לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4010267
לפני 11 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים שלושים וארבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, כבוד הורים, כבוד אב ואם
01:05
יום ג´, כ"ג אב, תשע"ג: | צפיות: 474 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ד אב תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים שלושים וארבע"
הלכות שבכל יום - כיצד כבוד אב ואם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים שלושים ושלוש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, כבוד הורים, כבוד אב ואם
01:31
יום ב´, כ"ב אב, תשע"ג: | צפיות: 476 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ד אב תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים שלושים ושלוש"
הלכות שבכל יום - כבוד אב ואם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים שלושים ושתיים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, תלמוד תורה, לימוד, לימוד בלילה
03:31
יום א´, כ"א אב, תשע"ג: | צפיות: 844 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ג אב תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים שלושים ושתיים"
הלכות שבכל יום - הלכות תלמוד תורה - שלא ללמד לתלמיד שאינו הגון, מצות הלימוד בלילה ועוד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת עקב - פרשת עקב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אברהם שמואל בנימין סופר, הכתב סופר, שוחד, תשובה, רש"י
02:04
פרשת עקב, יום ו´,י"ט אב, תשע"ג: | צפיות: 520 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ' אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת עקב"
ביאור נפלא של ה´כתב סופר´ זצ"ל מדוע צריך להודיע לנו שהקב"ה ´לא יקח שוחד´, ומה פשר דברי רש"י - "לפייסו בממון", וכי אפשר לתת לו ממון?
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת עקב - פרשת עקב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב יוסף כ"ץ מפולנאה, רבי יוסף רוזין, צפנת פענח, תולדות יעקב יוסף, טלטול, עירוב, הוצאה מרשות לרשות
02:37
פרשת עקב, יום ה´,י"ח אב, תשע"ג: | צפיות: 793 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ' אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת עקב"
ביאורו של ´צפנת פענח´ מדוע בלוחות הראשונים ירד משה מיד מההר, בעוד שבלוחות האחרונים הוא נאלץ להמתין לפני נתינתן.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת עקב - פרשת עקב, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:43
פרשת עקב, יום ו´, י"ט אב, תשע"ג: | צפיות: 758 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ' אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת עקב"
"מאמר סוד מעלת זיווג ליל שבת" עונת החכמים היא מליל שבת לליל שבת בדוקא, ובפרט בחצות, והגם שבכל יום יש חצות הלילה יחוד העליון, הנה אינו דומה במעלתו ליחוד שיש בליל שבת, כי ב...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת עקב - פרשת עקב, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
10:04
פרשת עקב, יום ה´, י"ח אב, תשע"ג: | צפיות: 677 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ' אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת עקב"
"מאמר עשרה תיקוני השולחן" עשר הנהגות טובות השייכים בסעודה, שעל ידם ממשיכים שפע לשכינה הקדושה. חלק מהם שייכים רק לסעודות יום השבת, והשאר שייכים בכל הסעודות. ותחילה מזכיר א...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים שלושים ואחד - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, תלמוד תורה, לימוד, לשם שמים, לשמה, ושננתם לבניך
02:13
יום ו´, י"ט אב, תשע"ג: | צפיות: 428 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ' אב תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים שלושים ואחד"
הלכות שבכל יום - הלכות תלמוד תורה - איסור ביטול תורה, שכרה, ולימוד לשמה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים שלושים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, תלמוד תורה, לימוד, לימוד שמביא למעשה
01:59
יום ה´, י"ח אב, תשע"ג: | צפיות: 378 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ' אב תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים שלושים"
הלכות שבכל יום - הלכות תלמוד תורה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת עקב - פרשת עקב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אברהם מנחם רפפורט הכהן, מנחה בלולה, בעלי ברית אברהם, נחש, נחשים
02:01
פרשת עקב, יום ד´,י"ז אב, תשע"ג: | צפיות: 475 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ט אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת עקב"
ביאור מספר ´מנחה בלולה´ מדוע כתוב בפרשה רק "המוציא לך מים..." בעוד שלפני כן מסופר על צרות הנחשים והצמא, ולא נאמרה שום הצלה בעניין הנחשים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035