לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4050115
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת ויקרא - פרשת ויקרא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
02:02
פרשת ויקרא, יום ו´, ד´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 495 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: ו' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת ויקרא"
"מאמר השבת היא עדות על אמונת הבריאה" כי השבת נקראת עדות, כי בה אנו מעידים על חידוש בריאת העולם על ידי הקב"ה, ועל כן אומרים את פרשת ויכלו מעומד כדין עדות. ומבאר כי הש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת ויקרא - פרשת ויקרא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
09:15
פרשת ויקרא, יום ה´, ג´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 476 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: ו' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת ויקרא"
"מאמר היסורים הם דרך להתעורר לשוב בתשובה" כשאדם חוטא והקב"ה חס עליו שלא ישתקע בחטאו, אז הקב"ה מצוה לשכינה הקדושה שתעורר את האדם לשוב ע"י שהיא מביאה עליו יס...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויקרא - פרשת ויקרא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי , פירוש, ביאור, ביאורים, אמרי שפר, חטאת הקהל, קורבנות
03:10
פרשת ויקרא, יום ד´, ב´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 502 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: ג' ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויקרא"
ביאור מתוך ספר אמרי שפר על משמעות המושג ´חטאת הקהל´ לעניין הקורבנות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויקרא - פרשת ויקרא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יוסף רוזין, פירוש, ביאור, ביאורים, משך חכמה, עומר, ואם תקריב מנחת ביכורים, הרוגוצ´ובר
02:44
פרשת ויקרא, יום ג´, א´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 485 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: ג' ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויקרא"
ביאורו של הרוגוצ´ובר זצ"ל, מדוע נכתב הפסוק "ואם תקריב מנחת ביכורים" בלשון תנאי.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה ותשע עשרה - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות פסח, ליל הסדר, הגדה, יחץ, מגיד
03:39
יום ד´, ב´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 472 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: ג' ניסן תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה ותשע עשרה"
הלכות שבכל יום - הלכות פסח - סדר יחץ ומגיד.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה ושמונה עשרה - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות פסח, ליל הסדר, ורחץ, כרפס, טיבול במשקה
03:28
יום ג´, א´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 506 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: ג' ניסן תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה ושמונה עשרה"
הלכות שבכל יום - הלכות פסח - סדר ורחץ וכרפס.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת ויקרא - פרשת ויקרא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:11
פרשת ויקרא, יום ד´, ב´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 499 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: ג' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת ויקרא"
"מאמר העוסק בתורה בלילה" בשעת חצות יוצאת הארה אצל מלאך גבריאל, והוא מעורר למחנות מלאכים שתחתיו לומר, ומכח זה מתעורר התרנגול הגשמי וקורא. וצריך להתעורר אז ביראה לקום לעבוד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת ויקרא - פרשת ויקרא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:25
פרשת ויקרא, יום ג´, א´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 499 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: ג' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת ויקרא"
"מאמר שלמות האדם הוא נושה אישה" כי אחר שהאדם עושה תשובה, אז כשמביא קרבן מתקן את השפע המידות כראוי, ונתקן פגמו. ומבאר כי רק מי שנושא אישה נקרא האדם השלם, והוא הראוי לשמש כ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ויקרא - פרשת ויקרא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי ישראל הופשטיין מקוז´ניץ, פירוש, ביאור, ביאורים, ישעיה, המגיד מקוזניץ, שבת
01:58
פרשת ויקרא, יום ב´, כ"ט אדר, תשע"ג: | צפיות: 525 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: א' ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ויקרא"
ביאורו של המגיד מקוז´ניץ זצ"ל על הפסוק "ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל". מעניין שבת קודש.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ויקרא - פרשת ויקרא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יצחק מוורקא, פירוש, ביאור, ביאורים, חסידות וורקא, רבי דוד מללוב, חסידות ללוב, בנים, עבדים, אישה, אשה, מחשבה, דיבור, מעשה
02:07
פרשת ויקרא, יום א´, כ"ח אדר, תשע"ג: | צפיות: 625 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: א' ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ויקרא"
סיפור על רבי יצחק מוורקא זצ"ל ורבי דוד מללוב זצ"ל המפרש הפסוק "ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035