לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4049491
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שמיני - פרשת שמיני, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי נפתלי צבי הורוביץ מרופשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, אמרי שפר, נדב ואביהוא
02:00
פרשת שמיני, יום ג´, כ"ב ניסן, תשע"ג: | צפיות: 1000 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ח ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שמיני"
ביאור מתוך ספר אמרי שפר על הפסוק "ותצא אש מלפני ה´ ותאכל אתם וימותו", מדוע לכאורה ו"תאכל אותם" ו"וימותו" זוהי כפילות מיותרת.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, תפילה, ברכת כהנים
02:15
יום א´, כ"ז ניסן, תשע"ג: | צפיות: 966 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ח ניסן תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושש"
הלכות שבכל יום - באיזה תפילות נושאים הכהנים ידיהם.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושש" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים וחמש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, תפילה, ברכת כהנים, שליח ציבור, ש"צ, ש"ץ
02:40
יום ו´, כ"ה ניסן, תשע"ג: | צפיות: 802 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ח ניסן תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים וחמש"
הלכות שבכל יום - ברכת הכהנים במניין שאין בו כהן.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים וארבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, תפילה, ברכת כהנים, שליח ציבור, ש"צ, ש"ץ
02:25
יום ה´, כ"ד ניסן, תשע"ג: | צפיות: 452 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ח ניסן תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים וארבע"
הלכות שבכל יום - כיצד על הש"צ לנהוג בברכת הכהנים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושלוש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, תפילה, ברכת כהנים
02:05
יום ד´, כ"ג ניסן, תשע"ג: | צפיות: 494 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה ניסן תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושלוש"
הלכות שבכל יום - סיום ברכת הכהנים, ומעלתה וחשיבות דקדוקה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושתיים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, תפילה, ברכת כהנים
02:02
יום ג´, כ"ב ניסן, תשע"ג: | צפיות: 511 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה ניסן תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושתיים"
הלכות שבכל יום - חזרת הכהנים לאחר הש"ץ, ועניית הקהל לברכת הכהנים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ואחד - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, תפילה, ברכת כהנים
02:11
יום ב´, כ"א ניסן, תשע"ג: | צפיות: 847 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה ניסן תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ואחד"
הלכות שבכל יום - כיצד מברכים ברכת כהנים בתפילה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, תפילה, ברכת כהנים
02:13
יום א´, כ´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 825 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה ניסן תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים"
הלכות שבכל יום - מתי יעלה הכהן לברכת כהנים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת שמיני - פרשת שמיני, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
02:34
פרשת שמיני, יום ו´, כ"ה ניסן, תשע"ג: | צפיות: 459 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת שמיני"
"מאמר זכירת יום השבת" ומבאר בו שיש מצות "זכור" בשבת, המורה על זיכרון המנוחה של העולם הבא, כי השבת מעין עולם הבא היא. ומבאר כי הזכירה היא על ידי הקידוש הנעשה בלי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת שמיני - פרשת שמיני, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:52
פרשת שמיני, יום ה´, כ"ד ניסן, תשע"ג: | צפיות: 471 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת שמיני"
"מאמר חומר איסור מאכלות אסורות" לפי שהמאכלות נעשים חלק מהאדם, ואם המאכלות אסורות אזי גורמים לו לחטוא, לכן שייך לומר שאחר פטירתו עונשו ודינו הוא בגין שלא נזהר בכשרות המאכל...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035