לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4042862
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור תשעים וארבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות תפילה, מוריד הטל, משיב הרוח ומוריד הגשם
01:27
יום ג´, ב´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 521 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ד' אדר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור תשעים וארבע"
הלכות שבכל יום - דיני משיב הרוח ומוריד הגשם
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת תרומה - פרשת תרומה, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:29
פרשת תרומה, יום ה´, ד´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 500 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ד' אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת תרומה"
"סדר הנהגת האכילה" מבואר כי גם היום בגלות אפשר אדם לאכול ולשמוח לפני הקב"ה, וזאת נשיג על ידי שיכוון בה´ של ה´מוציא השכינה עומדת על שולחנו, ויעסוק בסעודתו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת תרומה - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה סופר, פירוש, ביאור, ביאורים, חת"ם סופר, חתם סופר, מגן אברהם, מזבח, כלי המשכן
02:40
פרשת תרומה, יום ד´, ג´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 534 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ג' אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת תרומה"
ביאורו של החת"ם סופר זצ"ל על הפסוק "לכל כליו תעשה נחשת" - מדוע נכתב דייקא ´לכל כליו´, ולא ´כל כליו´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת תרומה - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אברהם יהודה הכהן שוורץ, פירוש, ביאור, ביאורים, רמב"ם, קול אריה, בריח התיכון
03:47
פרשת תרומה, יום ג´, ב´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 503 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ג' אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת תרומה"
ביאורו של בעל "קול אריה" על התורה המבאר את שאלת המדרש, מהיכן מצאו בני ישראל לשעה את הבריח התיכון שחיבר את המשכן מהקצה אל הקצה והקשרו לחיבורו של האדם בין הרוחני לגשמי.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור תשעים ושלוש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות תפילה, מוריד הטל, משיב הרוח ומוריד הגשם
02:21
יום ב´, א´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 782 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ג' אדר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור תשעים ושלוש"
הלכות שבכל יום - מוריד הטל - דיני מי שטעה במוריד הטל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור תשעים ושתיים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות תפילה, מוריד הטל, משיב הרוח ומוריד הגשם
01:43
יום א´, ל´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 824 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ג' אדר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור תשעים ושתיים"
הלכות שבכל יום - דיני מוריד הטל / משיב הרוח ומוריד הגשם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת תרומה - פרשת תרומה, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:56
פרשת תרומה, יום ד´, ג´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 505 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ג' אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת תרומה"
"מאמר סוד שלושה קדושות שבתפילת שחרית" קדושה דיוצר נאמרת בציבור ובלשון הקודש, ובה מתעלת השכינה הקדושה, וקדושה זו נאמרת בישיבה. וקדושה שבחזרת התפילה נאמרת שעמידה לפי שהיא ג...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת תרומה - פרשת תרומה, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:21
פרשת תרומה, יום ג´, ב´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 452 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ג' אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת תרומה"
"מעלת שירת הים וברכת ישתבח" מבואר בו על ידי השירות והשבחים אנחנו מעטרים את השכינה הקדושה. ושירת הים היא השבח הגדול שבכל התשבחות כי היה בו פרסום גדול לנס. ומי שאומר שירה ז...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ויקחו לי תרומה - פרשת תרומה, צדקה, ממון, מצוות, מעשים טובים, תאוות ממון, קמצנות
40:08
פרשת תרומה, אור ו´, תשס"ה: | צפיות: 941 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ב' אדר תשע"ג

"ויקחו לי תרומה"
דברי חיזוק בעניין חשיבות ומעלת נתינת הצדקה בקישור לפרשת השבוע. העולם הזה עובר חולף לו, ושום דבר לא ישאר ממנו לאדם חוץ ממצוות צדקות ומעשים טובים שעשה בשנות חייו עלי אדמות. אנשים רוד...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - טהרת משה רבנו - פרשת תרומה, גמרא, סנהדרין, קבורת משה, ויקחו לי תרומה, לימוד
67:35
פרשת תרומה, אור ד´, תשס"ד: | צפיות: 792 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ב' אדר תשע"ג

"טהרת משה רבנו"
שיעור עמקני בפרשת השבוע בענין קבורת משה רבנו על פי הגמרא בסנהדרין, כיצד כביכול נטמא הקב"ה בקבורת משה, ועוד חידושים נוספים בפרשה בעניין "ויקחו לי תרומה".
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035