לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4011148
לפני 11 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת ואתחנן - פרשת ואתחנן, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:50
פרשת ואתחנן, יום ד´, י´ אב, תשע"ג: | צפיות: 421 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ב אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת ואתחנן"
"מאמר מעלת היוצא מביתו לבית הכנסת מעוטף בטלית ותפילין" הקם בחצות לילה ועוסק בתורה עד שיאיר היום, והולך לבית הכנסת כשהוא מעוטף בטלית והניח תפילין, ועובר דרך מזוזות הבית, ה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חיזוק ב-ט´ באב - פרשת ואתחנן, ט´ באב, תשעה באב, ט אב, חורבן הבית, הצדיק, צדיקים
23:03
פרשת ואתחנן, ליל ט´ באב, תשס"ט: | צפיות: 975 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"א אב תשע"ג

"חיזוק ב-ט´ באב"
מעלת וחשיבות ההתקרבות לצדיקים האמתיים שבדור שעל ידם דייקא נשלמים כל חסרונותיו של האדם ברוחניות ובגשמיות. בכדי לזכות להתקרב אליהם באמת צריכים להכנע אליהם ועל ידי זה נזכה למילוי כל ה...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ליקוטי מוהר"ן היומי - תורה א´ - שיעור שלישי - אשרי, ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי מוהרן, רבי נחמן מברסלב, ליקו"מ, ליקומ, רבה בר בר חנה
02:10
יום ד´,י´ אב, תשע"ג: | צפיות: 695 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"א אב תשע"ג

"ליקוטי מוהר"ן היומי - תורה א´ - שיעור שלישי"
ליקוטי מוהר"ן - תורה א´: "אשרי תמימי דרך".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ואתחנן - פרשת ואתחנן, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי השיל מקראקא, חנוכת התורה, תפילת הצדיק, עבד נרצע
01:49
פרשת ואתחנן, יום ג´,ט´ אב, תשע"ג: | צפיות: 786 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"א אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ואתחנן"
ביאורו של רבי העשיל מקראקא זצ"ל על מדוע ביקש ה´ ממשה שלא ימשיך להתפלל על כניסתו לארץ? הרי הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים עשרים ושתיים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות, ברכה, עושה מעשה בראשית, ברכת החמה
01:41
יום ג´, ט´ אב, תשע"ג: | צפיות: 458 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"א אב תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים עשרים ושתיים"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - דיני ברכת החמה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת ואתחנן - פרשת ואתחנן, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:01
פרשת ואתחנן, יום ג´, ט´ אב, תשע"ג: | צפיות: 740 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"א אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת ואתחנן"
"מאמר מעלת וסגולת לימוד תורה בדרך" צריך האדם לקיים שויתי ה´ לנגדי תמיד, ולכן גם בלכתו בדרך יעסוק בתורה ובזה ישתתף עם השכינה וינצל מכל פגע רע. ומביא מעשה ברבי אלעזר ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ואתחנן - פרשת ואתחנן, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, כותנות אור, כותנת אור, כותנות עור, מי מריבה
02:19
פרשת ואתחנן, יום ב´,ח´ אב, תשע"ג: | צפיות: 457 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"א אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ואתחנן"
ביאורו של בעל ´כתנות אור´ זצ"ל מדוע האשים משה את בני ישראל שבגללם כעס עליו ה´? הרי היה זה בכלל בגלל הכאת הסלע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים עשרים ואחד - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות, ברכה, עושה מעשה בראשית, שעה את הים הגדול, ברכת החמה
01:46
יום ב´, ח´ אב, תשע"ג: | צפיות: 430 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"א אב תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים עשרים ואחד"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - ברכת עושה מעשה בראשית על האוקיינוס וברכת החמה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת ואתחנן - פרשת ואתחנן, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:43
פרשת ואתחנן, יום ב´, ח´ אב, תשע"ג: | צפיות: 415 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"א אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת ואתחנן"
"מאמר מעלת העוסק בתורה מחצות, וסדר התפילה- ב" אחר הקורבנות והזמירות יסדר אדם תפילת יוצר ותפילת העמידה שבה יבקש שאלתו. ואחר כך יאמר נפילת אפים במסירות נפש. ומבאר כי כשמסיי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ואתחנן - פרשת דברים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי פנחס הלוי איש הורוביץ, פנים יפות, בעל ההפלאה, אדני שפתי תפתח
01:59
פרשת ואתחנן, יום א´,ז´ אב, תשע"ג: | צפיות: 819 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ט' אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ואתחנן"
ביאורו של ´בעל ההפלאה´ זצ"ל על משמעות המילה ´לאמר´ בפסוק "ואתחנן אל ה´ בעת ההיא לאמר". ´לאמר´ - משמע לאחרים לכאורה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035