לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4011151
לפני 11 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת וארא - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה טייטלבאום, פירוש, ביאור, ביאורים, טייטלבוים, חסידות סאטמר, ישמח משה, דינא דמלכותא דינא
02:51
פרשת וארא, יום ג´, כ"ו טבת, תשע"ג: | צפיות: 510 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ח טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת וארא"
ביאור נפלא של ´הישמח משה´ זצ"ל על הפסוק "ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלהים", מדוע שני חלקי הפסוק שלכאורה זהים, מוכרחים מתוקף "דינא דמלכותא דינא&...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שישים וארבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, קריאת שמע, כוונות, השמיע לאזניו
02:39
יום ג´, כ"ו טבת, תשע"ג: | צפיות: 717 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ח טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שישים וארבע"
הלכות שבכל יום - הלכות קריאת שמע - המשך דיני קריאת שמע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וארא - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, תפילה למשה, תמימות, אל שדי
02:51
פרשת וארא, יום ב´, כ"ה טבת, תשע"ג: | צפיות: 532 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ח טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וארא"
ביאורו של בעל ספר ´תפילה למשה´ על הפסוק "ושמי ה´ לא נודעתי להם" ועל תמימותם של האבות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שישים ושלוש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, קריאת שמע, כוונות, דקדוק
06:31
יום ב´, כ"ה טבת, תשע"ג: | צפיות: 744 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ח טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שישים ושלוש"
הלכות שבכל יום - הלכות קריאת שמע - משמעויות, טעויות נפוצות ודיקדוקים בקריאת שמע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וארא - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי מאיר מפרמישלן, פירוש, ביאור, ביאורים, רש"י, רשי, וארא אל האבות, זכות אבות, תלמידי הבעש"ט, חסידות פרמישלאן
02:39
פרשת וארא, יום א´, כ"ד טבת, תשע"ג: | צפיות: 472 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ח טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וארא"
פירושו של רבי מאיר מפרמישלאן זצ"ל בנוגע לזכות אבות, מה החידוש בכוונת רש"י בפסוק "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב…" - רש"י: ´וארא אל האבות´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת שמות - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אברהם סבע, פירוש, ביאור, ביאורים, צרור המור
02:05
פרשת שמות, יום ו´, כ"ב טבת, תשע"ג: | צפיות: 465 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ח טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת שמות"
ביאורו של רבי אברהם סבע זצ"ל, מדוע נקראו ישראל פעם בשם ישראל ופעם בשם בני יעקב.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שישים ושתיים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, קריאת שמע, כוונות, מצוות צריכות כוונה
04:05
יום א´, כ"ד טבת, תשע"ג: | צפיות: 498 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שישים ושתיים"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - המשך כוונות קריאת שמע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שישים ואחד - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, קריאת שמע, ברכות קריאת שמע, ברכת יוצר, אהבת עולם, מצוות צריכות כוונה
02:56
יום ו´, כ"ב טבת, תשע"ג: | צפיות: 458 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שישים ואחד"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - קריאת שמע בכוונה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שישים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, קריאת שמע, ברכות קריאת שמע, ברכת יוצר, אהבת עולם, מצוות צריכות כוונה
02:35
יום ה´, כ"א טבת, תשע"ג: | צפיות: 476 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שישים"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - ברכת אהבת עולם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שמות - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי נחמן מברסלב, פירוש, ביאור, ביאורים, אונקלוס, דיבור, ליקוטי תנינא, ליקוטי מוהר"ן, מוהרן מברסלב, אם תוציא יקר מזולל, גיבורי כוח עושי דברו
04:32
פרשת שמות, יום ו´, כ"ב טבת, תשע"ג: | צפיות: 1071 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שמות"
ביאור בעניין הכוח של דיבורי האמת ולימוד התורה, והקשרו לפסוק "והיה הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלהים". עפ"י דברי רבנו רבי נחמן מברסלב.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שמות" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035