לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4042838
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור תשיעי, הלכות ארבעת המינים - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, חג סוכות, הלכות סוכות, סוכה, ארבעת המינים, הדס, הדסים, כשרות ההדס, הדס משולש, הדס שוטה, הלכות הדס
04:52
ערב סוכות, יום א´, י"ד תשרי, תשע"ג: | צפיות: 1123 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י"ד תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור תשיעי, הלכות ארבעת המינים"
הלכות סוכה - הלכות ארבעת המינים - נסוב על עניין כשרות ובחירת ההדס.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור תשיעי, הלכות ארבעת המינים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור שמיני, הלכות ארבעת המינים - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, חג סוכות, הלכות סוכות, סוכה, ארבעת המינים, אתרוג, כשרות האתרוג, אתרוג מורכב, חזזית, כתמים, האם ומתי אתרוג ירוק כשר לנטילה וברכה, הלכות אתרוג
03:03
ערב סוכות, יום א´, י"ד תשרי, תשע"ג: | צפיות: 1050 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י"ד תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור שמיני, הלכות ארבעת המינים"
הלכות סוכה - הלכות ארבעת המינים - נסוב על עניין כשרות ובחירת האתרוג.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור שמיני, הלכות ארבעת המינים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור שביעי, הלכות ארבעת המינים - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, חג סוכות, הלכות סוכות, סוכה, ארבעת המינים, לולב, כשרות הלולב, הלכות לולב
02:50
ערב סוכות, יום א´, י"ד תשרי, תשע"ג: | צפיות: 906 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י"ד תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור שביעי, הלכות ארבעת המינים"
הלכות סוכה - הלכות ארבעת המינים - נסוב על עניין כשרות ובחירת הלולב המשך.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור שביעי, הלכות ארבעת המינים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור שישי, הלכות ארבעת המינים - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, חג סוכות, הלכות סוכות, סוכה, ארבעת המינים, לולב, כשרות הלולב, מצווה מן המובחר לבחור ארבעת מינם מהודרים, הלכות לולב
03:34
ערב סוכות, יום א´, י"ד תשרי, תשע"ג: | צפיות: 1043 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י"ד תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור שישי, הלכות ארבעת המינים"
הלכות סוכה - הלכות ארבעת המינים - כשרות ארבעת המינים, מצוותם שיהיו לולב אחד אתרוג אחד שלשה הדסים ושתי ערבות, נסוב על עניין כשרות ובחירת הלולב.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור שישי, הלכות ארבעת המינים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור חמישי, הלכות סוכה - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, חג סוכות, הלכות סוכות, סוכה, חול המועד, ברכת המזון בסוכה, שכח להזכיר סוכות בברהמ"ז, מצטער פטור מן הסוכה
02:16
ערב סוכות, יום א´, י"ד תשרי, תשע"ג: | צפיות: 935 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י"ד תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור חמישי, הלכות סוכה"
הלכות סוכה - בעניין ברכת המזון בחול המועד ובחג ובשבת שחלה בחג או בחוה"מ, אם שכח להזכיר האם ומתי חוזר וכולי... ועוד בעניין שינה בסוכה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור חמישי, הלכות סוכה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור רביעי, הלכות סוכה - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, חג סוכות, הלכות סוכות, סוכה, מתי מברכין לישב בסוכה, קידוש בסוכה, נשים וקטנים לא חייבים בסוכה, תפילה בסוכות
03:39
ערב סוכות, יום א´, י"ד תשרי, תשע"ג: | צפיות: 1041 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י"ד תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור רביעי, הלכות סוכה"
הלכות סוכה - מתי מברכין לישב בסוכה, בקידוש ובכל שאר הסעודות בחול המועד. עוד בעניין תפילת לחש וברכת ´שנתן ימים טובים...´ ובעניין האם חל חיוב קטנים ונשים בסוכה ועוד...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור רביעי, הלכות סוכה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור שלישי, הלכות סוכה - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, חג סוכות, הלכות סוכות, סוכה, כיצד מצוות סוכה, איך מקיימים מצוות סוכה, קידוש, לימוד בסוכה, הדלקת הנרות, שבעת ימי החג, ביתו עראי וסוכתו קבע, ברכות בסוכה
05:47
ערב סוכות, יום א´, י"ד תשרי, תשע"ג: | צפיות: 958 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י"ד תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור שלישי, הלכות סוכה"
הלכות סוכה - נסוב על: כיצד מצוות סוכה, איך מקיימים מצוות סוכה, מה עושים בסוכה, הלכות ומנהגים ליושבים בסוכה, ברכת שהחיינו ולישב בסוכה, קידוש, לימוד בסוכה, אכילה בסוכה, הדלקת הנרות ל...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור שלישי, הלכות סוכה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וזאת הברכה - פרשת וזאת הברכה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יהונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, ילקוט שמעוני, מפרשים, תבואתה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו, בכור שורו הדר לו
07:04
פרשת וזאת הברכה, יום א´, י"ד תשרי, תשע"ג: | צפיות: 983 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י"ד תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וזאת הברכה"
פירושו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל על פסוקים "תבואתה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו; בכור שורו הדר לו..."
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וזאת הברכה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור שני, הלכות סוכה - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, חג סוכות, הלכות סוכות, סוכה, איך עושים סוכה צילתה מרובה מחמתה, סכך כשר
01:52
לפני סוכות, יום ו´, י"ב תשרי, תשע"ג: | צפיות: 964 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י"ב תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור שני, הלכות סוכה"
הלכות סוכה - בעניין הסכך שעל הסוכה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור שני, הלכות סוכה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור ראשון, הלכות סוכה - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, חג סוכות, הלכות סוכות, סוכה, איך עושים סוכה, בניית סוכה כשרה, צילתה מרובה מחמתה
06:01
לפני סוכות, יום ו´, י"ב תשרי, תשע"ג: | צפיות: 1108 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י"ב תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור ראשון, הלכות סוכה"
הלכות סוכה - הלכות עשיית סוכה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור ראשון, הלכות סוכה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035