לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4050112
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - במדבר יום חמישי - פרשת במדבר, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:29
במדבר, יום ה´, כ"ב אייר, תשע"ד: | צפיות: 508 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ח' סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - במדבר יום חמישי"
החפץ חיים זצ"ל מבאר כיצד יהודי יכול לקיים את המצוות התלויות בארץ ישראל כשעם ישראל בגולה, מספר ´נצח התורה´ פרק ב´
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - במדבר יום רביעי - פרשת במדבר, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:33
במדבר, יום ד´, כ"א אייר, תשע"ד: | צפיות: 411 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ח' סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - במדבר יום רביעי"
"נשא את ראש בני קהת". החפץ חיים מבאר כיצד בני קהת היו עובדים את עבודתם במשכן, ומסביר איך יהודי צריך ללמוד מעבודה זו לחיי היום יום
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - במדבר יום שלישי - פרשת במדבר, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:02
במדבר, יום ג´, כ´ אייר, תשע"ד: | צפיות: 442 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ח' סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - במדבר יום שלישי"
"והחונים לפני המשכן קדמה לפני אוהל מועד מזרחה משה ואהרון ובניו". בספר חובת השמירה פרק שלישי, החפץ חיים זצ"ל מבאר ביאור נהדר על חשיבות שמירת הלשון.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - במדבר יום שני - פרשת במדבר, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
02:20
במדבר, יום ב´, י"ט אייר, תשע"ד: | צפיות: 377 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ח' סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - במדבר יום שני"
הסבר על דברי הרמב"ן, על חומרת איסור פריצת הגדר והתחלת השתלשלות החטאים. ביאור על הפסוק "דגל מחנה דן צפונה לצבאותם"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - במדבר יום ראשון - פרשת במדבר, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:46
במדבר, יום א´, י"ח אייר, תשע"ד: | צפיות: 325 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ח' סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - במדבר יום ראשון"
"וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם". בספר ´מחנה ישראל´, פרק א´, מסביר החפץ חיים כיצד הקב"ה מראה ומגלה את אהבתו לעם ישראל, מדברי הזוה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום שישי - פרשת במדבר, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
02:08
במדבר, יום ו´, כ"ג אייר, תשע"ד: | צפיות: 398 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ח' סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום שישי"
"איש על דגלו באותות לבית אבותם, יחנו בני ישראל מנגד, סביב לאהל מועד יחנו". ´הבן איש חי´ בספרו ´אדרת אליהו´, מגלה מה היה חקוק על דגלי השבטים, ומבאר...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום חמישי - פרשת במדבר, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
02:20
במדבר, יום ה´, כ"ב אייר, תשע"ד: | צפיות: 411 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ח' סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום חמישי"
"איש על דגלו באותות לבית אבותם, יחנו בני ישראל מנגד, סביב לאהל מועד יחנו". ביאור של ´הבן איש חי´, מספרו ´בן איש חיל´ המדבר על מעלת מידת האחדות והצ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום רביעי - פרשת במדבר, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
02:52
במדבר, יום ד´, כ"א אייר, תשע"ד: | צפיות: 393 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ח' סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום רביעי"
פירוש על פי ספר ´וישא יעקב´, לרבי יעקב שמואל אלמליח, על הפסוק "ונשיא לבני גד, אליאסף בן רעואל" המסביר מדוע בפרשתנו כתוב "אליאסף בן רעואל" ובפרשת &ac...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום שלישי - פרשת במדבר, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:40
במדבר, יום ג´, כ´ אייר, תשע"ד: | צפיות: 320 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ח' סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום שלישי"
רבי אליהו דוויק הכהן בספרו ´ברכת אליהו´, מפרש פירוש על שמו של נשיא בני גד "אליאסף בן רעואל", כיצד שמו מרמז על מעלתו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום שני - פרשת במדבר, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:53
במדבר, יום ב´, י"ט אייר, תשע"ד: | צפיות: 338 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ח' סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום שני"
"שאו, את ראש כל עדת בני ישראל, למשפחתם, לבית אבתם במספר שמות, כל זכר לגלגלתם". רבי עובדיה הדאיה זצ"ל, בספרו ´שלום עבדו´, מציב ג´ קושיות על הפסוק, ו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035