הלכות וסגולות ברכת כהנים" אסור להקל להסתכל באצבעותיו של הכהן בשעת נשיאת כפים לפי להשכינה שורה עליהם, והגם שאינם רואים את הארת השכינה אסור, כדי שלא להראות זלזול בשכי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת נשא - פרשת נשא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:02
פרשת נשא, יום ד´, ו´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 801 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת נשא"
"מאמר חומר פגם גילוי שער הראש באישה" אישה צנועה נמשלה לגפן שאינה מקבלת נטיעה אחרת, ובזה זוכה להוציא ענפים לכל צד שהם רומזים לבנים הגונים. ומבאר כי צניעותה הוא להימצא בירכ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת נשא - פרשת נשא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:33
פרשת נשא, יום ג´, ה´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 391 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת נשא"
"מאמר סוד פגם הסוטה ובדיקתה" מבואר בו כי האישה הסוטה מועלת בבעלה וגם בשכינה הקדושה שבה שורש הנקבות בעולם. ומבאר שלפי שהכהן גורם בעבודתו יחוד בין השכינה להקב"ה, לכן ה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת נשא - פרשת נשא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:01
פרשת נשא, יום ב´, ד´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 817 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת נשא"
"מאמר הצדיק והרשע משפיעים על כל העולם" חבר הקיני נפרד מן הרע על ידי שנתגייר ודבק בקב"ה. ומבאר שכן הוא בכל אדם שעל ידי שעוסק בתורה נפרד מן הרע וממשיך עליו רוח קדושה מ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת נשא - פרשת נשא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:37
פרשת נשא, יום א´, ג´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 418 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת נשא"
"מאמר האדם נותן דין וחשבון בשעת השינה בלילה" משעת מנחה גדולה מתעוררים הדינים מצד ז"א, ובבוא הלילה מתעוררים הדינים מצד המלכות, ובשעת השינה בלילה טועמים כולם טעם מיתה....
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - האומר דבר בשם אומרו - פרשת נשא, רבי אליהו לופיאן, לב אליהו
41:19
פרשת נשא, אור ג´, תשס"ד: | צפיות: 975 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ט' סיון תשע"ג

"האומר דבר בשם אומרו"
עובדות והנהגות נפלאות מגדולתו של הצדיק רבי אליהו לופיאן זצ"ל. ספר לב אליהו בעניין ´האומר דבר בשם אומרו המביא גאולה לעולם´.
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - דמיון או מציאות - פרשת נשא, יריעות המשכן, כעס, לחץ
27:58
פרשת נשא, צהרי ה´, תשס"ה: | צפיות: 974 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ט' סיון תשע"ג

"דמיון או מציאות"
דברי חיזוק ומוסר עפ"י פרשת השבוע ענייני יריעות המשכן ועוד, להבין שחייו של האדם בזה העולם הם רק דמיון שיחלוף באחד הימים, על כן באמת אין סיבה אמיתיית לכעוס ולהלחץ משום דבר, כמו ...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת במדבר - פרשת במדבר, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:26
פרשת במדבר, יום ו´, א´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 538 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ד' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת במדבר"
"מאמר מנוחת הרשעים בגיהנם בשבת" בשבתות ומועדים אש הגיהנם שוקט, ואין הרשעים נדונים בו, מלבד הרשעים הנדונים שם לדורי דורות ומחללי שבתות ומועד בעל כרחם. ורבי יהודה סובר שרק ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035