לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4010266
לפני 11 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת לך לך - פרשת לך לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים שמואלוביץ´, פירוש, ביאור, ביאורים, מי נח, מדוע מי המבול נקראים מי נח, מי המבול, תפילה, זעקה, כאב
02:41
פרשת לך לך, יום ד´, ח´ חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1162 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת לך לך"
פרשת לך לך ענייני תפילה - פירוש בהיר מפי רבי חיים שמואלוביץ´ זצ"ל תשובה על השאלה מדוע מי המבול נקראים מי נח?
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת לך לך" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת לך לך - פרשת לך לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבנו בחיי, פירוש, ביאור, ביאורים, ספר כד הקמח, חז"ל, להתפלל על בני יעקב כשיבאו להלחם בשכם, נתנבא שעתידין בניו להכשל שם על עון עכן והתפלל שם עליהם, התפילה מגן לישראל מפני הצרות
03:34
פרשת לך לך, יום ג´, ז´ חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1190 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת לך לך"
ביאור נפלא על פירושי רש"י על הפסוק המדבר מעניין אברהם אבינו שמגיע עד מקום שכם - "להתפלל על בני יעקב כשיבאו להלחם בשכם" ועוד על "ויבן שם מזבח.." רש"י כ...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת לך לך" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת לך לך - פרשת לך לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יחיאל ממליץ, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב מגיד המשלים מדובנא, כל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו, רבי שלמה קלוגר, אדם מגדל יתום בתוך ביתו מעלה כאילו ילדו
02:02
פרשת לך לך, יום ב´, ו´ חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1105 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת לך לך"
פירוש על פסוק "ואת הנפש אשר עשו בחרן" לפי סיפור דברים על הגאון רבי יעקב מגיד המשלים מדובנא זי"ע.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת לך לך" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת לך לך - פרשת לך לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יחיאל ממליץ, פירוש, ביאור, ביאורים, מדרש רבא, רש"י, אברהם אבינו מגייר את האנשים, שרה מגיירת את הנשים, הכניסם תחת כנפי השכינה, כל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו
03:08
פרשת לך לך, יום א´, ה´ חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1127 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת לך לך"
פירוש על פסוק "ואת הנפש אשר עשו בחרן", אברהם אבינו מגייר את האנשים, שרה מגיירת את הנשים ועוד... עפ"י המדרש ורבי יחיאל ממליץ זצ"ל.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת לך לך" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - דבר תורה - ליום ראשון פרשת לך לך - פרשת לך לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, פירוש, ביאור, ביאורים, דבר תורה, החידא, מלמד תורה, מחבר ספרים, תלמוד תורה דרבים, המלמד תורה לרבים דברי תורה מתגלים לו בנקל, גמרא ע"ז דף ל"ה ע"ב, דבר תורה, דברי תורה
07:02
פרשת לך לך, יום א´, ה´ חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1281 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ג

"דבר תורה - ליום ראשון פרשת לך לך"
ביאור מעלת מלמד תורה ומחבר ספרים עפ"י רבנו החיד"א זי"ע. המלמד תורה לרבים דברי תורה אשר מכוסים מתגלים לו בנקל, אפילו מלאך המוות אוהב את האדם המלמד תורה ועוד...
לצפייה בשיעור תורה "דבר תורה - ליום ראשון פרשת לך לך" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שלושה עשר - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, הלכות סדר יומו של איש ישראל, הלכות לבישת הבגדים, אופן לבישת המנעלים, סדר לבישת הנעל, אופן רחיצת הגוף
01:43
יום ו´, י´ חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1128 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שלושה עשר"
הלכות שבכל יום - דיני לבישת הבגדים, דין לבישת הנעל רחיצת הגוף ועוד...
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור שלושה עשר" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שנים עשר - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, הלכות סדר יומו של איש ישראל, הלכות לבישת הבגדים, צניעות, אופן פשיטת הבגדים, דיקדוק בלבישת הבגדים
02:33
יום ו´, י´ חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1140 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שנים עשר"
הלכות שבכל יום - הלכות דיני לבישת בגדים, אל יאמר האדם הנני בחדרי חדרים ומי רואני? ועוד...
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור שנים עשר" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור אחד עשר - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, הלכות סדר יומו של איש ישראל, לימוד תורה, עת לימוד התורה
02:17
יום ו´, י´ חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1036 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור אחד עשר"
הלכות שבכל יום - בעניין לימוד תורה, על חשבון בקשות ותחינות הנדפסות בסידורים, עת לימוד התורה ועוד...
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור אחד עשר" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור עשירי - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, הלכות סדר יומו של איש ישראל, תיקון חצות, כיצד עורכים תיקון חצות, אילו ימים לא אומרים בהם תיקון חצות, תיקון רחל, תיקון לאה
02:34
יום ו´, י´ חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1110 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור עשירי"
הלכות שבכל יום - כיצד עורכים תיקון חצות.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור עשירי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור תשיעי - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, הלכות סדר יומו של איש ישראל, תיקון חצות, לימוד תורה, טוב מעט בתחנונים ובכוונה מהרבה שלא בכוונה ובתחנונים, כוונת הלב, זמן תיקון חצות
02:05
יום ו´, י´ חשוון, תשע"ג: | צפיות: 959 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור תשיעי"
הלכות שבכל יום - בעניין הלכות תיקון חצות.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור תשיעי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035