לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4050116
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שישים ושלוש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, סעודה, לחם, פירורי לחם, כוונות בסעודה, דברים הבאים מחמת סעודה, זיתים, מלפפון חמוץ
02:02
יום ד´, כ"ח אייר, תשע"ג: | צפיות: 525 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ט אייר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שישים ושלוש"
הלכות שבכל יום - הלכות סעודה - אכילת פירות וירקות בתוך הסעודה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת בחוקותי - פרשת בחוקותי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
02:53
פרשת בהר בחוקותי, יום ו´, כ"ג אייר, תשע"ג: | צפיות: 545 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ט אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת בחוקותי"
"מאמר מעלת מזמור שיר ליום השבת" מזמור זה אדם הראשון אמרו, כאשר נתגרש מגן עדן, ובאה השבת והגינה עליו מן המזיקים שרצו להענישו על חטאו. ומבאר שבפנמיות: הנה השכינה הקדושה משב...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת בחוקותי - פרשת בחוקותי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:28
פרשת בהר בחוקותי, יום ה´, כ"ב אייר, תשע"ג: | צפיות: 556 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ט אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת בחוקותי"
"מאמר בזכות השכינה הקדושה הקב"ה חס עלינו בגלות" ומבואר בו כי הגם כשישראל בגלותם חוטאים, וירדו למקום מאוס ומרוחק מאור פני מלך חיים, הנה עם כל זאת אין הקב"ה מואס ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת בחוקותי - פרשת בחוקותי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:05
פרשת בהר בחוקותי, יום ד´, כ"א אייר, תשע"ג: | צפיות: 900 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ט אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת בחוקותי"
"מאמר רחמי הקב"ה על ישראל בגלות" מבואר בו כי לגודל רחמנות הקב"ה על עם ישראל, אזי הגם שחטאו ולקו גלו, הנה הקב"ה כביכול גלה עימהם כדי לשומרם בגלות. ומבאר שכי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת במדבר - פרשת במדבר, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי שאול מאמסטרדם, פירוש, ביאור, ביאורים, בנין אריאל, הבנין אריאל
02:41
פרשת במדבר, יום ג´, כ"ז אייר, תשע"ג: | צפיות: 532 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ז אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת במדבר"
ביאורו של ´הבנין אריאל´ זצ"ל על הפסוק "ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת במדבר - פרשת במדבר, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יהונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, תפארת יהונתן, רבי יונתן אייבשיץ
02:51
פרשת במדבר, יום ב´, כ"ו אייר, תשע"ג: | צפיות: 534 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ז אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת במדבר"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל מדוע נכתב בספירת בני לוי ל´גלגלתם´ בעוד שבספירת בני ישראל לא נזכרה מילה זאת. מומלץ.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת במדבר - פרשת במדבר, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה סופר, פירוש, ביאור, ביאורים, חתם סופר, החת"ם סופר
02:16
פרשת במדבר, יום א´, כ"ה אייר, תשע"ג: | צפיות: 459 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ז אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת במדבר"
ביאורו של ´החת"ם סופר´ זצ"ל על פירוש המשמעות הכפולה של "שאו את ראש בני ישראל".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שישים ושתים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, סעודה, לחם, פירורי לחם, כוונות בסעודה, דברים הבאים מחמת סעודה, זיתים, מלפפון חמוץ
01:34
יום ג´, כ"ז אייר, תשע"ג: | צפיות: 475 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ז אייר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שישים ושתים"
הלכות שבכל יום - הלכות סעודה - כוונות בסעודה ומה פוטרת ברכת המוציא.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שישים ואחד - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, סעודה, לחם, הנהגות בעת הסעודה, הלכות דרך ארץ
02:26
יום ב´, כ"ו אייר, תשע"ג: | צפיות: 492 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ז אייר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שישים ואחד"
הלכות שבכל יום - הלכות סעודה - המשך הנהגות דרך ארץ בעת הסעודה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת בחוקותי - פרשת בחוקותי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:02
פרשת בהר בחוקותי, יום ג´, כ´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 1219 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ז אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת בחוקותי"
"מאמר טעם לשמחת שבתות וימים טובים" בראשי חודשים שבתות ומועדים שיש בהם יחוד ותוספת קדושה, הקב"ה משגיח על ישראל בזמן הגלות. ומבאר שהטעם להשגחה הוא כי השכינה גלתה עם יש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035