לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4045550
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה ואחד עשר - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות פסח, חמץ, הגעלת כלים, כשרות, כשר לפסח
04:23
יום ב´, כ"ב אדר, תשע"ג: | צפיות: 479 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ד אדר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה ואחד עשר"
הלכות שבכל יום - הלכות פסח - הלכות הגעלת כלים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת ויקהל-פקודי - פרשת ויקהל פקודי, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:19
פרשת ויקהל-פקודי, יום ג´, כ"ג אדר, תשע"ג: | צפיות: 462 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ד אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת ויקהל-פקודי"
"מאמר מעלת המברך ברכת המזון בכוונה" על ידי ברכת המזון בכוונה ובשמחה וברצון הלב, גורמים הנאה ושמחה לשכינה הקדושה, כי על ידי הברכות נמשך בה שפע מהמידות העליונות, שאותו היא ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת ויקהל-פקודי - פרשת ויקהל פקודי, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:11
פרשת ויקהל-פקודי, יום ב´, כ"ב אדר, תשע"ג: | צפיות: 836 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ד אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת ויקהל-פקודי"
"מאמר שכר הראוי המכווין בנפילת אפים" בנפילת אפים השכינה מקבלת בתוכה את הבירורים העולים מעולמות בי"ע. ומכאן מפליג בשבח האדם הראוי שמוסר נפשו ומשתתף בבירור. אכן מבואר ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת ויקהל-פקודי - פרשת ויקהל פקודי, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:43
פרשת ויקהל-פקודי, יום א´, כ"א אדר, תשע"ג: | צפיות: 464 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ד אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת ויקהל-פקודי"
"מאמר סוד תיקוני השכינה בתפילה על ידי כוונה" על ידי תפילה ביראה ובכוונה מעלים אנו את השכינה אל היחוד. ומבאר את סדר תיקוני התפילה על פי סוד, והחל מהזמירות וברכות יוצר, עד ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה ועשר - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות פסח, חמץ, הגעלת כלים, כשרות, כשר לפסח
03:59
יום א´, כ"א אדר, תשע"ג: | צפיות: 514 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ב אדר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה ועשר"
הלכות שבכל יום - הלכות פסח - כשרות מוצרים בפסח והגעלת כלים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה ותשע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות פסח, חמץ, בדיקת חמץ, השבתת חמץ, ביעור חמץ, ביטול חמץ, מכירת חמץ, תערובת חמץ
04:55
יום ו´, י"ט אדר, תשע"ג: | צפיות: 514 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ב אדר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה ותשע"
הלכות שבכל יום - הלכות פסח - מכירת חמץ, תערובות חמץ ועוד.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה ושמונה - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות פסח, חמץ, בדיקת חמץ, השבתת חמץ, ביעור חמץ, ביטול חמץ
04:04
יום ה´, ח"י אדר, תשע"ג: | צפיות: 439 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ב אדר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה ושמונה"
הלכות שבכל יום - הלכות פסח - ביעור וביטול החמץ.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה אלשיך, פירוש, ביאור, ביאורים, תורת משה, כעסנות, כעס
01:53
פרשת כי תשא, יום ו´, י"ט אדר, תשע"ג: | צפיות: 652 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ח אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת כי תשא"
ביאורו הנפלא של האלשיך הקדוש על פשר המילה ´דיבר´ בפסוק "ויינחם ה´ על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו", בעניין מידת הכעס.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:01
פרשת כי תשא, יום ו´, י"ט אדר, תשע"ג: | צפיות: 515 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ח אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת כי תשא"
"מאמר מעלת קדושת הזווג בליל שבת" התלמידי חכמים מונעים עצמם מן היחוד עד ליל שבת, ומכוונים עצמם לזמן זה שאז נמצא יחוד העליון.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אברהם יהושע השל בן יעקב, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי השיל מקראקא, רבי העשיל, די לצרה בשעתה
02:04
פרשת כי תשא, יום ה´, ח"י אדר, תשע"ג: | צפיות: 618 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ח אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת כי תשא"
ביאורו של רבי העשיל מקראקא זצ"ל על הקושייה העולה מדברי המדרש, שמכיוון שציווי ´אנכי ה´ אלהיך´ נאמר בלשון יחיד, רק משה היה מחוייב בו ולכן העם לא חטא בעגל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035