לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4045546
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - בראשית יום שישי - פרשת בראשית, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:29
בראשית, יום ו´, כ"ג תשרי, תשע"ה: | צפיות: 451 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ג תשרי תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - בראשית יום שישי"
"וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה". ביאור של רבי אליהו חמוי מספרו ´פה אליהו´ מדבר מענייני הרמז בפסוק.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - בראשית יום שישי - פרשת בראשית, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:46
בראשית, יום ו´, כ"ג תשרי, תשע"ה: | צפיות: 484 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ג תשרי תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - בראשית יום שישי"
"ויקח ה´ אלהים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה". כידוע לנו, הקב"ה בפסוק מדבר לאדם הראשון. החפץ חיים מבאר לנו בעצם איך הקב"ה מדבר לכל אדם ומצפה ממנו ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - בראשית יום שישי - פרשת בראשית, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:50
בראשית, יום ו´, כ"ג תשרי, תשע"ה: | צפיות: 485 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ג תשרי תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - בראשית יום שישי"
"ויהי ערב ויהי בקר יום אחד". מה הקשר בין "צדיקים, רשעים ויום כיפורים" לפסוק? ביאור של הרבי על הפסוק.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - בראשית יום שישי ב´ - פרשת בראשית, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
01:29
בראשית, יום ו´, כ"ג תשרי, תשע"ה: | צפיות: 380 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ג תשרי תשע"ה

"ברסלב על הפרשה - בראשית יום שישי ב´"
"ביום אכלך ממנו מות תמות". ע"י תאות אכילה מגיע פגם המחלוקת ונמשך כבוד לעזי פנים שבדור. רבי נתן מלמד שניתן לתקן זאת ע"י צדקה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - בראשית יום שישי - פרשת בראשית, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
01:05
בראשית, יום ו´, כ"ג תשרי, תשע"ה: | צפיות: 417 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ג תשרי תשע"ה

"ברסלב על הפרשה - בראשית יום שישי"
"ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ". האדם נקרא "בחיר הברואים". אם כך מדוע הקב"ה ברא אותו אחרון מבין כל הנבראים? רבי נתן פותר לנו את השאלה ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לחטוף דבר תורה קצר - יום חמישי - תורה, דבר תורה קצר, הרב יוסף שובלי, אסרו חג, דברי מוסר, חכמי ישראל
03:33
בראשית, יום ה´, כ"ב תשרי, אסרו חג, תשע"ה: | צפיות: 373 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב תשרי תשע"ה

"לחטוף דבר תורה קצר - יום חמישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - בראשית יום חמישי - פרשת בראשית, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
00:57
בראשית, יום ה´, כ"ב תשרי, תשע"ה: | צפיות: 456 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב תשרי תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - בראשית יום חמישי"
"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ". "כל המגביה את עצמו הקב"ה משפילו". רבי עזרא עטיה מסביר את הקשר לפסוק.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - בראשית יום חמישי - פרשת בראשית, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
02:23
בראשית, יום ה´, כ"ב תשרי, תשע"ה: | צפיות: 426 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב תשרי תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - בראשית יום חמישי"
"וייצר ה´ אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה". החפץ חיים מסביר למה הקב"ה נתן לאדם יכולת לדבר בצורה שוטפת ומהירה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - בראשית יום חמישי - פרשת בראשית, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:05
בראשית, יום ה´, כ"ב תשרי, תשע"ה: | צפיות: 458 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב תשרי תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - בראשית יום חמישי"
"ויאמר אלוהים" הרבי מלמד מהו ההבדל בין המילים "ויאמר" לבין "וידבר", ומהו הקשר למעשה בריאת העולם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - בראשית יום חמישי - פרשת בראשית, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
01:27
בראשית, יום ה´, כ"ב תשרי, תשע"ה: | צפיות: 447 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב תשרי תשע"ה

"ברסלב על הפרשה - בראשית יום חמישי"
"ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם". רבי נתן, בספר "ליקוטי הלכות" מלמד מהי ההתחלה של כל ההתחלות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035